Lelkipásztori levél, 2018-01-28

Kedves Testvérek! Kedves Családok!

 

1./ A Házasság hete 2018. február 11-18. között tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre hazánkban. A Valentin/Bálint naphoz kötőtő országos civil programok mellett jól megférnek a vallásos rendezvények. A kormányzat által Család Évének nyilvánított esztendőben mi is jobban reflektálunk a házasság és család intézményére, melyet mi Isten ajándékának tartunk.

A házasság és család: ajándék és nem „termék”.

Házasság és család, 18. - 2018.01.22.

1./ A minden évben megrendezett Házasság hete alkalmat teremt arra, hogy pozitív módon legyen bemutatva a házasság és család intézménye. Talán nem véletlen, hogy a Házasság hetének „arcai” - úgy is mondhatnánk: házigazdái – rendre vallásos házaspárok. Mi ennek az oka? Nyilvánvalóan az, hogy a házasságról és családról a kereszténység pozitív tanítást ad. Például a Gaudium et spes zsinati dokumentum (1965-ben) ezt írja: „Az ifjúságot alkalmas módon és idejekorán, elsősorban éppen a családon belül, fel kell világosítani a házastársi szerelem méltóságáról, feladatáról és megéléséről, hogy a tisztaság szeretetében nevelkedve megfelelő életkorban és erényes jegyesség után köthessen házasságot.” (49)

Házasság és család, 17. - 2018.01.15.

1./ A házasság felbonthatatlanságáról az egyházi Tanítóhivatal számos esetben szólt. A Gaudium et spes zsinati határozat 48. pontja arra hivatkozik, hogy „a férfi és a nő a házasságban már nem két test, hanem csak egy (Mt 19,6), személyük és tevékenységük bensőséges egyesülés – hiszen itt két személy kölcsönös önátadásáról van szó – nemkülönben a gyermekek érdeke is a házastársak teljes hűségét követeli meg, és sürgeti, hogy felbonthatatlan legyen egységük.”

Szentségimádás Gazdagréten

Folyamatos szentségimádásra egyre több templomban nyílik lehetőség. A gazdagréti Szent Angyalok templomában is szerveződik a 24 órás szentségimádás. Medgyesi Zsuzsanna hívünk az alábbi buzdító gondolatait küldte el, melyet teljes terjedelemben közlünk: