Címlap | Blogok

Hirdetések blogja

Húsvét 3. vasárnapja, 2017. április 30.

1./ Május 1-jén plébániai kirándulás lesz a Széchenyi-hegyre. Reggel 9 órakor indulunk a templom elől, 59-es villamossal és fogaskerekűvel a végállomásig. Dél körül indulunk vissza gyalog az Úti Madonna kápolnát érintve, ahol elimádkozzuk a májusi litániát.

 

2./ Május 4-én, elsőcsütörtökön az Oltáregylet imaórát tart délután 5 órakor a hittanteremben. Az esti szentmise után ½ 8-ig közös szentségimádás, alatta gyóntatás. Az Oltáregylet szívesen lát érdeklődőket.

 

3./ Május 5-én, elsőpénteken reggel 7 órakor és este 6 órakor lesz szentmise.

 

4./ Május 6-án a Mindszenty-zarándoklat alkalmából az esztergomi bazilikában ½ 11 órakor lesz főpapi szentmise.

 

5./ Május 7-én, vasárnap az ETALON Kiadó árusít a templom előtt.

 

6./ Előre hirdetjük, hogy a házas csoport szokásos összejövetele – a Mindszenty-zarándoklat miatt – egy héttel később, május 12-én, pénteken lesz. A házas csoport szívesen lát újabb gyermekes házaspárokat a közösségbe, akik a július utolsó hetére szervezett máriapócsi plébániai táborba is eljönnének.

2017. április 9. Virágvasárnap

1./ A Szentföld javára rendezett múlt vasárnapi templomi gyűjtés eredményeként 200 ezer Ft-ot küldtünk be az érsekségre. Hálásan köszönjük az adományokat.

 

2./ Nagyhétfőn – április 10-én – templomunk felszentelésének 40. évfordulóján reggel 7 és este 6 órakor lesz szentmise, melyeken a szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető saját magunk, vagy egy elhunyt részére. Az esti szentmise után, 7 órai kezdettel dr. Szávai Tamás vetített képes előadást tart a hittanteremben Tours-i Szent Márton püspökről, akinek szobra tavaly lett felállítva templomunkban. Az előadás miatt a hétfői felnőtt katekézis elmarad.

 

3./ Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor krizmaszentelési szentmise a budapesti Szent István bazilikában, melyre Bíboros úr szeretettel hívja a híveket is. Az utolsó vacsora emlékmiséje este 6 órakor kezdődik templomunkban, utána este 9 óráig csöndes virrasztásra és szentgyónásra lesz lehetőség.

 

4./ Nagypénteken – mely szigorú böjti nap! - délután 3 órakor keresztutat végzünk, utána szentgyónási lehetőség. A nagypénteki szertartás este 6 órakor kezdődik. A szertartás után este 8-ig szentgyónásra lesz lehetőség.

 

5./ Nagyszombaton reggel 8-tól 12-ig látogatható a szentsír. Szentgyónásra délelőtt 9-től 12-ig lesz lehetőség. A nagyszombati szertartás este 6 órakor kezdődik, és feltámadási körmenettel fejeződik be.

 

6./ Húsvét vasárnap a szokásos vasárnapi miserend lesz, a reggeli szentmisék után ételszenteléssel. Húsvéthétfőn csak reggel 9 órakor és este 6 órakor lesz szentmise. A húsvéthétfői 9 órai szentmise egyben Teréz-mise.

 

7./ Örömmel adjuk hírül, hogy az urnatemető két hétig tartó felújítása befejeződött.

 

8./ A mai szentmisék után lehetőség lesz az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére a templom előcsarnokában.

2017. április 2. - nagyböjt 5. /fekete/vasárnap

1./ A mai napon országos templomi gyűjtés van a Szentföld javára.

 

2./ Köszönjük a múlt heti tartós élelmiszergyűjtésre hozott adományokat.

 

3./ Köszönjük a szombati templomtakarításban résztvevők munkáját.

 

4./ A héten lesz elsőcsütörtök, délután 5 órától az Oltáregylet összejövetele lesz a hittanteremben. Az esti szentmise után szentségimádás este ½ 8-ig, alatta szentgyónási lehetőség.

 

A héten lesz első péntek. Ezen a napon reggel 7 órakor és este 6 órakor is lesz szentmise. Délután 5 órától ½ 6-ig gyóntatás, ½ 6-tól keresztút.

 

5./ Szombaton délután plébániai lelkinapot tart dr. Pákozdi István egyetemi lelkész. Az elmélkedések délután 3, 4 és 5 órakor lesznek a templomban. Az esti 6 órai szentmisét is Pákozdi István atya tartja. A szombat esti szentmise alatt lesz gyóntatás.

 

6./ Virágvasárnap a 9 órai szentmise keretében lesz a barkaszentelési körmenet. Virágvasárnap minden szentmise után lehetőség lesz az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére a templom előcsarnokában.

 

7./ Előre hirdetjük, hogy templomunk felszentelésének 40. évfordulója április 10-én, nagyhétfőn lesz. Az ünnepi szentmise este 6 órakor lesz.

Utána a hittanteremben dr. Szávai Tamás vetített képes előadást tart Tours-i Szent Márton püspökről, mégpedig a magyar történelemben betöltött – sajnos ma már feledésbe merülő - szerepéről. Az előadás aktualitása, hogy a múlt évben nyert elhelyezést templomunkban Madarassy István ötvösművész Szent Márton szobra.

 

8./ A templomszentelési évforduló alkalmából lelkipásztori levél jelent meg, melyben a búcsúnyerésről olvashatunk. Családonként egy-egy példányt vigyünk magunkkal a levélből, mely szokott helyén, a templomban álló faperselyen van elhelyezve.

 

A templomszentelési évfordulóra, valamint a húsvétra is készülve szükséges a szentgyónások elvégzése. Ezért a diákok számára a heti hittanóra idejében lehetőség lesz szentgyónás végzésére: kedden délután 5 órától

pénteken az este 7, illetve este 8 órai hittanóra idejében.

2017. március 26. – Nagyböjt 4. Vasárnapja


 

  1. A mai vasárnap, a 11 órai szentmise keretében kiszolgáltatjuk a Betegek szentségét. A betegek kenetét azok is kérhetik, akik korábban már felvették ezt a szentséget. Kérjük, hogy erre szíveskedjenek a sekrestyében előzetesen feliratkozni és végezzenek szentgyónást.

  2. Hétfőn a reggel 7 órai szentmisét az 55 évvel ezelőtt meghalt, stigmatizált Galgóczy Erzsébet boldoggá avatásáért mutatjuk be.

  3. Szombaton, április 1-jén 8 órától templomtakarítás lesz, erre a fiatalokat is várjuk.

  4. Jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz a Szentföld javára.

  5. Jövő vasárnap, a 9 órai szentmise után a nagybárkányi fiatalok misztériumjátékot adnak elő Lisieux-i Szent Teréz szentté avatott szüleiről.

  6. Április 8-án, szombaton Dr. Pákozdi István egyetemi lelkész lelki napot tart templomunkban. Az előadások délután lesznek, 3, 4 és 5 órai kezdettel. A lelki nap lezárása az este 6 órai szentmisével történik, melyet szintén István atya mutat be.

  7. Virágvasárnap, április 9-én lehetőség lesz az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére a templom előterében.