A szeretet öröme, 11. - 2017.02.13. - Gyerekek véleménye a házasságról.

1./ A Házasság hete alkalmából kérdéseket fogalmaztam meg gyerekeknek és fiataloknak.

A kérdések konfrontatív, szembeállító jellegűek voltak; a katolikus házasságot a napjainkban terjedő élettársi viszonnyal, illetve az azonos neműek házassági elismerésével állították szembe.

A válaszadók 12-20 év közötti fiatalok voltak. Kivétel nélkül mindegyikük szükségesnek tartotta a templomi esküvőt, nem csak hagyományból, hanem azért, mert a házasságban Istenre is szükség van. Az azonos neműek együttélésének házassági jogállásba emelésével kapcsolatban megfogalmazást nyert az a kérdés, hogy vajon az Európai Unió megengedő szemlélete az előbbre való, vagy az isteni tanítás. Ezen a téren is egységesek voltak a fiatalok: szerintük az Isten tanítása fontosabb, ugyanakkor nem ítélik el az azonos neműeket életmódjuk miatt. A gyerekekben és fiatalokban árnyéka sincs a szegregációnak, de a melegek együttélését nem mondanák házasságnak. Vagyis a homoszexuális embert nem különítik el a többi embertől, viszont az együttélés tekintetében helytelennek tartják a „házasság” fogalmát alkalmazni a melegeknél. E finom, de lényeges megkülönböztetésre azt a választ adtam, hogy amint a házasságtörő embert sem zárjuk ki az egyházból, úgy a homoszexuálisokat sem lehet kizárni az egyházból; viszont szorgalmazni kell a bűnbánattartást.

Lelkipásztori levél, 2017-02-04

Kedves Testvérek!

 

Február 11-e a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapja. 1858-ban ezen a napon jelent meg a franciaországi Lourdes-ban, a massabielle-i barlangnál a Szeplőtelen Szűz Soubirous Bernadettnek. Ezt az egyszerű, írástudatlan leányt használta fel a Szent Szűz arra, hogy a bűnösöket megtérésre szólítsa fel, és az Egyházban új lendületet adjon az imádságnak, valamint a betegek és a szegények szolgálatának. Ez a nap 1993. február 11-e óta a betegek világnapja.

A szeretet öröme, 10. - 2017.02.06. - „Veled kiteljesedve!”

 

1./ A Házasság hetének idei mottója: „Veled kiteljesedve!”

Noha a Valentin-nap környékére szervezett Házasság hete nem kifejezetten egyházi indíttatású, mottója kifejezetten bibliai alapon áll. Konkrétan az első emberpár – Ádám és Éva – bibliai történetére vezethető vissza. A következőkben XVI. Benedek pápa Deus caritas est – Az Isten szeretet kezdetű enciklikájának 11. pontját idézem, mert ennél világosabban és tömörebben aligha lehetne összefoglalni azt, hogy mit jelent a „Veled kiteljesedve” mottó.

A szeretet öröme, 9. - 2017.01.30.

1./ Az Egyház mai dilemmája: tanításával közel kell állnia az emberekhez, miközben az Egyház tanítása ellentmondást vált ki a mai világban. A mai világ túl szigorúnak tartja a házasságról szóló egyházi tanítást, életidegennek minősíti például a házasság felbonthatatlanságának elvét. Ferenc pápa egymás utáni két évben (2014 és 2015-ben) két püspöki szinódust is összehívott, hogy a család küldetéséről tanácskozzon, ami annak a jele, hogy a pápa érzékeli ezt a dilemmát. Az Egyháznak úgy kell közel állnia a mai családokhoz, hogy közben ne értékelje le az egyházi tanítást. Továbbra is érvényes, hogy a házasságról szóló egyházi tanítás tekintetében nincs szezonvégi leértékelés és kiárusítás. Miközben az Egyház védi a hit tanítását, jobb és bal oldalról egyaránt nyomást gyakorolnak rá. Egyik oldal a tanítás felpuhítását várja el, a másik oldal a még nagyobb szigort szorgalmazza a tanítás védelmében. Jogos aggodalom, hogy vajon a tanításhoz való hűség nem idegeníti el a híveket, és az Egyház nem veszít vonzóerejéből?