Címlap | Blogok

Hirdetések blogja

ÚRNAPJA, 2020. június 14

1./ Június 17-én, szerdán este 6 órakor Teréz-misét tartunk. Ezen a napon reggel nem lesz szentmise.

 

2./ Június 19-én pénteken Jézus Szíve főünnepe van, este 6 órakor szentmise.

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 2020. június 7.

1./ A Magyar Püspöki Konferencia Úrnapjától – június 14-től – a vasárnapi szentmisén való részvétel alóli felmentést visszavonta. Idősebb, veszélyeztetett ill. beteg testvéreinkre azonban a szentmisehallgatási kötelezettség nem vonatkozik.

2./ Plébániánkon az úrnapi körmenet idén elmarad.

3./ Kedden (június 9.) templomunkban szentségimádási napot tartunk. A kitett Oltáriszentség imádására a reggel 7 órai szentmise után ½ 9-ig, illetve este 6 órától 8 óráig lesz lehetőség.

2020. május 24. URUNK MENNYBEMENETELE

 

1./ A járvány miatt továbbra is érvényben maradnak a következő előírások:
- a szenteltvíztartó üres marad
- szentmise alatt a békeköszöntésnél nincs kézfogás
- perselyadományainkat a szentmise után dobjuk be a megjelölt perselybe
- az állami előírás szerint közösségi térben viseljünk szájmaszkot és tartsunk kellő távolságot

 

2./ A járvánnyal kapcsolatos lelkipásztori levélből egyet-egyet vigyünk magunkkal.

 

3./ A plébániai felnőtt- és gyermek katekézisek ebben a tanévben már nem folytatódnak, de a plébánia honlapján találunk fiataloknak és felnőtteknek szóló írásokat. A honlap elérhetősége: farkasretiplebania.hu

 

4./ Az elsőáldozás éppen a mai vasárnapon lett volna, de a járvány miatt el kellett halasztani. Kérjük az érintett szülők jelentkezését – telefonon, interneten vagy személyesen – a későbbi időpont kitűzése céljából
Az ugyancsak elhalasztott bérmálás ügyében az érsekség dönt, ennél többet nem tudunk.

2020. március 15. – Nagyböjt 3. Vasárnapja

1./ A rászorulók részére rendezett tartós élelmiszer gyűjtésre március 15-22. között kerül sor (vasárnaptól vasárnapig). Kérjük a kedves Híveket, hogy adományaikat kizárólag a szentmisék időpontjában a templom előcsarnokában lévő mécségető elé tegyék le.

 

2./ Kedden, 17-én este 6 órakor Teréz-misét tartunk. Reggel nem lesz szentmise.

 

3./ Előre hírdetjük, hogy az idén is sor kerül a veszélyben lévő magzatok lelki adoptálására. Az ünnepélye ígérettételre Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én, szerdán, az este 6 órai szentmisében kerül sor. Aki vállalja a 9 hónapon át végzett imádságot a veszélyben lévő magzatokért, jelentkezzen a plébánián vagy a plakáton jelzett e-mail címen.

 

4./ Előre jelezzük, hogy Nagyböjt 5. vasárnapján, március 29-én a 11 órai szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. A betegek kenetét azok is kérhetik, akik korábban már felvették ezt a szentséget. Kérjük, hogy erre szíveskedjenek a sekrestyében előzetesen feliratkozni és végezzenek szentgyónást.

 

5./ A koronavírus-járvány miatt hétfőtől az iskolák is bezárnak. Ennek megfelelően a plébániai hittanórák és felnőtt katekézisek is elmaradnak. A szombatra (március 21.) hírdetett nagyböjti lelki nap szintén elmarad. A szentmisék, ill. a csütörtök esti egyéni adoráció a kitett Oltáriszentség előtt tobábbra is meg lesz tartva.

 

6./ Mivel az idősebb hívekre – 60 év felettiekre, valamint súlyos és krónikus betegségben szenvedőkre – a vírusveszély fokozottabb, Erdő Péter bíboros úr az Egyházi Törvénykönyvben rögzített jogánál fogva felmentést ad a vasárnapi szentmisén való részvétel alól azoknak, akik jogosan félnek a fertőzéstől. Azonban otthonukban próbáljanak többet imádkozni, s rádión, vagy TV-n keresztül szentmise közvetítésbe bekapcsolódni.

Erdő Péter bíboros úr egy imádságot írt a járvánnyal kapcsolatban, melyet sokszorosítva a templom beljesében lévő fapersely tetején helyeztünk el. Ebből családonként vigyünk egyet-egyet, és otthon akár naponta mondjuk el.