Címlap | Blogok

Hirdetések blogja

2017. március 26. – Nagyböjt 4. Vasárnapja


 

 1. A mai vasárnap, a 11 órai szentmise keretében kiszolgáltatjuk a Betegek szentségét. A betegek kenetét azok is kérhetik, akik korábban már felvették ezt a szentséget. Kérjük, hogy erre szíveskedjenek a sekrestyében előzetesen feliratkozni és végezzenek szentgyónást.

 2. Hétfőn a reggel 7 órai szentmisét az 55 évvel ezelőtt meghalt, stigmatizált Galgóczy Erzsébet boldoggá avatásáért mutatjuk be.

 3. Szombaton, április 1-jén 8 órától templomtakarítás lesz, erre a fiatalokat is várjuk.

 4. Jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz a Szentföld javára.

 5. Jövő vasárnap, a 9 órai szentmise után a nagybárkányi fiatalok misztériumjátékot adnak elő Lisieux-i Szent Teréz szentté avatott szüleiről.

 6. Április 8-án, szombaton Dr. Pákozdi István egyetemi lelkész lelki napot tart templomunkban. Az előadások délután lesznek, 3, 4 és 5 órai kezdettel. A lelki nap lezárása az este 6 órai szentmisével történik, melyet szintén István atya mutat be.

 7. Virágvasárnap, április 9-én lehetőség lesz az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére a templom előterében.

 

2017. március 19. – Nagyböjt 3. Vasárnapja

 

 1. A Püspöki kar által meghirdetett nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtésre szánt élelmiszer adományokat a mai vasárnaptól jövő vasárnapig a szentmisék idején, és hétköznapokon is kizárólag a szentmise előtt vagy után tegyük le itt a templomban, az előtérben lévő mécses-állvány elé.

 2. A héten pénteken délután 4 órakor koszorúzás lesz Mindszenty József bíboros, hercegprímás szobránál, az 53-as busz végállomásánál.

 3. Jövő szombaton lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony - az ünnepi szentmisét reggel ½ 8 órakor tartjuk.

 4. A szombat este 6 órai szentmisén kerül sor a veszélyben lévő magzatok lelki adoptálására. Erre még lehet jelentkezni a plébánián vagy a plakáton jelzett e-mail címen.

 5. Jövő vasárnap, a 11 órai szentmise keretében kiszolgáltatjuk a Betegek szentségét. A betegek kenetét azok is kérhetik, akik korábban már felvették ezt a szentséget. Kérjük, hogy erre szíveskedjenek a sekrestyében előzetesen feliratkozni és végezzenek szentgyónást.

2017. március 12.

HIRDETÉSEK, 2017. március 12.

 

1./ A Püspöki Konferencia kéri, hogy az adózók a személyi jövedelemadó 1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlják fel, melynek technikai száma: 0011

A Püspöki Konferencia kéri, hogy még abban az esetben is tegyük meg felaján-lásunkat, ha személyi jövedelemadónk bizonyos kedvezmények miatt nulla forint, mert a „nullás” bevallás is számít!

 

Az adó másik 1 %-áról a Farkasréti Mindenszentek Alapítvány javára rendelkezhetünk, mely plébániánk családos táborának kiadásait támogatja. Az Alapítvány adószámát szórólapon tüntettük fel: 18228847-2-43

 

2./ A Püspöki Konferencia ismét nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtést hirdet templomainkban.

Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartós élelmiszer felajánlásukat és tegyék a templom előcsarnokában a mécseségető elé. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy lehetőségeikhez mérten élelmiszerrel járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon: március 19-től 26-ig. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtések eredményeképpen sok családot tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!

Ferenc pápa sorai biztassanak bennünket a nagyböjti időben a megújulásra és mások megsegítésére: „A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén. Mindezek alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk. Arra szólít fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember előtt, mivel minden ember ajándék, legyen az akár egy szegény ismeretlen.”

 

Budapest, 2017. nagyböjtjében Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

2017. március 5. – Nagyböjt 1. Vasárnapja

 

 1. A katolikus iskolák támogatására –a múlt vasárnapi perselygyűjtés eredményeképpen–400 ezer forintot küldtünk be az Érsekségre.

 2. A mai vasárnap elsővasárnap, délután ½ 5-től szentségimádást tartunk.

 3. A héten volt hamvazószerda, megkezdődött a Nagyböjt. A bűnbánat és a húsvéti készület jeleként a mai vasárnap minden szentmisén lesz hamvazás. Nagyböjt péntekjein este ½ 6 órai kezdettel keresztutat végzünk.

 4. A Nagyböjtre tervezett programjainkról eseménynaptár ad tájékoztatást, melyet szórólapon elvihetünk a szokott helyről.

 5. Az idén is sor kerül a még meg nem született gyermekek lelki adoptálására. Az ígérettételre Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, március 25-én szombaton, az este 6 órai szentmisén kerül sor. Aki vállalja a 9 hónapon át végzett imádságot a veszélyben lévő magzatokért, jelentkezzen a plébánián vagy a plakáton jelzett e-mail címen.