A szeretet öröme, 6. - 2017.01.09.

1./ A házasság az Úr „ajándéka” - olvassuk Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításában (61), s e helyen Szent Pál apostol első korintusi levelének tanítására támaszkodik. Az apostol a korintusi levél 7. fejezetében párhuzamot von a szűzi állapot és a házasélet között. Mindkettőt Istentől kapott ajándéknak tekinti: „mindenki saját ajándékát kapta Istentől – írja –, az egyik ilyet, a mások olyat.” (1 Kor 7,7) Amint Szent Pál apostol a házassággal kapcsolatban csak azokat a kérdéseket érinti, amelyek a korintusi hívek életében felmerültek, úgy Ferenc pápa is korunk házassággal kapcsolatos vitatott kérdéseire tér ki.

A szeretet öröme, 5. - 2017.01.02.

1./ A családot sokféle kihívás éri. Ferenc pápa Amoris laetitia apostoli buzdításának 50-57. pontjai ezekkel a kihívásokkal foglalkozik.

A szeretet öröme, 4. - 2016.12.19.

 

1./ Korunk jellemzője – Ferenc pápa megfogalmazásában - „az ideiglenesség kultúrája”.

Ideiglenesek a párkapcsolatok: a személyek gyorsan átlépnek az egyik érzelmi kapcsolatból a másikba. Az emberi kapcsolatokat meg lehet kötni, és gyorsan fel is lehet bontani – az egyéni érdekeknek és tetszésnek megfelelően. Más esetekben csak azért tartják fenn a kapcsolatokat, mert az anyagi vagy előrejutási hasznot hoz, vagy enyhíti a magányosság érzését.

A fogyasztói társadalom is le tudja beszélni az embereket a gyermekvállalásról, csak azért, hogy megőrizhessék a szabadságukat és korábbi életmódjukat.” (Amoris laetitia, 42)

Az aktuális kultúra egyik legnagyobb szegénysége a magány. A magány egyik oka, hogy Istent száműzték az ember életéből.” (uo. 43)

Lelkipásztori levél

Kedves Testvérek!

 

A karácsony ünnepe legyen a Jézussal való találkozás napja!

 

A hozzánk közelálló személy születésnapját számon tartjuk, és ha eljön az a nap, felköszöntjük őt. A születésnap a találkozás napja. A találkozásnak sok formája létezik: személyesen, levélben és sms-ben, telefonon és interneten keresztül, hívő ember esetében még az imádság „hullámhosszán” is találkozhatunk a születésnapos személlyel. Igen, az „égi interneten” át is létrejön a találkozás.