Lelki otthonunk az Egyház, 28. - 2019.10.14.

1./ A nők pappá szentelését követelik Németországban.

Az oberzelli ferences nővérek rendfőnöknője – a 48 éves Katharina Ganz, 143 nővér rendi elöljárója – az egyházon belüli nemi egyenlőség megteremtése érdekében elengedhetetlennek tartja a nők pappá szentelését.

A Hittani Kongregáció prefektusa, Luis Ladaria bíboros 2018. májusában nyilatkozatot tett közzé, melyben aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes országokban még mindig megjelennek olyan vélemények, amelyek kétségbe vonják az Egyház tanítását, miszerint „az Egyháznak semmilyen módon nincs jogképessége arra, hogy kiszolgáltassa a papszentelést nőknek, és hogy ezt az ítéletet az Egyházhoz tartozó minden hívőnek véglegesnek kell tartani” (vö. Szent II. János Pál pápa 1994. május 22-én kelt, Ordinatio sacerdotalis kezdetű apostoli levele, 4).

Lelki otthonunk az Egyház, 27. - 2019.10.07.

1./ „Ferenc, építsd fel romba dőlt házamat!”

Ezt a címet adta előadásának Bruno Thevenin atya – a Teréz-misszió alapítója - , melyet szept. 28-án tartott a veresegyházi Szentlélek templomban, az imamozgalom XII. országos találkozóján. Párhuzamot volt a párizsi Notre Dame székesegyház nagyhétfőn (április 15.) történt leégése, és Assisi Szent Ferenc látomása között. Ferenc 1205-ben az Assisi határában fekvő San Damiano kápolnában imádkozva Jézus felszólítását hallotta: „Ferenc, menj, építsd fel romba dőlt házamat!” -Ferenc – társaival együtt – rendbe hozta a kis kápolnát, majd néhány év múlva III. Ince pápa elé járultak az új szerzetesrend működésének engedélyezéséért. A pápa eleinte tartózkodóan fogadta a koldusszegény társaságot, de amikor álmában azt látta, hogy a düledező lateráni bazilikát egy ilyen rongyos ruhába öltözött ember tartja meg vállaival, akkor engedélyezte a ferencesek rendjének működését. Szent Ferenc életének jeleneteiről később Giotto és tanítványai freskókat készítettek az assisi bazilikában. Ezek egyikén láthatjuk III. Ince pápa álmát.

Lelki otthonunk az Egyház, 26. - 2019.09.30.

1./ A sátán mindig belerondít a jóba.

Erre számos példát mondhatunk. A bibliai Jób története arról szól, hogy van egy istenfélő, derék ember, szép családdal, de a sátán belerondít életébe: előbb elveszti vagyonát, utána gyermekeit, legvégül pedig egészségét is. Ennek ellenére sem lázad Isten ellen, hanem azt mondja: „Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve.” (Jób 1,21)

Lelkipásztori levél, 2019.09.21

 

 

Kedves Testvérek!

 

1./ A kassai vértanúkra – Szent Kőrösi Márk esztergomi kanonokra, Szent Grodecz Menyhért és Szent Pongrácz István jezsuita atyákra – 400 évvel ezelőtti mártíromságuk napján, 2019. szept. 7-én ünnepi szentmisékkel emlékeztek a kassai Árpád-házi Szent Erzsébet székesegyházban, illetve az esztergomi bazilikában. Két nappal később (szept. 9.) a farkasréti templomban is megemlékeztünk róluk, a szokásos hétfő esti énekes zsolozsma homiliájában. A 400 évvel ezelőtti hitviták hátterében a harminc éves háború húzódott meg, melyet a XVII. század világháborújának is mondanak. A három különböző nemzetiségű – horvát, lengyel és magyar – vértanú pap ennek a békétlenségnek lett az áldozata.