„Férfinak és nőnek teremtette őket” 2. - 2022.04.25.

1./ A férfi és nő lélektani sajátságainak kialakításában mindig belejátszottak a kulturális, szociális és nevelési hagyományok. Az ún. unisex ruházat például nem törölte el a férfi és nő közötti különbséget, csupán olyan terméket jelöl, melyet mindkét nem használhat. A két nemre jellemző eltérő tulajdonságok nyilvánvalóak: amíg a férfi a tárgyi értékeket keresi, a nő fogékonyabb a személyes értékek iránt. Noha ezek a tulajdonságok akár felcserélődhetnek a két nem között, a biológiai különbségekről sem szabad megfeledkezni. Az új életet az anya hordozza és táplálja, s a magzat hosszú ideig igénybe veszi erőit, képességeit. Viszont a nőben meg is van a képesség és igény a gyermek gondozására, s ez lélektanilag is megkülönbözteti a férfitől.

„Férfinak és nőnek teremtette őket” - a gender a nevelésben 2022.04.11.

1./ Gabrielle Kuby: A nemek forradalma c. könyvében írja le az alábbi esetet.

A New York-i Batavia Gimnázium egyik, már nyolc éve az iskolában tanító tanára 2006 nyarán ráébred, hogy nem megfelelő neme van. Orvosi kezelésnek veti alá magát, és női ruhában jelenik meg a munkahelyén. A szülőket tájékoztatják, hogy a régi tanárt/az új tanárnőt két héten belül „Mrs.”-ként kell szólítani, mert a „Mr.”-nek való további megszólítás megengedhetetlen diszkrimináció lenne. Néhány szülő másik osztályba akarja áthelyeztetni serdülőkorú gyermekét. Ezt nem engedélyezik. Az iskola a honlapján tájékoztat arról, hogy a Gender Identity Disorder (GID) fogyatékosság, New York állam emberjogi törvénye és az iskola házirendje pedig tiltja a fogyatékosság alapján történő diszkriminációt. A másik osztályba való áthelyezési kérelmet diszkriminációként értékelik.” (im. Kairosz Könyvkiadó, 2008. 59 old.)

Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a „gender-ideológia” szerint az ember döntheti el, hogy férfi vagy nő akar lenni. Ez teljesen elveti Isten teremtésrendjét. Az ember elveti Istent, Aki az embert férfinak és nőnek teremtette, és teremt (konstruál) egy „új embert”. A „gender-ideológia” radikálisan szemben áll az egyházi, bibliai teremtésszemlélettel.” (dr. Herbert Madinger: Légy bátor! - 97.)

A szent kenet szentsége – 2022.04.03.

Nagyböjtben szoktuk kiszolgáltatni a betegek szentségét azoknak az idős, beteg híveknek, akik ezt kérik. Mit tud nyújtani ez a szentség? Erről elmélkedünk dr. Belon Gellért püspök atya 1985-ös írása alapján.

 

1./ Ahogy Krisztus nézte a szenvedést és a halált, azt a látásmódot és magatartást indítja föl bennünk. Először is el kell mélyülni bennünk annak a tudatnak, hogy a szenvedés és a halál nem Isten teremtése. Ez az ördög találmánya, ami a bűn következtében áradt el az Isten által jónak és boldognak teremtett világon. Nekünk jogunk és kötelességünk egészségünket ápolnunk, és ahogy tudjuk, visszaszereznünk. Viszont amitől nem tudunk megszabadulni, azt úgy kell elviselnünk, ahogy Krisztus Urunk elviselte, és fel kell fedeznünk a szenvedésekben és a halálban azokat az értékeket és megváltói erőket, amiket Jézus belerejtett azokba. Hiszen a szenvedés is, a halál is a sátán fegyvere volt; a sátán csapdája és tőre, amivel a mi Urunkat akarta elpusztítani és megsemmisíteni. Ám Urunk, azáltal hogy magára engedte a sátán erőit és engedte azokat teljes hatásukban érvényesülni szenvedésében és halálában, épp ezzel vesztett a sátán, hiszen feltámadásában megmutatta, hogy semmire sem jutott mesterkedéseivel, sőt épp az Atya akaratából nagyobb dicsőségre jutott, „Úrrá és Messiássá tette” (ApCsel 2,36).

Szentségimádás a családokért, melyeket sátáni erők akarnak szétrombolni – 2022.04.01.

1./ Ukrajnában háború dúl, mely rengeteg szenvedést hoz az emberekre. Ám a háború szónak sokféle jelentése van. Eszerint nem csak fegyveres háború létezik, de van gazdasági háború, amit az oroszok ellen vezetett be a nyugati világ. Bizonyos termékeket nem adnak el, másokat nem vásárolnak meg az oroszoktól. Beszélünk családon belüli háborúról is, amikor a házastársak közötti harag szinte elviselhetetlenné teszi a családi életet. Ezeken kívül beszélünk az emberben belül dúló háborúról is.

Miből fakad ez a belső háború? Az ember testből és lélekből alkotott teremtmény. Isten eredetileg olyannak teremtette az embert, akiben a test és lélek belső békében, harmóniában van. Ám jött a sátán, és bűnre kísértette az embert. Amikor az első emberpár elkövette a bűnt, mindjárt észlelték a lélek belső békéjének megromlását. Szégyellték a bűnt, ezért elrejtőztek – miként a csínyt elkövető gyerek is elbújik, és titkolja csínytettét.

Ha valakit baleset ér, vagy operáción esik át, a bőrön ejtett vágás ugyan beheged, de nyoma marad. Az első bűn is nyomott hagyott az ember lelkén, ezért mondjuk ezt áteredő bűnnek. A keresztség ugyan eltörli az áteredő bűnt, de nem törli el a bűnre vivő hajlamot, és akaratunk meggyengülését. Ezek azok a „sebhelyek”, melyek megmaradnak minden emberben. A sátán minden embert megkísért, még Jézust is megkísértette, hogy ne Isten akarata szerint éljen, hanem a sátán ösztökélése szerint éljen.