Imádkozó családok, 18. - 2021.02.07.

A világosság rózsafüzér harmadik titka: Aki meghirdette Isten országát

 

„Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jóhírében.” (Mk 1,15)

Keresztény értékek, 21. - 2021.02.01.

1./ Sík Sándor: Egy fiatal német katonához c. - 1941-ben írt – versét egy képpel kezdi.

 

                                   Almaképű kis német katona,

                                   Olyan fiatal, szinte még gyerek.

                                   Mögötte a vasúti kocsira

                                   Szerelt sötétlő páncélszekerek.

                                   A pihegő vagónnak nekidől,

                                   Talpáig harcias zöldbe szorítva

                                   És rám mosolyog; kék szemeiből

                                   A fiatalság meleg hajnalpírja

                                   Nevet és a szívemet elszorítja.

Imádkozó családok, 17. - 2021.01.31.

A világosság rózsafüzér második titka: Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét

 

„Harmadnapra menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett rajta. Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt a menyegzőre. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: »Nincs már boruk.« Jézus hozzá fordult: »Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám.« Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat. »Tegyétek, amit mond.«” (Jn 2,1-5)

Keresztény értékek, 20. - 2021.01.25.

1./ Staféta a hitben

Vannak mesterségek, melyek apáról fiúra szállnak. Ismerünk vendéglős és cukrász-dinasztiákat (Gundel, Auguszt), akiknek tagjai büszkén említik a cég alapításának évét. A mesterségbeli tudás átadása öröm annak, aki adja, öröm annak, aki kapja, és öröm azoknak a vendégeknek, akik betérnek egy patinás vendéglőbe, cukrászdába.

Gondolunk-e arra, hogy a hit továbbadása és továbbélése is öröm a családnak, és öröm az egyházközségnek?