Címlap | Blogok

Hirdetések blogja

2020. okt. 25.

1./ Jövő vasárnap, november 1-én, Mindenszentek főünnepén, templomunk búcsúnapján délután 14 és 18 óra között csendes szentségimádást tartunk.

 

Vasárnapi miserend szerint ½ 8, 9, 11 és 18 órakor lesz szentmise.

 

2./ A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő

- aki templomunk búcsúnapján szentmisén vesz részt és a pápa szándékára imádkozik

- aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben

imádkozik az elhunytakért (a búcsú mind a nyolc napon elnyerhető)

- aki halottak napján, november 2-án templomot áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

A búcsúnyerés egyéb feltétele még, hogy szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járuljunk.

 

Évközi 26. vasárnap – 2020. szeptember 27.

 

 

1./ Október hónap hétköznapjain rózsafüzért imádkozunk a templomban; H-K-Sz reggel, a szentmise után, Cs-P-Szo este a szentmise előtt fél órával.

 

2./ Jövő vasárnap délután ½ 5-től szentségimádás lesz a templomban.

 

3./ Jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz az Apostoli Szentszék javára; az ún. Péter-fillérek gyűjtés.

 

4./ A Püspöki Kar ismételten kéri a kedves Híveket, hogy a templomban használjunk orrot és szájat eltakaró maszkot, ill. a szentáldozás kiszolgáltatása kizárólag kézbe történjék és mellőzzük a kézfogást.

 

5./ A legújabb lelkipásztori levél az előcsarnokban lévő kis asztalról elvihető.

Évközi 25. vasárnap, 2020. szept. 20.

1./ A plébániai katekézisek időpontja a hirdetőtáblán megtekinthető.

 

2./ A Szent Erzsébet Karitász Központnál különféle támogatásokra lehet kérelmet benyújtani. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán olvasható.

 

3./ Szombaton du. 4 órakor koszorúzással egybekötött megemlékezés lesz a Márton Áron téren (59-es villamos végállomásánál), Erdély püspöke halálának 40. évfordu-lója, és mellszobra felállításának 10. évfordulója elkalmából.

 

4./ A tavasszal elmaradt elsőáldozásra és bérmálásra szept. 27-én, vasárnap kerül sor. Bíboros úr felhatalmazása alapján a bérmálás szentségét minden templom saját plébánosa szolgáltatja ki. Farkasréten jövő vasárnap du. 4 órakor lesz az elsőáldozás és bérmálás. A járványveszélyre tekintettel erre a szentmisére kizárólag az érintettek és családtagjaik jöjjenek!

2020. szept. 6.

1./ A héten megkezdjük a templomi katekéziseket:

- Hétfőn este ½ 7-kor énekes zsolozsma a templomban, utána 7-től felnőtt katekézis a hittanteremben.

- Kedden délután 5 órától az elsőáldozóknak,

- Szerdán délután 5 órától az óvodásoknak,

- Pénteken este 7 órától a bérmálásra készülőknek lesz hittanóra. A pénteki hittanórára továbbra is várjuk azokat a felsősöket, ill. középiskolásokat, akik már voltak bérmálkozók.

- Vasárnap a 9 órai szentmise után azoknak az alsósoknak lesz hittan, akik hétköznapi beosztásuk miatt nem tudnak eljutni a plébániai hittanórára.

 

2./ Azok a felnőttek, akik a beavató szentségekben – keresztség, bérmálás, Oltáriszentség – szeretnének részesülni, szeptember végéig jelezhetik szándékukat.

 

3./ Minden pénteken este ½ 6 -tól rózsafüzért imádkozunk, minden csütörtökön az esti szentmise után egy órás szentségimádást tartunk a templomban.