Szentségimádás Gazdagréten

Folyamatos szentségimádásra egyre több templomban nyílik lehetőség. A gazdagréti Szent Angyalok templomában is szerveződik a 24 órás szentségimádás. Medgyesi Zsuzsanna hívünk az alábbi buzdító gondolatait küldte el, melyet teljes terjedelemben közlünk:

Házasság és család, 16. - 2018.01.08.

1./ A tiszta szerelemről 2009. óta minden évben előadást és imaestet tartanak hazánkban. Először a budapesti Örökimádó templomba hívták a fiatalokat tanúságtételre és imádságra, mára pedig sok templomban tartanak hasonló imaestet szerte az egész Kárpát-medencében. Farkasréten 2016-ban és 2017-ben szerveztük meg a tiszta szerelem imaestet, melyre kizárólag azok a fiatalok jöttek el, akik amúgy minden héten jönnek ifjúsági katekézisre. Átütő eredményről nem beszélhetünk, de a gondolat jelen van.

Lelkipásztori levél, 2018-01-06

Kedves Testvérek!

 

1./ 2018. hazánkban a családok éve . A kormányzat ilyen értelmű szándékát már 2017. nyarán tudni lehetett. Ezért is választottam szeptembertől a Házasság és család c. elmélkedéseket a hétfői énekes zsolozsmák tárgyául. Az eddig elhangzott 15 elmélkedés megtalálható a farkasréti plébánia honlapján: farkasretiplebania.hu

Már Szentcsalád vasárnapi – 2017. dec. 31-i - homiliámban említettem, hogy a család nem csak gazdasági közösség, de lelki közösség is. A családtámogatás gazdasági kérdéseivel a kormányzat hivatott foglalkozni, ám a családok lelki támogatása elsődlegesen a vallási közösségek feladata. Milyen lelki támogatásra gondolok? A már említett Házasság és család homiliasorozaton túl ezzel a lelkipásztori levéllel is. Iránymutatóként Szent II. János Pál 1994-ben kiadott családokhoz írt levele áll előttem.

Lelkipásztori levél, 2017-12-25

Kedves Testvérek!

 

Gyermek születik, fiú adatik nekünk” - Izajás próféta szavai (Iz 9,5) megvalósultak Jézus születésével. Miért adatott nekünk Jézus? (A szenvedő igeszerkezet a Bibliában Istenre utal, azaz Isten által adatik a Gyermek, és nem embertől.) Miért adta nekünk Isten egyszülött Fiát? Azért, hogy az ember megértse: Isten szereti őt.