Címlap | Blogok

Hirdetések blogja

Nagyböjt 4. vasárnapja, 2018. március 11.

1./ A mai vasárnap lehetőség lesz szentmisék után az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére a templom előcsarnokában.

 

2./ Március 15-én csütörtökön, és 16-án pénteken este 6 órakor szentmise helyett igeliturgia lesz, áldoztatással. Pénteken 5-kor rózsafüzér, ½ 6-kor keresztúti ájtatosság.

Az igeliturgiákat és a keresztutat Szlávik András diakónus tartja.

 

3./ Szombaton este 6 órakor „Teréz-misét” tartunk, vagyis a szentmisét azokra a szándékokra mutatjuk be, melyeket cédulára írva a Kis Szent Teréz dombormű alatti levélszekrénybe bedobnak a hívek.

 

4./ Jövő vasárnap – március 18-án – a 11 órai szentmisén kiszolgáltatjuk a betegek szentségét azoknak az idős, beteg híveknek, akik feliratkoznak a sekrestyében. A szentség méltó felvétele érdekében előtte végezzenek szentgyónást.

 

5./ Kérjük, az idén beadandó Személyi jövedelemadó bevallásoknál különösen figyeljenek az adó 1 + 1 %-ának felajánlására, ugyanis az egyházak esetében a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a következő években is az adózó újabb rendelkezéséig.

Az elektronikusan beadott bevallás esetében (interneten a NAV e SZJA oldalán keresztül) különösen is figyelni kell arra, hogy az adóbevallás tervezetének elfogadása önmagában még nem jelenti az 1 + 1 % nyilatkozat megtételét.

Továbbá kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt (pl. családi adókedvezmény) jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról. Ez azért fontos, mert a támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.

 

Mindez azért fontos, mert az elmúlt évben – az első elektronikus adóbevallási lehetőségnél - a Katolikus Egyház javára rendelkezők száma 56 ezer fővel, a felajánlott összeg pedig 184 millió Ft-tal csökkent.

 

6./ Előre hirdetjük, hogy március 24-én, szombaton nagyböjti lelki napot tartunk templomunkban. A délután 3, 4 és 5 órakor kezdődő elmélkedéseket, valamint az este 6 órakor kezdődő szentmise homiliáját Szlávik András diakónus tartja.

 

Miserend, 2018 március 10-18 :

Nagyböjt 2. vasárnapja, 2018. február 25.

1./ A mai napon országos templomi gyűjtés van a katolikus iskolák javára.

 

2./ A héten, első csütörtökön délután 5-órakor oltáregylet-imaórát tartunk.

 

3./ Első pénteken délután 5 órakor rózsafüzért imádkozunk, ½ 6-tól keresztúti ájtatosság, este 6 órakor szentmise betegeinkért.

 

4./ Jövő vasárnap délután ½ 5-től szentségimádás lesz a templomban.

 

5./ A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre március 4-től 11-ig, tehát vasárnaptól vasárnapig kerül sor. Mivel többnyire hajléktalanok számára osztjuk szét az élelmiszeradományokat – akiknek nincs módjuk főzni - kérjük, hogy elsősorban konzerveket hozzunk. A tartósélelmiszer adományokat a templom előcsarnokában kizárólag a szentmisék időpontjában kérjük lerakni; illetve irodaidőben a plébánia irodáján is le lehet adni.

2018. február 11. – Évközi 6. Vasárnap

 

  1. A héten, február 14-én lesz hamvazószerda, szigorú böjti nap. Ezen a napon reggel 7-kor és este 6 órakor is tartunk szentmisét. A hamvazószerdai szentmiséken, valamint a jövő vasárnapi szentmiséken is lesz hamvazás.

  2. Nagyböjtben minden pénteken este ½ 6- kor keresztutat végzünk.

  3. Jövő szombaton, 17-én este 6 órakor Teréz misét tartunk.

2018.február 4. – Évközi 5. Vasárnap

 

  1. Február 3-ika Szent Balázs püspök-vértanú emléknapja. A szombat esti és a vasárnapi szentmisék után is balázsáldásban részesítjük a Híveket.

  2. A mai vasárnap elsővasárnap, délután ½ 5- től szentségimádást tartunk.

  3. Jövő vasárnap kezdődik a Házasság Hete. Ez alkalomból szeretettel hívjuk a kisgyermekes és a gyermekáldásra váró házaspárokat a 9 órai szentmisére és az utána következő rövid szentségimádásra, amikor hálát adhatnak házastársukért, családjukért.

  4. A hálaadó szentmiséről és a Házasság Hetéről bővebben a lelkipásztori levélben olvashatnak. Kérjük, hogy a szokott helyről vigyenek egyet-egyet.