„Férfinak és nőnek teremtette őket”, 5. - 2022.05.16.

1./ A farizeusok provokatív módon próbára tették Jézust, amikor a házasság felbonthatóságáról kérdezték. Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségével tart, és egy test lesz a kettő? Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19, 4-5)

Korunk társadalma próbára teszi a keresztényeket. A válás kérdésében jószerivel nem tesznek fel kérdést, mert azt társadalmilag „elfogadottnak” tekintik. Ám a progresszívnek kikiáltott nyitott társadalom újdonsült „termékeivel” kapcsolatban kimondva-kimondatlanul, olykor provokatív formában mégiscsak próbára teszik a keresztényeket. Konkrétan például azzal, hogy miként viszonyulunk a gender és az LMBTQ ideológiához. Az előző elmélkedésekben már érintettem a katolikus tanítást, ezért most inkább a család társadalmi beágyazottságának történelmi változásaira kívánok visszatekinteni.

Lelkipásztori levél, 2022.05.14.

 

Kedves Testvérek!

 

Közeledve Lisieux-i Szent Teréz halálának 125. évfordulójához (szeptember 30.), emlékezve a Teréz-misszió magyarországi megalakulásának 15. évfordulójára (Törökszentmiklós, 2007. május 11.), elmélkedjünk a Teréz-misszió imaközösség jelentőségéről.

 

A múlt

A lisieux-i kármelita kolostor előljárója 1896. május 30-án magához hívatta az akkor már halálos betegségben szenvedő 23 éves Thérése Martin nővért (Lisieux-i Szent Teréz családi neve), és azzal bízta meg, hogy imádkozzon a június 28-án pappá szentelendő Adolphe Roulland-ért (1870-1934), akit augusztus 2-án Kínába küldenek missziós papnak. A két szerzetes ezután levelezés útján tartott kapcsolatot, mely levelek fennmaradtak és értékes kiegészítői a Szent élettörténetének.

„Férfinak és nőnek teremtette”, 4. - 2022.05.09.

1./ A bibliai teremtéselbeszélésnek a címben említett mondata - „férfinak és nőnek teremtette őket” (Ter 1,27) – az embert bensőséges kapcsolatba hozza Istennel. - írja a Katolikus Nevelés Kongregációjának hasonló című dokumentuma. (31).

A dokumentum XVI. Benedek pápát idézi, aki szerint a férfi és nő kettősségének a „gender” általi tagadása valójában az ember teremtményi szemléletét zárja ki; ha pedig a férfi és a nő kettőssége nem teremtett adottság, akkor a család sem létezik többé, mint a teremtéssel meghatározott valóság. (34)

 

A gender-ideológia tehát Isten- és családellenes. XVI. Benedek pápa korábban így írt a család társadalmi szerepéről:

Az Egyház a családban látja a legfontosabb értéket, amit meg kell védeni minden olyan támadástól, aminek célja, hogy aláássa a családban lévő szolidaritást, vagy ami megkérdőjelezi annak puszta létét.

Mindennél fontosabb számunkra, az Egyház számára, hogy segítsük a családokat, amelyek minden egészséges társadalom legalapvetőbb egységei. Ezért csak a családokban alakulhat ki a generációk közötti közösség, amiben a múlt emlékezete a jelenben él, és ami nyitott a jövőre. Így folytatódik és fejlődik valójában az élet. Nem létezik valóságos fejlődés az élet ezen folytonossága nélkül, és ez szintén lehetetlen a vallásos elem nélkül. Istenbe vetett hit nélkül, Krisztusba vetett hit nélkül, aki mindenek felett a hit képességét és az élet képességét adja nekünk, a család nem képes a túlélésre. Ezt láthatjuk napjainkban. Csakis a Krisztusba vetett hit és csakis a részvétel az Egyház hitében mentheti meg a családot, másrészt csak akkor maradhat fenn az Egyház, ha a család megmarad.”

„Férfinak és nőnek teremtette őket”, 3. - 2022.05.02.

1./ „Krisztus elé semmit ne tegyetek”. Erre figyelmeztette szerzetestársait Nursiai Szent Benedek (480-547). Ez a figyelmeztetés másfél ezer év múltán is aktuális, mert bizony vannak keresztények, akik a politikát Krisztus tanítása elé helyezik. Ezt tette egy magát katolikusnak mondó politikus, aki például a gyermekvédelmi kérdésekben kiírt népszavazás előtt érvénytelen szavazásra biztatott és ő maga így is cselekedett. A politikai célt az isteni tanítás elé helyezte.

Mit mond ebben a témában az egyház tanítóhivatala, a Katolikus Nevelés Kongregációja a 2019-ben kiadott „Férfinak és nőnek teremtette őket” című, a „gender a nevelésben” kérdésről szóló dokumentumában? (Szent István Társulat, 2022)

Ferenc pápát idézve kijelenti, hogy akik a család fogalmát ideológiai fogalmakkal minősítik, amelyeknek csak egy adott történelmi pillanatban van érvényük, aztán elmúlnak, elárulják a családot. A család, mint férfi és nő közötti természetes közösség, megelőzi az állam társadalmi-politikai berendezkedését, amivel az államnak szabad törvényalkotásában számolnia kell és megfelelően el kell ismernie. (36)

Az államnak biztosítania kell a családnak a gyermekek nevelésében betöltött elsődleges jogát, beleértve szexuális identitásuk és érzelmi életük alakítását. Ez a jog elcserélhetetlen és elidegeníthetetlen, azaz másokra teljesen át nem ruházható és mások nem sajátíthatják ki. (37)

Ferenc pápa 2014-ben arról is szólt, hogy a gyermeknek nem másodlagos joga, hogy családban nőhessen fel, legyen édesapja és édesanyja, akik képesek megteremteni fejlődésének és érzelmi érlelődésének megfelelő körülményeit. Folyamatosan érlelődve a kapcsolatokban, és találkozva azzal, hogy mi a férfiúság és a nőiség az apában és az anyában, és így készülhet fel az érzelmi érettségre. (38)