Fogyasztói mentalitás vagy odaadó szeretet – 2021.11.22.

1./ A fogyasztói társadalom alaptétele: dolgozz többet, hogy többet fogyaszthass.

A jólét hajszolása elválaszthatatlan a fogyasztói mentalitástól. A jólét hajszolásának előbb-utóbb mutatkoznak testet és lelket károsító következményei. A túlhajszoltság, a szakmány- és több műszakos munka, a mozgáshiány és a tartós stressz következtében romlik mind az egészségi, mind a lelki állapot. Ezúttal csak a lelki károkra kívánok kitérni, mert erről kevésbé hallunk.

A fogyasztás azt jelenti: elvenni, felhasználni; a szeretet viszont adni, megosztani akar, oda akarja adni magát. A fogyasztó ember messzemenően képtelenné vált a szeretetre. Aki csak fogyasztani és venni akar, képtelenné válik az adásra, az áldozatra, a megosztásra. Ez a fogyasztó ember ezért képtelen az olyan eszményekre, amelyek az élet odaadását követelik meg. Képtelen lesz az igaz szeretet tartós kötődésére, képtelen lesz a hűségre. Ahol azonban a szeretet, az eszmények és a szellemi értékek megsemmisülnek, ott megfullad a szellem. Ott az ember materialistává válik. Ott meghal a hit és a vallásosság is. Mert Isten a Szeretet (1 Jn 4,8). Ha az ember képtelenné válik a szeretetre, akkor képtelen a hitre és a vallásosságra is. Így mérgeződik meg a mai ember lelkileg; a Gonosz munkálkodik benne, és ez már nem is tűnik helytelennek, nem zárják ki a társadalomból; így a méreg meg is marad az emberben.

Lisieux-i Szent Teréz – aki nagy szent akart lenni. - 2021.11.17.

1./ Egy nyugat-magyarországi város plébánosa megkérdezte a hittanos diákokat: akartok-e szentek lenni? Kitérő választ kapott. Megdöbbentő! Szent Péter apostol első levelében írja: „legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között; mert meg van írva: »Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.«” (1 Pét 1, 15-16)

Lisieux-i Szent Teréz nagy szent akart lenni, hős, mint az Orleans-i Szűz, Jeanne d, Arc, Szent Johanna, akit annyira csodált, hogy színdarabot is írt róla, amit a kolostorban maga adott elő. Teréz még 25 éves sem volt, amikor meghalt; előtte kilenc évvel lépett be a Kármelbe, és azután soha többé nem hagyta el a kolostort. Példátlanul gyorsan kanonizálták. XI. Pius pápa a modern idők legnagyobb szentjének nevezte – és való igaz, van-e nála népszerűbb szent? Szinte nincs templom, ahol ne állna szobra, vagy más ábrázolása.

A relativizmus diktatúrája – 2021.11.15.

1./ Joseph Ratzinger bíboros egy nappal pápává történő megválasztása előtt (2005. április 18-án), a bíborosokkal bemutatott szentmise szentbeszédében arról szólt, hogy az utóbbi évtizedekben több divatos eszme szele hányta-vetette az Egyház bárkáját. Ebben a szellemi küzdelemben a szavak jelentésének megváltoztatása – a szómágia – az egyik fegyver. Aki például kitart a katolikus hit tanításában, azt fundamentalizmussal vádolják, ezzel szemben a relativizmust egyedül elfogadható magatartásnak tartják. A relativizmus a progresszív, haladó eszme; a vallásos hit pedig meghaladott.

Lelkipásztori levél, 2021.11.13.

 

Kedves Testvérek!

 

1./ dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek főpásztori körlevélben tájékoztatta a Híveket a Ferenc pápa által 2023 őszére összehívott püspöki szinódus egyházmegyei szintű előkészületeiről. A plébániákra kiküldött kérdések megvitatása után 2022. február 15-ig kell válaszainkat felterjesztenünk.

Az egyik kérdés így szól: „Iskolai hittanosok és családjaik bekapcsolódása a plébánia életébe.”

A kérdéseket elsősorban a plébánia képviselő-testületével kell megbeszélni, de a fenti kérdés sokkal inkább érinti a gyermekes családokat, ezért teszem közzé ezzel kapcsolatos gondolataimat.