MIATYÁNK (Mt 6,9-13) elmélkedések gyermekeknek és szülőknek 2020. húsvéti időre

Bevezető

 

- Mi a kedvenc versed?… színed? … állatod? … zeneszámod?...

Melyik a kedvenc imádságod? Melyiket mondod legszívesebben?…

Vajon Jézus melyik imádságot veszi legszívesebben?…

 

A Miatyánkot! Miért? Mert azt ő fogalmazta és tanította meg.

Minden forrásom belőled fakad, 17. - 2020.04.13.

1./ Ismerjük fel az idők jeleit!

A történelmi események okait és összefüggéseit feltárni a történészek feladata. Meglátásaik megfogalmazására azonban csak bizonyos történelmi távlatból vállalkoznak. Napi történelmünk eseményei nem olyanok, melyek értelmezésére éveket várhatunk; az idők jeleit itt és most kell értelmezni.

A koronavírus járvány okát lehet tudományosan kutatni – ez a tudomány embereinek a feladata. Nyilvánvaló, hogy a vallással foglalkozó emberek (szándékosan kerülöm a „szakemberek” kifejezést, mert a vallás nem „szakma”, hanem hitbeli meggyőződés), tehát a hittudomány képviselői – a papok – is értelmezik a jelenlegi világjárvány próbatételét. Az nem vitás, hogy próbatételről van szó: a kereskedelmi és egészségügyi ellátórendszer próbatételéről, a családi összetartás és az emberi szolidaritás próbatételéről, nem utolsó sorban a hit próbatételéről van szó.

Húsvétvasárnap „A” 2020. április 12.

1./ „Krisztussal együtt ti is feltámadtatok!” - hallottuk a mai szentleckében (Kol 3,1-4).

A mondat megértéséhez közelebb visz Aranyszájú Szent János magyarázata. A IV. században élt nagy egyházatya egyik húsvéti beszédében kettős föltámadásról szól: az első föltámadás a léleknek a bűnből való föltámadása, a másik föltámadás a test föltámadása. A bűnből való feltámadás már mindegyikünkkel megtörtént, amikor a keresztségben elnyertük a bűntelenséget, vagy a bűnbánat szentségében megszabadultunk személyes bűneinktől. Ezért mondhatja Szent Pál apostol, hogy „Krisztussal együtt ti is feltámadtatok”.

Aranyszájú Szent János a bűnből való feltámadást nagyobbnak tartja a test feltámadásánál; a testi halál oka ugyanis a bűn volt, így tehát a testi feltámadás oka a bűnből való megszabadítás.

Nagyszombat, 2020. április 11. A keresztség a hit „demonstrációja”

1./ A demonstrációk korát éljük. A társadalom legkülönbözőbb csoportjai végeznek demonstrációt, azaz mutatják fel a maguk kívánságait. Demonstrálnak a pedagógusok, orvosok, gazdák, melegek (pride-fesztivál), de demonstrálnak az abortuszpártiak és a keresztény életvédők is.

 

Talán furcsa lesz, amit mondok, de valamikor régen a keresztség is egyfajta demonstrációszámba ment. Az ókori pogány társadalomban – amelyben a kereszténység született –, a felnőtt keresztelendők a megkeresztelkedés szertartásával mutatták be környezetük számára, hogy ők egy gyökeresen új életet kezdenek el.