Keresztény értékek, 6. - 2020.10.19.

1./ Az élet védelme az egyik legfőbb keresztény érték.

 

   Ady Endre 1915-ben, az I. világháború idején írta Intés az őrzőkhöz c. versében:

                     Őrzők, vigyázzatok a strázsán,

                     Az Élet él és élni akar.

 

   A háború vérzivatara aktualitást adott felhívásának, amely azonban napjainkban is indokoltnak látszik. Az életet ugyanis nem csak fegyverekkel lehet pusztítani, de ideológiával is. A gender és az LMBTQ-ideológia természetellenessége végső soron az emberi élet ellen hat. Az élet természetes ösztöne szerint élni akar – ahogy Ady Endre megfogalmazza –, s ehhez elválaszthatatlanul hozzá tartozik annak reprodukálása, továbbadása. Az említett két ideológia azonban kizárja az élet továbbadását, hiszen két azonos nemű ember erre biológiailag képtelen.

Imádkozó családok, 4. - 2020.10.18.

Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka: Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál

 

Amikor elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Így parancsolja az Úr törvénye: »Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.« Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.« (Lk 2,21-24)

 

Miért kellett az ószövetségi törvények szerint a 40 napos újszülöttet bemutatni a jeruzsálemi templomban?

Keresztény értékek, 5. - 2020.10.12.

1./ Bizalom – olyan emberi magatartás, mely a harmónia kialakulásához nélkülözhetetlen. Harmonikus kapcsolat ember és ember között; harmonikus kapcsolat Isten és ember között nem létezik bizalom nélkül. A bizalom lehet ösztönös, és lehet tudatos. A gyermek ösztönös bizalommal van édesanyja iránt – ezt mondjuk ősbizalomnak. Válsághelyzetben megjelenik a tudatos bizalom: egyrészt megbízható személyek iránt, másrészt vallásos emberben Isten iránt. Az Isten iránti bizalom összefügg a hittel: Istenbe vetett hit nélkül nincs Istenbe vetett bizalom.

Válsághelyzet sokféle lehet. A mostani világjárvány és a vele együtt fellépő gazdasági válság, identitásválság, hitbeli válság, váratlan betegség által kiváltott életviteli válság, stb. Minden válság megrendíti a harmonikus életet, ám a bizalom helyre tudja állítani a lelki harmóniát.

2./ Miért van a gyermekek szenvedése? Joseph Ratzinger bíborostól – a későbbi XVI. Benedek pápától – afelől érdeklődtek, hogy ha kérdezhetne valamit Istentől, mi lenne az. A tudós teológus erre ezt felelte: miért van a gyermekek szenvedése?

Imádkozó családok, 3. - 2020.10.11.

Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka: Akit te, Szent Szűz a világra szültél

 

Abban az időben Augustus császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. Ez az első népszámlálás Quiriniusnak, Szíria helytartójának idejében történt. Elment mindenki a saját városába, hogy följegyeztesse magát. József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.” (Lk 2,1-7)

 

Isten Fia születhetett volna palotában, ehelyett kirekesztettség, istálló, trágyaszag, piszok, hideg, mélyszegénység közepette lépett az emberek világába. Miért? Isten Fia azonosította magát a legmegvetettebbekkel. Tanítást fedezhetünk fel ebben: amikor egy szegénnyel, kirekesztettel találkozunk, lássuk meg benne az „álruhás” Jézust.