Húsvétvasárnap „B” 2021. április 4.

1./ „Mi tanúi vagyunk” (ApCsel 10,39)

Péter apostol a szemtanú hitelességével számol be a Jézussal történtekről. „Mi tanúi vagyunk mindannak, amit tett… keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk.” Péter apostol még hozzáteszi ehhez a beszámolóhoz, hogy Jézus megparancsolta nekik, hogy minderről tanúskodjanak az emberek előtt.

Az apostolok eleget tettek Jézus utasításának s ezzel kezdetét vette a kereszténység terjesztése. Péter apostol ma hallott beszédrészlete egyébként a tengerparti Cezáreában, a pogány római százados – Kornéliusz – házában hangzott el. S a tanúságtétel eredményeként a pogány százados és háza népe megkeresztelkedett.

Nagyjából ezzel egy időben Pál apostol kivégzése előtt írt utolsó levelében azt írja tanítványának, Timoteusnak, hogy „hirdesd az evangéliumot, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan” (2Tim 4,2). Szent Pálnak e szavai: „akár alkalmas, akár alkalmatlan” azt jelentik, hogy Istenről mindig és mindenütt beszélnünk kell, tanúságot kell tennünk róla az emberek és a világ előtt. Nemcsak azért, mert ez a tanítványok küldetése és hivatása, hanem azért is, mert ez az ember és a világ legégetőbb szükséglete. Az ember létének Isten nélkül nincsen értelme.

Nagyszombat, 2021. április 3.

1./ Egy győzőt jöttünk ünnepelni, Jézus Krisztust, aki halálával legyőzte a halált.

Nagyszombati szertartásunk elején, állva, a húsvéti gyertya fényénél öröméneket énekeltünk győztes Királyunknak, aki széttörte a halál bilincsét, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza.

A történelemben számos győzelemre és győzőre emlékezünk. Némely győző diadalívet építtetett örök emlékezetül, mint Titus, római hadvezér és későbbi császár. Más győzőkre történelemkönyvek emlékeznek. Van egy fényes győzelem, melyre a déli harangszó emlékeztet szerte a világon, s ez nem más, mint Hunyadi János és Kapisztrán Szent János nándorfehérvári győzelme a törökök fölött. Ám a legtöbb győzelmet elhomályosította a kérlelhetetlen idő, s ezeket a nagy győzőket is legyőzte a halál.

Jézus győzelme mindegyiken túltesz, mivel ő azt győzte le, melyet senkinek sem sikerült legyőznie: halálával legyőzte a halált. Széttörte a halál bilincsét, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza. Jézus győzelme a halál fölött a legnagyobb győzelem, s ezért minden időkre egy évről évre visszatérő ünnepet szentelünk föltámadásának.

Lelkipásztori levél, 2021.04.02.

 

Kedves Testvérek!

 

Krisztus meghalt bűneink miatt.” (1 Kor 15,3)

 

1./ A koronavírus-fertőzés egyik tünete, hogy a beteg elveszíti szagló- és ízlelő-érzékét. Van, akinél ez hónapokig is eltart. A tömeges megbetegedések és halálozások hatására az emberek félnek a vírustól. A felelőtlen vírustagadók lekicsinylik ennek a testi fertőzésnek a veszélyét.

Van egy láthatatlan lelki vírus is, melynek következtében a világ elvesztette a bűn iránti érzékét. Lekicsinyli a veszélyt, bűnöcskékről beszél, hibákról. Az emberek félnek a testet megfertőző vírustól, a ráktól, a levegő szennyezettségétől, de nem félnek a lelket fertőző bűn vírusától. Pedig Jézus szerint nem a test elpusztítójától kell félni, hanem a lélek elpusztítójától. „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani.” (Mt 10,28) A bűn a lelket pusztítja, ezért a bűntől kellene félni.

Nagycsütörtök, 2021. április 1.

Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn 13,15)

 

1./ Az utolsó vacsorán történtekből Szent János apostol a lábmosás eseményét mondja el, s az utolsó vacsora emlékmiséjének evangéliumaként ezt halljuk. (Jn 13, 1-15) A történetet lezáró mondat így hangzik: „Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” Mire adott példát Jézus: a lábmosásra? Nem, hanem az alázatra. A keleti protokoll szerint a vendégek lábainak a megmosása a (rab)szolgák feladata volt. Az utolsó vacsorán viszont Jézus, az Úr és Mester az, aki megmossa tanítványainak lábát. Ezzel a rendhagyó cselekedettel Jézus azt juttatta kifejezésre, hogy alázat nélkül senki sem lehet az ő igazi követője.