Minden forrásom belőled fakad, 19. - 2020.04.27.

1./ Szociális érzékenyítés már óvodás kortól.

Az utóbbi években megtanultunk egy szót: érzékenyítés. Nincs olyan korosztály – óvodás kortól a felnőttekig - amelyet ne érzékenyítenének szociális vonatkozásban. Leginkább a „másság” elfogadására történő érzékenyítésről hallunk. Ez a „másság” jelenthet etnikai másságot, de jelenthet szexuális orientációban megmutatkozó másságot is. Az érzékenyítés célja a másik ember iránti tolerancia, türelem megtanítása és begyakorlása. Általános tapasztalatunk, hogy a vallási-, nemzeti-, etnikai- stb. türelmetlenség nem hogy csökkenne, de egyre terjed. Ezért az érzékenyítési programok ellen nem lehetne kifogásunk. Hacsak az érzékenyítés nem politikai játszma részét képezi, mert akkor már inkább manipulációnak kellene mondani, és nem érzékenyítésnek. Sajnos van erre példa. Gondoljunk a migránsok befogadására irányuló – ideológiai alapú – érzékenyítésre, amikor a befogadásra kijelölt terület őslakosainak érzékenysége egyáltalán nem méltányolt szempont.

Húsvét 3. vasárnapja „A” 2020. április 26.

1./ A Jézussal való találkozás megváltoztat

A ma olvasott emmauszi történet (Lk 24, 13-35) – melyet egyedül Lukács evangélista jegyzett fel – talán a legszínesebb a feltámadt Jézus megjelenéseinek sorában. Alapgondolata annak bemutatása, hogy a feltámadt Jézussal való találkozás megváltoztatja a tanítványok életét.

A tanítványok először távolodnak, elmennek Jeruzsálemből, a Jézussal való találkozás után pedig visszatérnek oda, ahonnét menekültek.

Szemüket először homály fedte, a találkozás során viszont megnyílik a szemük.

Először rémülten és elkeseredetten beszélnek arról, hogy Jézust és reményeiket elveszítették, jól-lehet ott van velük Jézus, csakhogy ők nem ismerik fel. A Jézussal való találkozás után csodálkozva és örömmel beszélnek arról, hogy megtapasztalták jelenlétét, jóllehet Jézus már eltávozott tőlük.

Boldogságok, 2. - 2020.04.20. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

Ki a boldog és ki a boldogtalan?

 

- Hozzájárultok ahhoz, hogy mindenki aki nem boldog, az boldogtalan? - kérdezte Szent Ágoston 386-ban, a születésnapjára összegyűlt barátaitól. Ez mindenki tetszésével találkozott.

- És aki fél, hogy megszerzett javait elveszíti, az boldognak mondható? - Nem! – volt a válasz.

- Eszerint aki boldog akar lenni, azt kell megszereznie, ami mindig megmarad? - Igen.

- Istent örökkévalónak és mindenkor megmaradónak látjátok-e? - Igen! - válaszolták barátai.

- Akkor tehát – állapította meg Szent Ágoston – aki Istent látja, az boldog…

 

Ezek után kérdezd meg magadat: boldog vagy boldogtalan vagyok; és mitől vagyok ez vagy az?

Minden forrásom belőled fakad, 18. - 2020.04.20.

1./ Az Eucharisztia, mint „ellenanyag”?

A koronavírus-járvány kapcsán hallunk arról, hogy a megfelelő immunrendszerrel rendelkező szervezet ellenanyagot termel és így győzi le a vírust. A koronavírus gyorsteszt az ujjbegy megszúrásából vett vérmintát elemezve ezt az ellenanyagot mutatja ki.

Az Eucharisztia természetesen nem ilyen értelemben „ellenanyag”, hanem a hívő emberben kifejtett hatását tekintve mondható átvitt értelemben „ellenanyag”-nak. A mai világban nem csak a koronavírus terjed, de a megosztottság, a békétlenség, gyűlölködés és sok más bűn.