Keresztény értékek, 23. - 2021.02.15.

1./ Lopakodó vallásüldözés

Az utóbbi időkben ennek lehetünk tanúi. A francia Charlie Hebdo szatirikus lap keresztény-, iszlám- és zsidóellenességét nem tartotta vallásellenes megnyilvánulásnak, hanem csupán a sajtó- és véleményszabadság megnyilvánulásának. Mi ez, ha nem szómágia? A vallásgyűlöletnek szavak mögé rejtése nem más, mint lopakodó vallásüldözés.

Amint a koronavírus terjedésének a határok sem állják útját, úgy a lopakodó vallásüldözés is átlép sokféle határt: országhatárt, jogi határt, a tolerancia határát, a józan ész és az emberség határát.

Imádkozó családok, 19. - 2021.02.14.

A világosság rózsafüzér negyedik titka: Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

 

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.” (Mt 17,1-3)

Keresztény értékek, 22. - 2021.02.08.

1./ A lopakodó hatalmi ág: a média

A három hatalmi ág – törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás – mellett új „nagyhatalom” jelent meg: a média. Nem véletlen, hogy 1956-ban a Magyar Rádió birtoklásáért folyt a harc, 1989-ben Romániában a televízió elfoglalásáért, napjainkban pedig az internetes közösségi oldalak a politikacsinálók. Fél évszázad alatt sokat fejlődött a média, és sokkal nagyobb hatalomra tett szert, mint gondolnánk.

Imádkozó családok, 18. - 2021.02.07.

A világosság rózsafüzér harmadik titka: Aki meghirdette Isten országát

 

„Az idő betelt: közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jóhírében.” (Mk 1,15)