Lelkipásztori levél, 2019.07.18.

 

Kedves Testvérek! Kedves Családok!

 

1./ Vonzó ma a kereszténység?

Induljunk ki az ősegyház korából. Az apostolok idején a kereszténységnek vonzónak kellett lennie, különben nem terjedt volna el a római birodalomban. Ez nyilvánvaló. Mi lehetett benne a vonzó?

Jézus mondta: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.” (Mt 11, 28-30)

Jézus terhe és igája az ószövetségi törvényrengeteghez képest volt édes és könnyű. Igen, mert a farizeusok és írástudók által összeállított 248 parancs és 365 tilalom – azaz összesen 613 előírás – között még ők sem ismerték ki magukat, hát még az írástudatlan és tanulatlan nép. Jézus ezzel a hatalmas törvénytárral állítja szembe a maga igáját. Jézus nem az ószövetségi törvénytárat, hanem önmagát állítja követendő példának. Arra tanít és azt követeli, amit ő maga megvalósít. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell fáradozni az üdvösségért; ám a követelményei egyben ígéretek is.

Lelki otthonunk az Egyház, 21. - 2019.06.17. (Teréz-mise homiliája)

1./ A hegyi beszéd most hallott részletének (Mt 5,38-41) helyes értelmezésénél – írja Ratzinger bíboros - nem szabad elfelejtenünk, hogy az ószövetségi „szemet szemért, fogat fogért” elv (Kiv 21,24; Lev 24,20; Szám 19,21) korántsem a bosszúvágy szentesítése, épp ellenkezőleg: a bosszú eszméjét a jogelvűséggel kívánja felváltani. Káin fiainak máig alapelve: „Ha Káint hétszer bosszulják meg, Lámechet hetvenhétszer.” Ezzel szemben itt állítja fel az Ószövetség a megfelelés elveit: bűn és büntetés között egyensúlynak kell lennie. A jogot meg kell óvni, ám érvényesítése nem fajulhat bosszúvá.

Lelki otthonunk az Egyház, 20. - 2019.06.03.

1./ Az európai kereszténység állapotát többféle statisztikával lehet jellemezni. Ha az interneten beütjük a „templombezárások” címszót, a gép megdöbbentő adatokat dob ki. Németországban az ezredforduló óta több száz templomot zártak be. A „Londonisztán” címet viselő blog arról számol be, hogy Londonban 423 új mecset épült, és 500 keresztény templomot zártak be; hétvégén 683 ezer iszlamista látogatja a mecseteket, s a keresztény templomba járók száma 679 ezerre csökkent.

Üdítő kivételként a Magyar Kurír katolikus hírportál 2019. január 11-i számában arról ír, hogy szír ortodox templom épül Isztambulban. A templomépítés terve már 2015-ben felmerült, mert abban az időszakban ezrével menekültek Törökországba a szíriai keresztények a háború elől. A 80 milliós, szinte teljes egészében iszlám hitű Törökországban körülbelül százezer keresztény él, s ehhez jött még 25 ezer szír keresztény, akik többségükben Isztambul városnegyedeiben élnek. Az épülő ortodox templom hétszáz hívő befogadására lesz alkalmas.

Lelkipásztori levél, 2019.06.01.

 

Kedves Testvérek!

 

1./ Június 9. templomunk szentségimádási napja – idén Pünkösd vasárnapjára esik. A vasárnapi szentmisék miatt csak a nap bizonyos részeiben lesz lehetőség imádságra az Oltáriszentség előtt:

a 9 órai szentmise után a gyermekeknek tartunk negyed órás imádságot, ill. délután 2-től 6-ig, majd az esti szentmise után 7-8 óra között lesz kitéve az Oltáriszentség imádásra.

(Tájékoztatásul közlöm, hogy a gazdagréti Szent Angyalok templomban június 8-án, szombat este 8 órától hajnali 5 óráig tartanak pünkösdi virrasztást az Oltáriszentség előtt. Pünkösd vasárnapján hajnali 5 órakor Vörös András kármelita tartományfőnök mutat be szentmisét a gazdagréti templomban.)

A szentségimádási nap alkalmával emlékeztetek arra, hogy farkasréti templomban minden csütörtökön szentségimádás van az este 6 órai szentmise után, vagyis ½ 7-től ½ 8-ig.