Keresztény értékek, 28. - 2021.03.22.

1./ A szofisták és a média

Néhány évvel ezelőtt történt. Egy napsütéses kora délután Sándor György humoralistával együtt utaztunk a 8-as buszon Farkasréten. A csuklós busz hátuljában vidám alsó tagozatos gyerekek hangoskodtak. „Nézd, milyen aranyosak!” – jegyezte meg Gyuri, majd szokrateszi bölcsességgel tette fel a kérdést: „és belőlük lesznek az utálatos felnőttek?”

Ez a kérdés megragadt bennem, és mint általában a sándorgyuris mondatoknak, ennek is van utóélete. Mitől lesznek a nyitott szellemiségű, egészséges gondolkodású gyerekekből „utálatos” felnőttek? A környezetüktől. A környezetükben domináns szerepe van a médiának. Jó egy hete találomra bekapcsoltam a Duna televíziót. Éppen a több évtizedes múlttal rendelkező Rex felügyelő sorozat kanadai változatának egyik epizódja ment. Gondolom a gyerekek is szívesen nézik a krimit, ha másért nem, a nyomozó farkaskutya miatt. Az epizódban helyt kapott napjaink egyik fősodratú gondolata: a gender. Oly módon népszerűsítette – hogy ne mondjam: reklámozta – a nemi identitás szabad megválasztását, hogy egy édesanya szereplő kedvezően fogadta gyermeke bejelentését, hogy ő most eldöntötte, fiúból lány lesz. Ügyes csomagolás a gender-lobbi részéről. Ügyes árukapcsolás. Másik oldalról nézve viszont: a gyermekek megrontása. Mert létezik a gondolkodás megrontása is, nem csak a fizikai megrontás.

Anyámnak, az Egyháznak szívében Szeretet leszek Teréz-mise, 2021.03.17.

1./ Lisieux-i Szent Teréz még csak 4 éves volt, amikor 1877-ben az idős, 76 éves Szent John Henry Newman bíboros ezt írta:

„Az Egyház kilátásait illetően… tudjuk, hogy az idős emberek általában aggodalmaskodók. Ám az én véleményem nem új keletű, hanem már ötven éve hordozom lelkemben. Ezen idő alatt szüntelenül növekvő hitetlenséget látok kibontakozni, s az évek folyamán vízözönszerűen emelkednek a hullámok. Földi életem befejezése utáni időben már csak a hegycsúcsok fognak kiemelkedni, mint szigetek az áradatból. Elsősorban a protestáns világra gondolok itt. Ám a katolikus vezetők részéről is rendkívüli erőfeszítésekre és sikerekre van szükség. A Bölcsesség és a Bátorság ajándékát kell a Magasból elnyerniök, ha a Szentegyházat valóban ki akarják menteni a borzalmas vészből. Ha a rájuk váró megpróbáltatás ideiglenes lesz is, amíg tart, rendkívül heves lesz.”

Keresztény értékek, 27. - 2021.03.15.

1./ Nemzeti ünnepünk és Petőfi Sándor elválaszthatatlan egymástól.

Az 1848. áprilisában írt A magyarok istene c. költeményében a gondviselő Istenről szól, aki „őrzi gondosan a magyar nemzetet”.

                 Él az a magyarok istene, hazánkat

                 Átölelve tartja atyai keze;

                 Midőn minket annyi ellenséges század

                 Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Ellenségesség tekintetében a XXI. század sem különbözik az előzőektől. Az istentagadó és kozmopolita nemzetköziség – melyet egykor internacionalizmusnak, most globalizmusnak hívnak – ma is a haza elpusztításán dolgozik.

Keresztény értékek, 26. - 2021.03.08.

1./ A képmutatás folytonossága évezredek óta tapasztalható az emberiség történelmében.

A Kr. e. (i. e.) VIII. században élt próféták – Ámosz, Ozeás, Izajás – elítélték azt a külsőséges, képmutató istentiszteleti módot, amelyhez nem társul az erkölcsi parancsok megtartása. Izajás az Úr szavát közvetítve így ítéli el a képmutató templomi áldozatbemutatásokat és zarándoklatokat:

„Ne hozzatok nekem többé értéktelen ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el… Zarándoklataitokat egész szívemből gyűlölöm, terhemre lettek. Ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom szememet.” A kemény kritika oka, hogy érzéketlenek voltak a szegények és elnyomottak iránt. Ezért így folytatja: „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának s védelmezzétek az özvegyet.” (vö. Iz 1, 10-20) Izajás próféta a szociális igazságosság erőteljes hirdetője volt.