Imádkozó családok, 8. - 2020.11.15.

A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka: Akit érettünk tövissel koronáztak

 

„A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették és bíborszínű köpenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették és nádszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: »Üdvözlégy, zsidók királya!« (Mt 27,27-29)

Keresztény értékek, 9. - 2020.11.09.

1./ Luca Signorelli: Az antikrisztus prédikációja c. freskójának ábrázolása érzékelteti mindazt, ami napjainkban (is) történik. Az orvietói dómban látható freskón az antikrisztust szobortalapzaton állva látjuk, amint egy kopasz és ökörszarvú rusnya démon súgja a fülébe, hogy mit mondjon. A kifejezetten gonosz arcvonású antikrisztus körül komor arcú tömeg, illetve egymást gyilkolászó emberek láthatók. Nem véletlen, hogy a XVI. század elején készült freskó látványa jut eszembe most, amikor a nizzai dómban egy tunéziai iszlamista három embert ölt meg és többet megsebesített. Ez több, mint emberi gonoszság; sátáni gonoszság az, hogy a néhány nappal korábban Franciaországba érkezett 21 éves gyilkos lefejez egy imádkozó idős asszonyt, átvágja a torkát a sekrestyésnek és halálra szurkálja a templomba imádkozni betérő édesanyát.

Napjaink része lett a gyűlöletkeltés. Szónoki emelvényekről és stúdiókból zúdul ránk az uszítás, a szavazatszédelgésből fakadó demagógia és butítás, minek eredménye az agymosott és identitását vesztett tömeg.

Imádkozó családok, 7. - 2020.11.08.

A fájdalmas rózsafüzér második titka: Akit érettünk megostoroztak

 

„Pilátus megkérdezte: »Akarjátok, hogy szabadon engedjem nektek a zsidók királyát?« Mert tudta, hogy a főpapok csak irigységből adták kezére. Ám a főpapok felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérje. Pilátus ismét megkérdezte: »Mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának mondtok?« Azok újra ezt kiáltozták: »Keresztre vele!« Pilátus folytatta: »Mi rosszat tett?« Azok annál hangosabban kiáltották: »Keresztre vele!« Erre Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.” (Mk 15, 9-15)

Keresztény értékek, 8. - 2020.11.02.

1./ A „pszeudoházassági” elgondolások virágkorát éljük.

A kifejezés magyarul „álházasságot”, „hamis házasságot” jelent. Miben mutatkoznak meg a házasság hamis elgondolásai? Jáki Szaniszló (1924-2009) győri születésű, de túlnyomóan az Egyesült Államokban élt bencés szerzetes, egyetemi tanár jól összefoglalja a hamis elgondolások lényegét:

Az egyszülős családokat éppen olyan értékesnek tartják, mint a »hagyományos« kétszülős családokat. Fiatalok egyre kevésbé akarnak megházasodni és családot alapítani. Inkább összeállnak. A 15 éves és ennél idősebb házasságban élő amerikai nők aránya 87,5 %-ról (1960) 49,7 %-ra csökkent (1996). Nem merészség azt mondani, hogy ez a vészes zuhanás azóta megállás nélkül folytatódik. Továbbá az átlagos amerikai család nem él három évnél tovább egy helyen. Még a régmúlt idők nomádjai is jobban értékelték a feleséget, a gyermekeket és a maradandó tűzhelyet. Mintha a társadalomnak meg kellene ízlelnie a pszeudoházassági elgondolások teljes keserűségét azért, hogy újból értékelni tudják majd a 127. zsoltárban kijelentett bölcsességet: az ember számára a család a legnagyobb elnyerhető áldás.” (Jáki Szaniszló: A zsoltárok imádkozása, 279)

A 127. zsoltár tanítása Jáki atya szerint ez: „ha Istent semmibe vesszük, hiábavaló minden erőfeszítés, hogy bármit is maradandóan birtokoljunk.”