Húsvét 2. Irgalmasság vasárnapja „B” 2021. április 11.

1./ Az isteni irgalmasság vasárnapja

A húsvétot követő vasárnapot régebben fehérvasárnapnak nevezték, mert az ősegyházban húsvét-kor megkeresztelt felnőttek ezen a napon vetették le magukról a keresztségkor kapott fehér ruhát. Ezt a vasárnapot 2000-ben Szent II. János Pál pápa az isteni irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. A lengyel pápa ezt a rendelkezését az ugyancsak lengyel Szent Fausztina nővér közlései alapján hozta. Figyelemre méltó azonban, hogy a pápa egész működését áthatotta az isteni irgalmasság gondolata, és még pápaságának elején külön enciklikát szentelt ennek a témának: Dives in misericordia – Irgalomban gazdag Isten címen.

Templomszentelési évforduló (Farkasrét) – 2021. április 10.

1./ A farkasréti Mindenszentek templomát dr. Lékai László bíboros 1977. április 10-én szentelte fel. Mi számunkra a templom? A Jézussal történő találkozás helye. Az emmauszi tanítványok története (Lk 24,13-35) arról szól, hogy milyen módon találkoztak a tanítványok a feltámadt Jézussal, de arról is szól, hogy milyen módon találkozhatunk mi – Jézus mai tanítványai – Jézussal. Három módon: Isten Igéjében, a Szentírásban; az Eucharisztiában; a hívek közösségében.

A koronavírus-járvány a történelemben példátlan módon éppen ezt a találkozást gátolja. Mivel nincs nyilvános szentmise, nem részesülhetünk az Eucharisztiában, a szentáldozásban, nem tudunk találkozni a hívek közösségével, s a szentírási szövegeket is legfeljebb otthon olvashatjuk el, vagy online szentmise-közvetítés során hallhatjuk azt. Most érezzük át, hogy mi jelent nekünk a templom.

Szent József Év, 1. - 2021.04.05.

1./ Ferenc pápa Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű, 2020. december 8-án kelt apostoli levelével Szent József Évet hirdetett meg az Egyházban, annak emlékére, hogy Boldog IX. Pius pápa 150 évvel ezelőtt (1870.12.08.) Szent Józsefet az Anyaszentegyház védőszentjévé nyilvánította. A 2021. december 8-ig tartó tematikus év alkalmat ad Szent József iránti tiszteletünk elmélyítésére.

A Tagespost német katolikus hetilap 2021. április 1-én beszélgetést közölt XVI. Benedek emeritus pápával, akinek szintén Szent József a védőszentje. Joseph Ratzinger úgy véli, hogy a híveknek többször is el kellene olvasniuk Ferenc pápa apostoli levelét, és át kellene gondolniuk ezt az egyszerű, szívből szóló és a szívet megérintő, mégis rendkívül mélyértelmű szöveget.

Húsvéthétfő „B” 2021. április 5. (Mt 28,8-15)

1./ Napjainkban gyakran hallani azt a felszólítást, hogy „az Egyház ne politizáljon”. Ezzel azt akarják elérni, hogy az Egyház ne mondjon véleményt a társadalmi életről. De ezt nyíltan nem akarják kimondani, ezért álságosan azt mondják, hogy „az Egyház ne politizáljon”.

Nos, az Egyház nem politizál, csak véleményt mond társadalmi kérdésekről. Ezt tette Máté evangélista is: leírta kora társadalmának Jézus feltámadásához való hozzáállását. Elemzését lehet, hogy mai ellenfeleink szintén politizálásnak mondanák.

Érdemes elolvasni a Jelenések könyvének 17. fejezetét, melyben Szent János apostol kritikus véleményét fogalmazza meg a császári Rómáról, melyet egy nagy parázna kéjnőként jellemez. A szent író nem politizált, de a keresztényeknek felhívta a figyelmét a pogány világ veszélyeire. Kritikus hangjáért száműzetésbe küldték, de itt sem hallgatott el. Patmosz szigetén írta le az előbb említett kritikus véleményét.