Keresztény értékek, 13. - 2020.12.07.

1./ A világ Janus-arcúsága több alkalommal megmutatkozik.

Gyakran halljuk, hogy az Európai Unión belül kettős mércével mérnek. A latin közmondás szellemében: „Quod licet Iovi, non licet bovi.” - „Amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek.” Amit megtehet az unió „magországa”, azt nem teheti meg egy később csatlakozó ország, pl. Magyarország. Ez a gondolkodás erősen emlékeztet a sorkatonaság idejére, amikor a leszerelés előtt álló „öreg” katona többet engedhetett meg magának (pl. hosszabb lehetett már a haja), mint az újonc, akit miheztartás végett csak „kopasz”-nak neveztek. Várja ki a sorát, amikor majd ő lesz az „öreg”. Ez a világ rendje, tudomásul kell venni. Végül is van benne igazság.

Imádkozó családok, 11. - 2020.12.06.

A dicsőséges rózsafüzér első titka: Aki a halálból feltámadott

 

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: »Békesség nektek!« Azután Tamáshoz fordult: »Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!« Tamás fölkiáltott: »Én Uram, én Istenem!« Jézus csak ennyit mondott: »Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek!« (Jn 20,26-29)

Keresztény értékek, 12. - 2020.11.30.

1./ Mit kezdjünk az adventi idővel?

A kérdést az teszi indokolttá, hogy minden korábbitól eltérő időt élünk. A koronavírus-járvány kiforgatja megszokott életünket. A plébániai életet is megváltoztatja. A hajnali szentmisék és az utána rendezett agapék hosszú évek alatti megszokott hagyományát szétverte a járvány, miként az emberi találkozások, beszélgetések alkalmait is. Az iskolába járók egy része még bejár, másik része csak online-oktatáson vesz részt, ezáltal a diákok hajnali szentmisén való részvétele is bizonytalan. Bizonyára nem vagyok egyedül, amikor a mostani megszorítások közepette nosztalgiával gondolok az előző évek adventjére. Mit kezdjünk ezzel a megváltozott adventi idővel?

Imádkozó családok, 10. - 2020.11.29.

A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka: Akit érettük keresztre feszítettek

 

Hat óra tájban az egész földre sötétség borult, egészen kilenc óráig. Kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott: »Eloi, Eloi, lamma szabaktáni?« Ez annyit jelent: »Istenem, Istenem miért hagytál el?« Az ott állók közül néhányan hallották, és megjegyezték: »Illést hívja.« Valaki odafutott, s ecetbe mártott szivacsot nádszálra tűzve inni adott neki. »Hadd lássuk – mondta –, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa?« Jézus hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét.

A templom függönye ekkor kettéhasadt felülről egészen az aljáig. Mikor a százados, aki ott állt, látta, hogyan lehelte ki lelkét, kijelentette: »Ez az ember valóban az Isten Fia volt.«” (Mk 15, 33-39)