Keresztény értékek, 26. - 2021.03.08.

1./ A képmutatás folytonossága évezredek óta tapasztalható az emberiség történelmében.

A Kr. e. (i. e.) VIII. században élt próféták – Ámosz, Ozeás, Izajás – elítélték azt a külsőséges, képmutató istentiszteleti módot, amelyhez nem társul az erkölcsi parancsok megtartása. Izajás az Úr szavát közvetítve így ítéli el a képmutató templomi áldozatbemutatásokat és zarándoklatokat:

„Ne hozzatok nekem többé értéktelen ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el… Zarándoklataitokat egész szívemből gyűlölöm, terhemre lettek. Ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom szememet.” A kemény kritika oka, hogy érzéketlenek voltak a szegények és elnyomottak iránt. Ezért így folytatja: „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának s védelmezzétek az özvegyet.” (vö. Iz 1, 10-20) Izajás próféta a szociális igazságosság erőteljes hirdetője volt.

Keresztény értékek, 25. - 2021.03.01.

1./ „Gyöngítsd önmegtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson.” - Szent Mátyás apostol mondását Alexandriai Szent Kelemen őrizte meg számunkra. Ez a mondat a böjt helyes szándékát határozza meg. A hegyi beszédben Jézus - aki maga is negyvennapos böjtöt tart nyilvános működése előtt - figyelmeztet a helyes szándékra. „Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet, és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” (Mt 6,16-18) Jézus azt tanítja, hogy nem az emberekért, hanem Istenért böjtölünk. Ahogy Szent Mátyás apostol is mondta: „gyöngítsd önmegtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson”.

Keresztény értékek, 24. - 2021.02.22.

1./ Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai c. meséjét generációk hosszú sora ismeri. A XIX. században élt olasz író sikerkönyvét a Disney-stúdió filmre vitte, 1962-ben kiváló magyar színészek (Márkus László, Csákányi László, Domján Edit, Kőmíves Sándor, Alfonso, Házy Erzsébet) hangjával nálunk is közkinccsé vált. Jómagam a Palladis RT. II. világháború előtt kiadott képes könyvéből ismerem a Walt Disney Studio szövegével és képeivel készült mesét, mely könyvet azóta is őrzöm.

 

A meseregény cselekményén több keresztény tanítás jön át, mint pl. a lelkiismeret és bűnbánat.

Imádkozó családok, 20. - 2021.02.21.

A világosság rózsafüzér ötödik titka: Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

 

„Étkezés közben Jézus kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta tanítványainak: »Vegyétek, egyétek, ez az én testem!«” (Mt 26,26)