Címlap | Blogok

Hirdetések blogja

Krisztus Király vasárnapja – 2020. november 22.

1./ A mai vasárnapon országos templomi gyűjtés van a karitász céljaira.

 

2./ A Főegyházmegye ajánlásával a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család Munka-csoportja létrehozott egy hiánypótló, új adatbázist „BízdRáMagad” néven.

A bizdramagad.hu/ weboldalon a várandósságtól a gyermek- és kamaszkoron át, a felnőtt élet kihívásain keresztül egészen az időskorig, a legkülönbözőbb élethelyze-tekkel küzdő emberek találhatnak eligazítást abban, hogy mely szakemberekhez, szervezetekhez, intézményekhez fordulhatnak gondjaikban. Kérjük, nézzék meg a bizdramagad.hu honlapot!

 

3./ Előre hírdetjük, hogy advent hétköznapjain – szombat kivételével – minden reggel 6 órakor lesz szentmise. A hajnali szentmisék utáni agapé a járványhelyzet miatt elmarad.

2020. okt. 25.

1./ Jövő vasárnap, november 1-én, Mindenszentek főünnepén, templomunk búcsúnapján délután 14 és 18 óra között csendes szentségimádást tartunk.

 

Vasárnapi miserend szerint ½ 8, 9, 11 és 18 órakor lesz szentmise.

 

2./ A tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő

- aki templomunk búcsúnapján szentmisén vesz részt és a pápa szándékára imádkozik

- aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben

imádkozik az elhunytakért (a búcsú mind a nyolc napon elnyerhető)

- aki halottak napján, november 2-án templomot áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

A búcsúnyerés egyéb feltétele még, hogy szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járuljunk.

 

Évközi 26. vasárnap – 2020. szeptember 27.

 

 

1./ Október hónap hétköznapjain rózsafüzért imádkozunk a templomban; H-K-Sz reggel, a szentmise után, Cs-P-Szo este a szentmise előtt fél órával.

 

2./ Jövő vasárnap délután ½ 5-től szentségimádás lesz a templomban.

 

3./ Jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz az Apostoli Szentszék javára; az ún. Péter-fillérek gyűjtés.

 

4./ A Püspöki Kar ismételten kéri a kedves Híveket, hogy a templomban használjunk orrot és szájat eltakaró maszkot, ill. a szentáldozás kiszolgáltatása kizárólag kézbe történjék és mellőzzük a kézfogást.

 

5./ A legújabb lelkipásztori levél az előcsarnokban lévő kis asztalról elvihető.

Évközi 25. vasárnap, 2020. szept. 20.

1./ A plébániai katekézisek időpontja a hirdetőtáblán megtekinthető.

 

2./ A Szent Erzsébet Karitász Központnál különféle támogatásokra lehet kérelmet benyújtani. Részletes tájékoztató a hirdetőtáblán olvasható.

 

3./ Szombaton du. 4 órakor koszorúzással egybekötött megemlékezés lesz a Márton Áron téren (59-es villamos végállomásánál), Erdély püspöke halálának 40. évfordu-lója, és mellszobra felállításának 10. évfordulója elkalmából.

 

4./ A tavasszal elmaradt elsőáldozásra és bérmálásra szept. 27-én, vasárnap kerül sor. Bíboros úr felhatalmazása alapján a bérmálás szentségét minden templom saját plébánosa szolgáltatja ki. Farkasréten jövő vasárnap du. 4 órakor lesz az elsőáldozás és bérmálás. A járványveszélyre tekintettel erre a szentmisére kizárólag az érintettek és családtagjaik jöjjenek!