Mire tanít október 23-a? - 2020. október 23.

1./ Október 23-a Magyarországon nemzeti ünnep, a világegyházban pedig Kapisztrán Szent János liturgikus emléknapja. Az egybeesés nem a vak véletlen műve, sokkal inkább égi jel. 1456-ban ezen a napon halt meg a török elleni népfelkelés vezéralakja, az itáliai ferences pap, és 500 év múltán ezen a napon vette kezdetét Budapesten egy népfelkelés.

Keresztény értékek, 6. - 2020.10.19.

1./ Az élet védelme az egyik legfőbb keresztény érték.

 

   Ady Endre 1915-ben, az I. világháború idején írta Intés az őrzőkhöz c. versében:

                     Őrzők, vigyázzatok a strázsán,

                     Az Élet él és élni akar.

 

   A háború vérzivatara aktualitást adott felhívásának, amely azonban napjainkban is indokoltnak látszik. Az életet ugyanis nem csak fegyverekkel lehet pusztítani, de ideológiával is. A gender és az LMBTQ-ideológia természetellenessége végső soron az emberi élet ellen hat. Az élet természetes ösztöne szerint élni akar – ahogy Ady Endre megfogalmazza –, s ehhez elválaszthatatlanul hozzá tartozik annak reprodukálása, továbbadása. Az említett két ideológia azonban kizárja az élet továbbadását, hiszen két azonos nemű ember erre biológiailag képtelen.

Imádkozó családok, 4. - 2020.10.18.

Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka: Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál

 

Amikor elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Így parancsolja az Úr törvénye: »Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.« Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.« (Lk 2,21-24)

 

Miért kellett az ószövetségi törvények szerint a 40 napos újszülöttet bemutatni a jeruzsálemi templomban?

Keresztény értékek, 5. - 2020.10.12.

1./ Bizalom – olyan emberi magatartás, mely a harmónia kialakulásához nélkülözhetetlen. Harmonikus kapcsolat ember és ember között; harmonikus kapcsolat Isten és ember között nem létezik bizalom nélkül. A bizalom lehet ösztönös, és lehet tudatos. A gyermek ösztönös bizalommal van édesanyja iránt – ezt mondjuk ősbizalomnak. Válsághelyzetben megjelenik a tudatos bizalom: egyrészt megbízható személyek iránt, másrészt vallásos emberben Isten iránt. Az Isten iránti bizalom összefügg a hittel: Istenbe vetett hit nélkül nincs Istenbe vetett bizalom.

Válsághelyzet sokféle lehet. A mostani világjárvány és a vele együtt fellépő gazdasági válság, identitásválság, hitbeli válság, váratlan betegség által kiváltott életviteli válság, stb. Minden válság megrendíti a harmonikus életet, ám a bizalom helyre tudja állítani a lelki harmóniát.

2./ Miért van a gyermekek szenvedése? Joseph Ratzinger bíborostól – a későbbi XVI. Benedek pápától – afelől érdeklődtek, hogy ha kérdezhetne valamit Istentől, mi lenne az. A tudós teológus erre ezt felelte: miért van a gyermekek szenvedése?