Boldogságok, 7. - 2020.05.25. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.” (Mt 5, 7)

 

Előzetes megjegyzés:

Az irgalmasságról Jézus közvetlenül az igazságosság után beszél, s ez nem véletlen. Az igazság és az irgalmasság, annyira összetartoznak, hogy egyik a másikat kiegészíti. Mert az igazság irgalmasság nélkül kegyetlenség, az irgalmasság meg igazságosság nélkül gyöngeség. Azért az igazság után az irgalmasságról beszél Jézus.

Minden forrásom belőled fakad, 23. - 2020.05.25.

1./ Mi a lelkiismeret?

A lelkiismeret egy belső hang, mely „megvilágosít minden embert” (vö. Jn 1,9). Mindegy, hogy valaki hitetlen környezetben született, vagy a kinyilatkoztatott vallások (keresztény és zsidó) egyikében, akár valamilyen szekta fogságában él; mindegy, hogy hallott-e a Megváltóról vagy sem, elfogadja-e az Istentől kapott parancsokat vagy sem – egy hang mindig megszólal benne, dicsérve vagy helytelenítve az ember gondolatait és cselekedeteit. Nem tudja elhallgattatni, legfeljebb elfojthatja egy időre, de az a belső hang akkor is megmarad. Az embernek nincs hatalma felette.

Ez a hang a lelkiismeret. A lelkiismeret már puszta létével is egy rajtunk kívülálló lényre utal, aki a lelkiismeretet a mi akaratunktól függetlenül belénk teremtette – s ez nem más, mint az Isten.

Urunk mennybemenetele „A” 2020. május 24.

1./ Hatalomátadás

Urunk mennybemenetelének evangéliuma (Mt 28, 16-20) a lelki hatalomátadásról szól. A média be szokott számolni a különböző hatalomátadásokról: amikor egy politikai vezető átadja a hatalmát a következő politikusnak; amikor egy gazdasági vezető átadja hatalmát utódjának; egy pap- vagy püspökszentelésről, amikor a szentelő püspök átadja a lelki hatalmat az újonnan felszenteltnek.

A mai ünnep Jézus hatalomátadásáról szól. Csodálatosan szép záróképpel fejezi be Szent Máté az evangéliumát: Jézus egy magas hegyre rendeli apostolait, és ott átadja nekik hatalmát. Máté nem beszél a mennybemenetelről, de ez hozzá értendő: Jézus elhagyja a földet, s miután létrehozta Isten országát, gondoskodik annak további fönnállásáról. Ennek érdekében adja át a maga lelki hatalmát. Először leszögezi, hogy „én kaptam minden hatalmat égen és földön” (Mt 28, 18), majd átadja ezt a hatalmat: „menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket.” (Mt 28, 19)

Lelkipásztori levél, 2020.05.23

 

Kedves Testvérek!

 

1./ Templomainkban 60 napos szünet után kezdhettünk meg ismét nyilvános szentmiséket tartani. Farkasréten az eddig megszokott időpontokban vehetünk részt szentmisén, az állami előírások megtartásával: szájmaszk/kendő használata, másfél méter távolságtartás (kivéve a közös háztartásban élőket). Főpásztorunk további intézkedésig felmentést ad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Ez a felmentés az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálja, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.