Lelki otthonunk az Egyház, 23. - 2019.09.09.

1./ A kassai vértanúk mártíromságának 400. évfordulója (1619. szeptember 7.) alkalmat ad az emlékezésre. Az esztergomi káptalan – amelynek az egyik vértanú, Kőrösi Márk is tagja volt – minden év szeptember 7-én ünnepi szentmisét tart az esztergomi bazilikában. Az emlékezés azért az egyik legszebb emberi tulajdonság, mert a hálának ikertestvére. Emellett mégsem visszatekintő, hanem előremutató tevékenység. Igaz az a mondás, hogy „a történelem az élet tanítómestere”. A 400 évvel ezelőtti események segítenek korunk történelmének megértésében.

Lelki otthonunk az Egyház, 22. - 2019.09.02.

1./ Az új iskolai év kezdetén arról elmélkedünk, hogy miért fontos a hitoktatás. Miért fontos, hogy a katolikus szülők hittanra írassák be gyermeküket és ne etikaórára? Hasonlattal válaszolva: a hit az alap, az etika pedig a felépítmény. Ha úgy akarunk etikára nevelni, hogy a hitet mellőzzük, akkor úgy teszünk, mintha egy házat homokra építenénk. Jézus hasonlata szerint (Mt 7,24-27), az ilyen ház össze fog dőlni az első vihar alkalmával. A hitoktatásban megismeri a gyerek, hogy „mi végett vagyunk a világon?”, vagyis megismeri az élet célját: a mennyországba jutást. Ez lesz életének a motívuma. Motiváltság nélkül – jól tudjuk ezt a sportból, tanulásból is – nincs igazi erőbevetés. Ha a gyerek nem ismeri meg Istent, akkor nem is fogja imádni; ha Istent nem imádja, akkor mást fog imádni: a bálványokat.

Lelkipásztori levél, 2019.08.25

 

Kedves Testvérek!

1./ O salutaris hostia - /Ó üdvösséges áldozat!/

Aquinói Szent Tamás (1226-1274) egyik Oltáriszentségről szóló himnuszának ez a sora olvasható a budapesti Szent István bazilika szentélyének mennyezetén. Miért került oda az idézet? Megtudjuk, ha a Verbum supernum prodiens – Isten ígéje földre szállt kezdetű himnusz 5. versszakát elolvassuk Sík Sándor piarista fordításában:

Ó üdvösséges áldozat,

Ki eget nyitsz néped előtt:

Ellenség hoz reánk hadat,

Küldj segítséget, adj erőt!

A nagy egyháztanító himnuszának sora azért került a bazilika szentélyének mennyezetére – az Oltáriszentséget őrző szentségház (tabernákulum) fölé –, mert az Oltáriszentség Antiochiai Szent Ignác vértanú püspök (50-107) tanítása szerint egyrészt a hallhatatlanság orvossága, mely hozzásegít minket, hogy mindig Jézusban élhessünk; másrészt ördögűző hatása lévén megvéd minket a Sátánnal szemben. Ugyanis a Sátán az az ellenség, aki a kísértések hadát hozza ránk. Az Oltáriszentség méltó vétele erőt ad a kísértések leküzdéséhez, és az örök élet zálogát kapjuk benne, vagyis „eget nyit számunkra”.

Lelkipásztori levél, 2019.07.18.

 

Kedves Testvérek! Kedves Családok!

 

1./ Vonzó ma a kereszténység?

Induljunk ki az ősegyház korából. Az apostolok idején a kereszténységnek vonzónak kellett lennie, különben nem terjedt volna el a római birodalomban. Ez nyilvánvaló. Mi lehetett benne a vonzó?

Jézus mondta: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.” (Mt 11, 28-30)

Jézus terhe és igája az ószövetségi törvényrengeteghez képest volt édes és könnyű. Igen, mert a farizeusok és írástudók által összeállított 248 parancs és 365 tilalom – azaz összesen 613 előírás – között még ők sem ismerték ki magukat, hát még az írástudatlan és tanulatlan nép. Jézus ezzel a hatalmas törvénytárral állítja szembe a maga igáját. Jézus nem az ószövetségi törvénytárat, hanem önmagát állítja követendő példának. Arra tanít és azt követeli, amit ő maga megvalósít. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell fáradozni az üdvösségért; ám a követelményei egyben ígéretek is.