Lelkipásztori levél, 2021.03.17.

 

Kedves Testvérek!

 

1./ Johannes Jörgensen (1866-1956), a 30 éves korában katolizált és Assisiben, a Szent Ferenc bazilikában eltemetett dán író mesét írt a pókról.

A pók a magasan fekvő ágról leereszkedett és kedvező, alkalmas helyen elkezdte a hálóját fonni. Egész nyáron át azon dolgozott és javítgatott. Igen szép alkotása lett a háló. Az egyik őszi reggel rossz hangulata volt, hálója szálait körülszaladgálta és mindegyik fonálon húzott valamit, hogy megvizsgálja, nincs-e valami javítanivaló. A háló legszélső végén ráakadt egy különös fonálra. Ez a fonál sehová sem csatlakozott, pontosabban szólva kilógott a levegőbe. Már nem emlékezett arra, hogy ő maga ezen a fonálon ereszkedett le. „El vele” - mondta a pók, és egyetlen harapással eltépte a fonalat – és ott feküdt a mélységben, segítség nélkül, belekeveredve saját hálója romjaiba.

Az állatmesék – mint ez is – állatokról szólnak, de valójában ránk, emberekre vonatkoznak. Életünk Istenen függ – a koronavírus-járvány idején tapasztaljuk is – de ha elvágjuk ezt a fonalat, minden összegabalyodik, és tehetetlenül vergődünk.

Szent Ágoston püspök az V. században egy mondattal elmondja mindezt: „Mivel elhagytunk téged, kiszolgáltattál bennünket önmagunknak.”

Keresztény értékek, 23. - 2021.02.15.

1./ Lopakodó vallásüldözés

Az utóbbi időkben ennek lehetünk tanúi. A francia Charlie Hebdo szatirikus lap keresztény-, iszlám- és zsidóellenességét nem tartotta vallásellenes megnyilvánulásnak, hanem csupán a sajtó- és véleményszabadság megnyilvánulásának. Mi ez, ha nem szómágia? A vallásgyűlöletnek szavak mögé rejtése nem más, mint lopakodó vallásüldözés.

Amint a koronavírus terjedésének a határok sem állják útját, úgy a lopakodó vallásüldözés is átlép sokféle határt: országhatárt, jogi határt, a tolerancia határát, a józan ész és az emberség határát.

Imádkozó családok, 19. - 2021.02.14.

A világosság rózsafüzér negyedik titka: Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

 

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.” (Mt 17,1-3)

Keresztény értékek, 22. - 2021.02.08.

1./ A lopakodó hatalmi ág: a média

A három hatalmi ág – törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás – mellett új „nagyhatalom” jelent meg: a média. Nem véletlen, hogy 1956-ban a Magyar Rádió birtoklásáért folyt a harc, 1989-ben Romániában a televízió elfoglalásáért, napjainkban pedig az internetes közösségi oldalak a politikacsinálók. Fél évszázad alatt sokat fejlődött a média, és sokkal nagyobb hatalomra tett szert, mint gondolnánk.