Imádkozó családok, 19. - 2021.02.14.

A világosság rózsafüzér negyedik titka: Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

 

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.” (Mt 17,1-3)

Keresztény értékek, 22. - 2021.02.08.

1./ A lopakodó hatalmi ág: a média

A három hatalmi ág – törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás – mellett új „nagyhatalom” jelent meg: a média. Nem véletlen, hogy 1956-ban a Magyar Rádió birtoklásáért folyt a harc, 1989-ben Romániában a televízió elfoglalásáért, napjainkban pedig az internetes közösségi oldalak a politikacsinálók. Fél évszázad alatt sokat fejlődött a média, és sokkal nagyobb hatalomra tett szert, mint gondolnánk.

Imádkozó családok, 18. - 2021.02.07.

A világosság rózsafüzér harmadik titka: Aki meghirdette Isten országát

 

„Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jóhírében.” (Mk 1,15)

Keresztény értékek, 21. - 2021.02.01.

1./ Sík Sándor: Egy fiatal német katonához c. - 1941-ben írt – versét egy képpel kezdi.

 

                                   Almaképű kis német katona,

                                   Olyan fiatal, szinte még gyerek.

                                   Mögötte a vasúti kocsira

                                   Szerelt sötétlő páncélszekerek.

                                   A pihegő vagónnak nekidől,

                                   Talpáig harcias zöldbe szorítva

                                   És rám mosolyog; kék szemeiből

                                   A fiatalság meleg hajnalpírja

                                   Nevet és a szívemet elszorítja.