A szeretet öröme, 7. - 2017.01.16. „A gyermek nem járandóság, hanem ajándék”

1./ Az Amoris laetitia apostoli buzdítás (81) szó szerint idézi a Katolikus Egyház Katekizmusát: „a gyermek nem járandóság, hanem ajándék” (2378).

Ez a gondolat tehát nem újkeletű egyházi tanítás. Ha mélyére akarunk látni e gondolatnak, akkor kiváló vezetőnk lehet Pedro Morandé, a Chilei Katolikus Egyetem szociológia professzora, a Pápai Tudományos Akadémia tagja. 2000. októberében, a Vatikánban megrendezett család-kongresszuson előadást tartott ebben a témában, A gyermekek: Isten ajándékai a családnak és az emberiségnek címmel. Röviden utalnék a professzor előadásának tartalmára.

Budahegyvidéki Ökumenikus imahét alkalmai

Időpont:

 

Hely:

Igehirdető:

15. vasárnap

18.30 órakor

 

Budahegyvidéki Evangélikus

Egyhközség

Kékgolyó u. 17., : 224-0640

 

Matolcsy Kálmán

róm.kat. templomigazgató

 

16. hétfő

18.30 órakor

 

Szent Kereszt Római Katolikus.

Templomigazgatóság

Táltos u. 16., : 06-30-436-2448
06-20-823-0024

 

dr.Fabiny Tamás

evangélikus püspök

17. kedd

18.30 órakor

 

Farkasréti Római Katolikus. Plébániatemplom

Hegyalja u 139. :319-3105

 

Ablonczy Tamás

református lelkész

18. szerda

18.30 órakor

 

Felső-Krisztinavárosi

Római Katolikus Plébániatemplom

Apor Vilmos tér 9.,  356-0089

 

Berta Zsolt

református lelkész

19. csütörtök

18.30 órakor

 

Svábhegyi Református

Templom

Felhő u 10. Tel.: 06-1-395-0015

 

Lőrincz Zoltán Péter

római katolikus káplán

20. péntek

18.30 órakor

 

Budapest Városmajori Jézus Szíve

Plébániatemplom

1122 Bp. Csaba u.5. 06/1/212-4656

 

Keczkó Pál

evangélikus lelkész

21. szombat

18.30 órakor

 

Országos Onkológiai Intézet

Irgalmas Jézus Kápolnája

Ráth György u. 7-9.

 

Korpos Orsolya

református lelkész

22. vasárnap

18.30 órakor

 

Budahegyvidéki Református

Egyházközség

Böszörményi út 28., Tel: 355-4482

 

Lambert Zoltán

római katolikus plébános

 

A szeretet öröme, 6. - 2017.01.09.

1./ A házasság az Úr „ajándéka” - olvassuk Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításában (61), s e helyen Szent Pál apostol első korintusi levelének tanítására támaszkodik. Az apostol a korintusi levél 7. fejezetében párhuzamot von a szűzi állapot és a házasélet között. Mindkettőt Istentől kapott ajándéknak tekinti: „mindenki saját ajándékát kapta Istentől – írja –, az egyik ilyet, a mások olyat.” (1 Kor 7,7) Amint Szent Pál apostol a házassággal kapcsolatban csak azokat a kérdéseket érinti, amelyek a korintusi hívek életében felmerültek, úgy Ferenc pápa is korunk házassággal kapcsolatos vitatott kérdéseire tér ki.

A szeretet öröme, 5. - 2017.01.02.

1./ A családot sokféle kihívás éri. Ferenc pápa Amoris laetitia apostoli buzdításának 50-57. pontjai ezekkel a kihívásokkal foglalkozik.