Erények, 13. - 2020.09.14. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Az erények zarándokútján a boldogsághoz

Különbség van a „boldogulás” és a „boldogság” szó jelentése között. A boldogulás folyamatban lévő cselekvést jelent, a boldogság pedig a megérkezés állapotát jelenti. Ki-ki úgy boldogul, ahogy tud – szokták mondani. Valóban, ki-ki más módját találja a boldogulásnak: van, aki a boldogulás bűnös útját választja, mások pedig az erények és jótettek útját választják boldogulásuk útjának.

Az erényekről szóló elmélkedésekkel ösztönözni akartam a boldogulás keresztény útjának választását; annak tudatában, hogy ez a nehezebb út. Szükség is van erre az ösztönzésre, mert az ember ösztönösen a könnyebbet választja, illetve azt, amire a társadalmi nyomás indítja.

Keresztény értékek, 1. - 2020.09.14.

1./ Keresztény értékek a XXI. században címmel dr. Erdő Péter bíboros előadást tartott 2020. január 14-én a Várkert Bazárban. Előadásából három elemet emelek ki: az elbizonytalanodást, a fogyasztói gondolkodást, és a félelmet.

 

a./ Az állandó változások korában élünk, s ez elbizonytalanítja az embert. A bizonytalanságérzetnek többféle következménye van:

- az ember óvakodik a távlati célkitűzésektől

- fél az elköteleződéstől egy hivatás vagy életállapot mellett (ez okozza például a papi hivatások és az egész életre szóló elkötelezettséget jelentő katolikus házasságkötések csökkenését)

- óvakodik különbséget tenni a jó és a rossz között, mert ami ma jónak minősül, az holnapra esetleg rossznak fog minősülni

- a pillanatnyi jó közérzetet tekinti a legfőbb jónak (ennek a gondolkodásnak megjelenése az „én jól érzem magamat” szlogen elterjedtsége)

Erények, 12. - 2020.09.07. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Önismeret címszó alatt sok mindent lehet olvasni az interneten. Modern ismeretnek tűnik, pedig már évszázadokkal ezelőtt is írtak erről nagy egyházatyák. Ami azt bizonyítja, hogy örökzöld témáról van szó, s mindig lehet újat mondani róla.

Vedd észre, hogy semmi sem új a nap alatt (vö. Préd 1,9). Amíg a mai – hit nélkül élő ember – önismereti teszteket böngész, addig a hívő ember évszázadok óta önvizsgálatot tart a szentgyónás előtt. A különbség az, hogy az önismereti tesztekben pszichológusok által összeállított kérdésekre válaszolnak; az önvizsgálatot végző hívő pedig Isten parancsaihoz méri gondolatait, szavait, cselekedeteit és mulasztásait.

Erények, 11. - 2020.08.31. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ A gazdag ifjú története – Mt 19,16-22 – a szegénység evangéliumi tanácsáról szól.

Az ifjúnak magasztos életcélja volt: az örök élet. Ezért kérdezte Jézustól, hogy mit kell még tennie, hogy eljusson az örök életre. Jézus válasza: tartsd meg a parancsokat. Mivel az ifjú ezeket mind megtartotta, tovább kérdezett: mit kell ezeken felül tennie? Ekkor Jézus azt tanácsolta, hogy ossza szét vagyonát a szegényeknek, és kövesse őt. Erre azonban az ifjú már nem volt hajlandó. Ragaszkodott nagy vagyonához, bálványozta azt, és szomorúan távozott.