Keresztény értékek, 12. - 2020.11.30.

1./ Mit kezdjünk az adventi idővel?

A kérdést az teszi indokolttá, hogy minden korábbitól eltérő időt élünk. A koronavírus-járvány kiforgatja megszokott életünket. A plébániai életet is megváltoztatja. A hajnali szentmisék és az utána rendezett agapék hosszú évek alatti megszokott hagyományát szétverte a járvány, miként az emberi találkozások, beszélgetések alkalmait is. Az iskolába járók egy része még bejár, másik része csak online-oktatáson vesz részt, ezáltal a diákok hajnali szentmisén való részvétele is bizonytalan. Bizonyára nem vagyok egyedül, amikor a mostani megszorítások közepette nosztalgiával gondolok az előző évek adventjére. Mit kezdjünk ezzel a megváltozott adventi idővel?

Imádkozó családok, 10. - 2020.11.29.

A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka: Akit érettük keresztre feszítettek

 

Hat óra tájban az egész földre sötétség borult, egészen kilenc óráig. Kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott: »Eloi, Eloi, lamma szabaktáni?« Ez annyit jelent: »Istenem, Istenem miért hagytál el?« Az ott állók közül néhányan hallották, és megjegyezték: »Illést hívja.« Valaki odafutott, s ecetbe mártott szivacsot nádszálra tűzve inni adott neki. »Hadd lássuk – mondta –, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa?« Jézus hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét.

A templom függönye ekkor kettéhasadt felülről egészen az aljáig. Mikor a százados, aki ott állt, látta, hogyan lehelte ki lelkét, kijelentette: »Ez az ember valóban az Isten Fia volt.«” (Mk 15, 33-39)

Keresztény értékek, 11. - 2020.11.23.

1./ „Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van…

A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!…

Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek.

És leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget. Szíven döfik azt,

akinek jelleme van.”

Márai Sándor (1900-1989) Kassán született, de amerikai emigrációban meghalt felvidéki magyar író jövőbe látó gondolatai mára jelenné váltak. A hívő ember naponta imádkozza a Miatyánkban, hogy „jöjjön el a Te országod!” Mit tehetünk, hogy a nagy író által lefestett szellemileg hanyatló, erkölcsileg romló, dekadens világban mégis megvalósuljon Isten országa?

Imádkozó családok, 9. - 2020.11.22.

A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka: Aki érettünk a keresztet hordozta

 

„Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenei Simont, Sándor és Rúfusz atyját, aki éppen a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Majd kivezették arra a helyre, amelynek Golgota, azaz Koponyahely a neve.” (Mk 15,21-22)