Lelkipásztori levél, 2017-02-04

Kedves Testvérek!

 

Február 11-e a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapja. 1858-ban ezen a napon jelent meg a franciaországi Lourdes-ban, a massabielle-i barlangnál a Szeplőtelen Szűz Soubirous Bernadettnek. Ezt az egyszerű, írástudatlan leányt használta fel a Szent Szűz arra, hogy a bűnösöket megtérésre szólítsa fel, és az Egyházban új lendületet adjon az imádságnak, valamint a betegek és a szegények szolgálatának. Ez a nap 1993. február 11-e óta a betegek világnapja.

A szeretet öröme, 10. - 2017.02.06. - „Veled kiteljesedve!”

 

1./ A Házasság hetének idei mottója: „Veled kiteljesedve!”

Noha a Valentin-nap környékére szervezett Házasság hete nem kifejezetten egyházi indíttatású, mottója kifejezetten bibliai alapon áll. Konkrétan az első emberpár – Ádám és Éva – bibliai történetére vezethető vissza. A következőkben XVI. Benedek pápa Deus caritas est – Az Isten szeretet kezdetű enciklikájának 11. pontját idézem, mert ennél világosabban és tömörebben aligha lehetne összefoglalni azt, hogy mit jelent a „Veled kiteljesedve” mottó.

A szeretet öröme, 9. - 2017.01.30.

1./ Az Egyház mai dilemmája: tanításával közel kell állnia az emberekhez, miközben az Egyház tanítása ellentmondást vált ki a mai világban. A mai világ túl szigorúnak tartja a házasságról szóló egyházi tanítást, életidegennek minősíti például a házasság felbonthatatlanságának elvét. Ferenc pápa egymás utáni két évben (2014 és 2015-ben) két püspöki szinódust is összehívott, hogy a család küldetéséről tanácskozzon, ami annak a jele, hogy a pápa érzékeli ezt a dilemmát. Az Egyháznak úgy kell közel állnia a mai családokhoz, hogy közben ne értékelje le az egyházi tanítást. Továbbra is érvényes, hogy a házasságról szóló egyházi tanítás tekintetében nincs szezonvégi leértékelés és kiárusítás. Miközben az Egyház védi a hit tanítását, jobb és bal oldalról egyaránt nyomást gyakorolnak rá. Egyik oldal a tanítás felpuhítását várja el, a másik oldal a még nagyobb szigort szorgalmazza a tanítás védelmében. Jogos aggodalom, hogy vajon a tanításhoz való hűség nem idegeníti el a híveket, és az Egyház nem veszít vonzóerejéből?

Lelkipásztori levél, 2017-01-24

Kedves Szülők!

 

1./ 2017. február 12-19. a „házasság hete”. Mintegy két évtizede Angliából indult el az a kezdeményezés, hogy Valentin (Bálint) napjához kapcsolódóan megemlékeznek a házasság és család fontosságáról. Mára négy kontinens 21 országában – hazánkban pedig 2008. óta – szervezik meg a „házasság hetét” keresztény egyházak és civil szervezetek bevonásával.

Ferenc pápa Amoris laetitia (a szeretet öröme) kezdetű apostoli buzdításában megemlíti a Valentin napot, melyből „számos országban nagyobb hasznot hajtanak a kereskedők, mint a lelkipásztori kreativitás”. (208. pont) Noha plébániánkon már a tavalyi házasság hete alkalmából szerveztem beszélgetést házaspárok részére, a Szentatya buzdítása arra indít, hogy ezt valamilyen formában idén is megtartsuk. A múlt évi tapasztalat birtokában most célzottan

 

Meghívom

a 2017-ben elsőáldozó gyermekeket, Szüleikkel együtt

2017. február 12-én, vasárnap a 9 órai szentmisére

és az utána következő beszélgetésre a hittanterembe.

 

 

A beszélgetés egyik fő témája a 2017. tavaszán megrendezendő elsőáldozás. Másik témája a társadalom alapját képező házasság és család egysége. Hogy miért az egység, arra két adat: