Páli Szent Vince, a XVII. századi „Teréz Anya” - 2021.09.27.

1./ A világtörténelem eseményei elgondolkodtatnak bennünket.

Háborúk, járványok, természeti csapások sújtják az emberiséget. Vajon mindez a fizikai és erkölcsi rossz a vaksorsnak, véletlennek tudható be, vagy valami magasabb rendű akarat tervének része? A koronavírus-járvány kapcsán a hívő ember azt mondja, hogy nem a fátum, hanem az Isten kezében vagyunk. Az isteni gondviselés fogalma azt jelenti, hogy Isten nem csak megteremtette a világot, de azt üdvösségre is vezeti. Jézus világosan kimondja, hogy Isten mindenről gondoskodik (Mt 6,25-34; 10,29-31). Igaz, a kereszt eltakarja a gondviselést, de a kereszt mégis része Isten üdvözítő tervének (vö. Lk 24,26: „hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak…?) Ebből fakad az az egyetemes bizalom, melyre Szent Pál is utal: „tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik” (Róm 8,28). Az isteni gondviselés is isteni tevékenység. Igaz, ez nem látszik mindig, de azért előfordul, hogy bizonyos történelmi távlatból mégis felismerjük a Gondviselés működését. Jó példa erre a mai nap szentjének, Páli Szent Vincének az élete és működése.

A keresztény gyökerekhez való visszatérés – 2021.09.20.

1./ Ferenc pápa az Európai Unióról szóló gondolatát osztotta meg szlovákiai útjáról visszatérően a repülőgépen adott interjúban. A Magyar Kurír kérdésére a következőt válaszolta:

Általánosságban Európának vissza kell térnie az alapító atyák álmaihoz. Az Európai Unió nem egy gyűlés, hogy bizonyos dolgokat elintézzünk, szétosszunk. Az Európai Unió alapja egy olyan szellemiség, amelyet Schuman, Adenauer, De Gasperi álmodott meg. Vissza kell térni ezekhez a nagyokhoz. Fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unió csak egy irányító hivatal legyen, de ez nem helyes. El kell menni egészen a misztikáig, meg kell keresni Európa gyökereit, és tovább kell vinni azokat. Igaz, bizonyos érdekek – talán nem európai érdekek – megpróbálják az Európai Uniót ideológiai gyarmatosításra használni, és ez elfogadhatatlan. Nem! Az Európai Uniónak függetlennek kell lennie, és minden országnak azonos színvonalon kell állnia, a nagy alapítók álmából nyerve inspirációt.”

Gondolatok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról – 2021.09.13.

1./ NEKünk adtad magad

Az augusztusi plébániai családos táborban tartott szentségimádáson hallottam először gitáros kísérettel az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) „Minden forrásom belőled fakad” mottójára íródott éneket, melynek címe szójátékot tartalmaz: NEKünk adtad magad. A cím azonban asszociációra is alkalmat ad, hiszen a Szent II. János Pál pápa által bevezetett világosság rózsafüzér ötödik titka is így szól: ...aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.

Maurice Zundel (1897-1975) svájci teológus – Szent VI. Pál pápa barátja – egyik homíliájában ezt mondta az Eucharisztiáról: „A legrendkívülibb dolgok egyike, hogy Isten olyan Isten, aki Életét adja az emberiségért, következésképpen az ember életét saját életével méri: az ember felér Istennel.” (1966. febr. 6. Genf)

Lelkipásztori levél, 2021.09.01.

 

 

Katolikus megközelítéssel az LMBTQ és gender ideológiáról – 2021.09.01.

 

1./ „Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete” - így kezdődik a Karl Marx által 1848-ban megfogalmazott Kommunista kiáltvány. A kommunizmus kísérlete ugyan elbukott, de bizonyos mutációk folytán ma is jelen van. Ma a nyugati világot egy másik őrült kísértet járja be: az LMBTQ és gender ideológia. Bármennyire is furcsa, de azt kell mondani, hogy ennek a téves ideológiának is lehet pozitív hatása a kereszténység életében.

   A katolikus egyházban kezdettől fogva voltak veszélyes eretnek tévtanítások. Az eretnekségek mégis pozitív hatással voltak, mert kiváltották az igaz tanítás megfogalmazását. Csak egy példát említek: az arianista eretnekséget.