A szeretet öröme, 3. - 2016.12.12.

 

1./ Ferenc pápa „belemenős” kijelentései rendre meglepnek bennünket és önvizsgálatra késztetnek. A médiában megszoktuk, hogy vannak belemenős riporterek, akik belemenős kérdéseket tesznek fel. A sportban is megszoktuk, hogy vannak belemenős labdajátékosok, akik meglepő hatékonysággal járulnak hozzá csapatuk sikeréhez. Immár harmadik éve szokjuk – néha berzenkedve – hogy van egy „belemenős” pápánk, aki rendre újszerű megállapításokkal nyugtalanít bennünket, önelégült híveket és papokat. Ilyen belemenős kijeletése olvasható az Amoris laetitiaA családokban megélt szeretetről kezdetű apostoli buzdításában, miszerint: a házasságok csökkenésének, az élettársi viszonyok növekedésének mi magunk is oka vagyunk. (36)

Házastársak imája

Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk és megszerettük egymást!

Segíts mindig meglátni a jót házastársamban és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat.

Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni egymástól.

Uram, kezedbe adjuk házasságunkat! Ámen.

A szeretet öröme, 2. - 2016.12.05.

1./ A családról szóló egyházi tanítás több tekintetben vörös posztó a világ szemében. Ennek bizonyítékául szolgál a következő hír. Franciaországban a közelmúltban betiltottak egy sikeres kisfilmet, mely mosolygós down-kórban szenvedő gyermekeket mutat be, azzal a céllal, hogy nyilvánvalóvá tegyék: ebben a betegségben szenvedő gyermekek boldog életet élhetnek, és öröm forrásai lehetnek családjuk körében. A filmet eddig 7 millióan látták.

A szeretet öröme, 1. - 2016.11.28.

1./ Az új egyházi évet új elmélkedési sorozattal kezdjük. Többen kérdezték, hogy mi lesz az új tematikus év tárgya. Miután az Irgalmasság Éve után a Szentatya nem jelölt meg újabb témát, kézenfekvőnek találtam, hogy a hétfői énekes zsolozsmák elmélkedéséül Ferenc pápa: Amoris laetitia – a szeretet öröme kezdetű apostoli buzdítását vegyük. A családok helyzetével két püspöki szinódus is foglalkozott – 2014-ben a III. rendkívüli püspöki szinódus, 2015-ben pedig a XIV. rendes közgyűlés – ami önmagában is mutatja, hogy Ferenc pápa fontosnak tartja a családok helyzetének vizsgálatát.