Szent Cirill és Metód, Európa társ-védőszentjei – 2022.02.14.

1./ A két testvér Thesszalonikében született 810 és 826 körül. Rasztiszláv morva fejedelem kérésére indultak missziós útjukra. Útközben áthaladtak Pannónián is, ahol barátságosan fogadták. A görög és latin liturgikus szövegeket ószlávra fordították, s mivel a lakosság számára érthető nyelven szóltak, sikerük nem maradt el, ugyanakkor fölkeltették a német klérus féltékenységét. Följelentették őket a pápánál, ám II. Adorján pápa – miután kihallgatta őket – engedélyezte a szláv nyelv liturgikus használatát. Cirill 869. február 14-én, Metód 885. április 6-án halt meg.

Szent II. János Pál pápa 1980-ban a testvérpárt Európa társ-védőszentjévé nyilvánította, 1985-ben pedig a Slavorum Apostoli – A szlávok apostolai kezdetű enciklikában emlékezett meg missziós munkájukról.

A remény több, mint derűlátás – 2022.02.07.

1./ Bogár László: Egy ismeretlen főszereplő - a kapitalizmus c. előadásában említi, hogy a francia forradalom idején, 1793. januárjában kivégzett XVI. Lajos francia király halála előtt írt naplóbejegyzésében írja: kivégzésemmel Istent végképp kiparancsolják a politika világából. Igen, hiszen a keresztény királyok úgy kezdték akaratuk kinyilvánítását, hogy „mi, Isten kegyelméből az ország uralkodója úgy akarjuk, hogy...” A francia király lefejezésével a francia forradalom Istent is legyilkolta. Miért? A közgazdászprofesszor szerint azért, mert a szakrális elemek – mint amilyen a király is – gátolják az eredeti tőkefelhalmozást. Ne feledjük: ez a kor a kapitalizmus kialakulásának a kora.

Don Bosco emléknapjára – 2022.01.31.

1./ A Budapest-remetekertvárosi Szentlélek templom üvegablakainak egyike, mely Ungváry Sándor festőművész kartonja alapján készült, a gyóntató Don Boscot ábrázolja. Nem véletlenül. A szalézi rend alapítója a gyóntatószékben is tudott finoman tréfálkozni. Jellemző a következő anekdota:

„Mikor gyóntál utoljára?” - kérdezte Don Bosco.

A férfi elgondolkodott: „ Tíz éve.”

„Nos, akkor ez 10 lírát jelent”, - mondta szenvtelenül a pap.

„Hogyhogy? Azt hittem, a feloldozás ingyenes!”

„Micsoda? Ön tudta ezt?” - csodálkozott Don Bosco. „Akkor miért várt 10 évig?”

A szentekben bizonyosan működik a Szentlélek, s ez teszi őket különbbé más embereknél. Don Bosco a Szentlélek „remekműve”, ezért is kaphatott helyet a Szentlélek templom üvegablakai között, amelyek a Szentlélek hét ajándékát is ábrázolják. Don Bosco lángelméje is a Szentlélek ajándéka.

400 éves időutazás Európa történelmében – 2022.01.24.

1./ Szalézi Szent Ferenc genfi püspök, egyháztanító (1567-1622. december 28.) élete az 1555-ös augsburgi vallásbéke korszakára valamint a harmincéves háború kezdetére esett. A cuius regio eius religio – akié a föld, azé a vallás elv értelmében a földbirtokos rendek szabadon választhattak a lutheri és a katolikus vallás között, alattvalóiknak viszont követniük kellett uruk vallását. Aki nem értett egyet gazdájának vallási meggyőződésével, az vagyonát megtartva elköltözhetett más vidékre. Az augsburgi vallásbéke ugyan 63 éven át nyugalmat hozott a német-római birodalomban, de megágyazott az 1618-ban kirobbant kegyetlen harmincéves háborúnak, melynek áldozata lett a három szent kassai vértanú: Kőrösi Márk, Grodecz Menyhért és Pongrácz István.