Házasság és család, 19. - 2018.01.29.

Házasság és család, 19. - 2018.01.29.

1./ A gender szélsőséges programja (gendermainstreaming) egyre nagyobb teret nyer. A német alkotmánybíróság tavaly olyan döntést hozott, hogy a törvényalkotónak 2018. végéig törvényt kell alkotnia az ún. társadalmi harmadik nem bevezetéséről. Eszerint a férfi és női nem mellett lesz egy harmadik nem, melyet az inter – vagyis a „vegyes” - pozitív kicsengésű jelzővel kell illetni. Az interszexuális nem bevezetését most már a svéd kormány is fontolgatja. Nem kétséges, hogy a gender-semlegesség fellegvárának számító Svédországban hamarosan törvénybe is foglalják a harmadik nem bevezetését. Ezek után egy fiú is viselheti a Lisa nevet, egy lány pedig viselheti a Jack fiúnevet. Ámbár ki tudja, lehet, hogy kitalálnak majd új, harmadik nemnek megfelelő neveket.

Lelkipásztori levél, 2018-01-28

Kedves Testvérek! Kedves Családok!

 

1./ A Házasság hete 2018. február 11-18. között tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre hazánkban. A Valentin/Bálint naphoz kötőtő országos civil programok mellett jól megférnek a vallásos rendezvények. A kormányzat által Család Évének nyilvánított esztendőben mi is jobban reflektálunk a házasság és család intézményére, melyet mi Isten ajándékának tartunk.

A házasság és család: ajándék és nem „termék”.

Házasság és család, 18. - 2018.01.22.

1./ A minden évben megrendezett Házasság hete alkalmat teremt arra, hogy pozitív módon legyen bemutatva a házasság és család intézménye. Talán nem véletlen, hogy a Házasság hetének „arcai” - úgy is mondhatnánk: házigazdái – rendre vallásos házaspárok. Mi ennek az oka? Nyilvánvalóan az, hogy a házasságról és családról a kereszténység pozitív tanítást ad. Például a Gaudium et spes zsinati dokumentum (1965-ben) ezt írja: „Az ifjúságot alkalmas módon és idejekorán, elsősorban éppen a családon belül, fel kell világosítani a házastársi szerelem méltóságáról, feladatáról és megéléséről, hogy a tisztaság szeretetében nevelkedve megfelelő életkorban és erényes jegyesség után köthessen házasságot.” (49)

Házasság és család, 17. - 2018.01.15.

1./ A házasság felbonthatatlanságáról az egyházi Tanítóhivatal számos esetben szólt. A Gaudium et spes zsinati határozat 48. pontja arra hivatkozik, hogy „a férfi és a nő a házasságban már nem két test, hanem csak egy (Mt 19,6), személyük és tevékenységük bensőséges egyesülés – hiszen itt két személy kölcsönös önátadásáról van szó – nemkülönben a gyermekek érdeke is a házastársak teljes hűségét követeli meg, és sürgeti, hogy felbonthatatlan legyen egységük.”