Erények, 8. - 2020.08.10. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

Tiszta vagyok”

Napjainkban ez a kijelentés a kábítószertől, vagy alkoholtól való „tisztaságra” vonatkozik. Közúti baleseteknél szokták vizsgálni az alkoholtól és kábítószertől való befolyásoltságot, s amennyiben a vérvizsgálat kimutat a szervezetben tudatmódosító szert, súlyosabb büntetésre számíthat a baleset okozója. Az ilyesféle „tisztaság” tehát fontos követelmény a járművezetésben (ide tartozik a kerékpározás is).

A keresztény szóhasználatban a tisztaság más jelentéssel bír: a nemi élet tisztaságát jelenti. Isten az élet fenntartása érdekében „az embert férfinak és nőnek teremtette”, belénk teremtette a nemi ösztönt, és azt akarta, hogy „legyetek termékenyek, szaporodjatok” (Ter 1,27-28).

Erények, 7. - 2020.08.03. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Mit tartunk hasznosnak?

Jeremy Bentham angol filozófus (1748-1832), az utilitarizmus (haszonelvűség) atyja szerint hasznos mindaz, ami jótéteményt, előnyt, élvezetet, boldogságot képes létrehozni, illetve ami képes megakadályozni, hogy bármiféle kár, fájdalom vagy boldogtalanság érjen. Filozófiája szerint az élet célja a boldogság maximalizálása, illetve a szenvedés minimalizálása. Az erény a belőle következő gyönyör miatt jó, a bűn a belőle származó fájdalom miatt rossz. (vö. Kecskés Pál: A bölcselet története, 431)

E meglehetősen elvont elméleti megfogalmazás is érinti az erényeket. A Biblia konkrétan említi a négy sarkalatos erényt: mértékletességet, okosságot, igazságosságot és (lelki) erősséget – majd kijelenti, hogy „ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.” (vö. Bölcs 8, 7) A négy sarkalatos erény közül most a mértékletesség erényével foglalkozunk.

Erények, 6. - 2020.07.27. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ „Aki szívében bölcs, azt okosnak hívják.” (Péld 16,21)

Okos ember az, aki adott pillanatban helyes erkölcsi ítélőképességgel jól tud döntetni. A latin prudentia = okosság a négy sarkalatos erény egyike. Az okos ember körültekintően, megfontoltan (prudens módon) cselekszik és bölcs előrelátással fölméri tettének következményeit. Jézus a hegyi beszédét (Mt 5-7. fejezet) az okos emberről szóló példabeszéddel zárja le: az okos ember ahhoz hasonlít, aki a házát sziklára építi és nem homokra (Mt 7,24-27). A sziklaalapra épített ház kibírja a vihar próbáját, míg a homokra épített ház összedől. A keresztény ember tudatosan építi lelki életét az isteni tanítás sziklaalapjára, s így ellen tud állni a kísértéseknek.

Erények, 5. - 2020.07.20. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Lelki erősség (fortitudo)

A latin fortitudo főnév magyar jelentése: bátorság, erősség. A katolikus erkölcstan a lelki erősség fogalmát is érti a fortitudo jelentése alatt. Most ezzel az erénnyel foglalkozunk.

Vannak emberek, akik nagy lelki erővel rendelkeznek. Nagy lelki erőre van szükség például egy betegség, vagy természeti csapás elviselésére; egy haláleset feldolgozásához, stb. A múlt hónapban meghalt Benedek Tibor háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázóról azt közölték, hogy „méltósággal viselte” gyógyíthatatlan betegségét. Ez a szokásos kifejezés azt jelenti, hogy „erős lélekkel” viselte szenvedését.