Házasság és család, 18. - 2018.01.22.

1./ A minden évben megrendezett Házasság hete alkalmat teremt arra, hogy pozitív módon legyen bemutatva a házasság és család intézménye. Talán nem véletlen, hogy a Házasság hetének „arcai” - úgy is mondhatnánk: házigazdái – rendre vallásos házaspárok. Mi ennek az oka? Nyilvánvalóan az, hogy a házasságról és családról a kereszténység pozitív tanítást ad. Például a Gaudium et spes zsinati dokumentum (1965-ben) ezt írja: „Az ifjúságot alkalmas módon és idejekorán, elsősorban éppen a családon belül, fel kell világosítani a házastársi szerelem méltóságáról, feladatáról és megéléséről, hogy a tisztaság szeretetében nevelkedve megfelelő életkorban és erényes jegyesség után köthessen házasságot.” (49)

Házasság és család, 17. - 2018.01.15.

1./ A házasság felbonthatatlanságáról az egyházi Tanítóhivatal számos esetben szólt. A Gaudium et spes zsinati határozat 48. pontja arra hivatkozik, hogy „a férfi és a nő a házasságban már nem két test, hanem csak egy (Mt 19,6), személyük és tevékenységük bensőséges egyesülés – hiszen itt két személy kölcsönös önátadásáról van szó – nemkülönben a gyermekek érdeke is a házastársak teljes hűségét követeli meg, és sürgeti, hogy felbonthatatlan legyen egységük.”

Szentségimádás Gazdagréten

Folyamatos szentségimádásra egyre több templomban nyílik lehetőség. A gazdagréti Szent Angyalok templomában is szerveződik a 24 órás szentségimádás. Medgyesi Zsuzsanna hívünk az alábbi buzdító gondolatait küldte el, melyet teljes terjedelemben közlünk:

Házasság és család, 16. - 2018.01.08.

1./ A tiszta szerelemről 2009. óta minden évben előadást és imaestet tartanak hazánkban. Először a budapesti Örökimádó templomba hívták a fiatalokat tanúságtételre és imádságra, mára pedig sok templomban tartanak hasonló imaestet szerte az egész Kárpát-medencében. Farkasréten 2016-ban és 2017-ben szerveztük meg a tiszta szerelem imaestet, melyre kizárólag azok a fiatalok jöttek el, akik amúgy minden héten jönnek ifjúsági katekézisre. Átütő eredményről nem beszélhetünk, de a gondolat jelen van.