Keresztény értékek, 25. - 2021.03.01.

1./ „Gyöngítsd önmegtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson.” - Szent Mátyás apostol mondását Alexandriai Szent Kelemen őrizte meg számunkra. Ez a mondat a böjt helyes szándékát határozza meg. A hegyi beszédben Jézus - aki maga is negyvennapos böjtöt tart nyilvános működése előtt - figyelmeztet a helyes szándékra. „Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet, és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” (Mt 6,16-18) Jézus azt tanítja, hogy nem az emberekért, hanem Istenért böjtölünk. Ahogy Szent Mátyás apostol is mondta: „gyöngítsd önmegtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson”.

Keresztény értékek, 24. - 2021.02.22.

1./ Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai c. meséjét generációk hosszú sora ismeri. A XIX. században élt olasz író sikerkönyvét a Disney-stúdió filmre vitte, 1962-ben kiváló magyar színészek (Márkus László, Csákányi László, Domján Edit, Kőmíves Sándor, Alfonso, Házy Erzsébet) hangjával nálunk is közkinccsé vált. Jómagam a Palladis RT. II. világháború előtt kiadott képes könyvéből ismerem a Walt Disney Studio szövegével és képeivel készült mesét, mely könyvet azóta is őrzöm.

 

A meseregény cselekményén több keresztény tanítás jön át, mint pl. a lelkiismeret és bűnbánat.

Imádkozó családok, 20. - 2021.02.21.

A világosság rózsafüzér ötödik titka: Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

 

„Étkezés közben Jézus kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta tanítványainak: »Vegyétek, egyétek, ez az én testem!«” (Mt 26,26)

Lelkipásztori levél, 2021.03.17.

 

Kedves Testvérek!

 

1./ Johannes Jörgensen (1866-1956), a 30 éves korában katolizált és Assisiben, a Szent Ferenc bazilikában eltemetett dán író mesét írt a pókról.

A pók a magasan fekvő ágról leereszkedett és kedvező, alkalmas helyen elkezdte a hálóját fonni. Egész nyáron át azon dolgozott és javítgatott. Igen szép alkotása lett a háló. Az egyik őszi reggel rossz hangulata volt, hálója szálait körülszaladgálta és mindegyik fonálon húzott valamit, hogy megvizsgálja, nincs-e valami javítanivaló. A háló legszélső végén ráakadt egy különös fonálra. Ez a fonál sehová sem csatlakozott, pontosabban szólva kilógott a levegőbe. Már nem emlékezett arra, hogy ő maga ezen a fonálon ereszkedett le. „El vele” - mondta a pók, és egyetlen harapással eltépte a fonalat – és ott feküdt a mélységben, segítség nélkül, belekeveredve saját hálója romjaiba.

Az állatmesék – mint ez is – állatokról szólnak, de valójában ránk, emberekre vonatkoznak. Életünk Istenen függ – a koronavírus-járvány idején tapasztaljuk is – de ha elvágjuk ezt a fonalat, minden összegabalyodik, és tehetetlenül vergődünk.

Szent Ágoston püspök az V. században egy mondattal elmondja mindezt: „Mivel elhagytunk téged, kiszolgáltattál bennünket önmagunknak.”