Jézus Szíve, 2020. június 19.

1./ A mai főünnep elnevezése – Jézus Szíve – nem a biológiai izomcsomóra utal, hanem szimbólum. A mindennapi beszédben a „szív” szócska sokféle összetételben szerepel: jószívű, szívjóság, szerető szívű, melegszívű, szívélyes, érző szívű, kemény szívű, szívtelen, stb. Ezek a szóösszetételek mindig emberi magatartást jellemeznek és nem a biológiai szív állapotára utalnak. A mai főünnep evangéliumában is a „szív” egyik szóösszetételét hallottuk: Jézus azt mondja, hogy „tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű (Mt 11,29). A Jézus Szíve litániában ezt kérjük Jézustól: „Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te Szíved szerint!”

A „Jézus Szíve” kifejezés olyan szimbolikus elnevezés, mely Jézus legjellemzőbb tulajdonságára utal: szeretetére.

Lisieux-i Szent Teréz – a „homokszem” - 2020.06.17.

1./ Jézus a hegyi beszéd ma olvasott részletében (Mt 6,1-6.16-18) az alamizsnáról, imádságról és böjtről szól. Ez a nagy hármas az ószövetségi vallásosság kifejezése volt. Az alamizsnálkodás a jótékonyság gyakorlását jelentette abból a célból, hogy a szegények is hozzájussanak az élet alapvető szükségleteihez. Az imádság a vallásosság megnyilatkozása volt. A böjtöléssel pedig teremtményi mivoltukat ismerték el az emberek. Jézus szerint ezt a hármat titokban, szerényen kell gyakorolni és nem fitogtatva annak teljesítményét. A farizeusi vallásosság jellemzője volt az alamizsnálkodással, imádsággal, böjtöléssel való hivalkodás.

Boldogságok, 10. - 2020.06.15. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ A nyolcadik boldogságmondás három egymással összefüggő mondatból áll:

 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,10)

 

Jézus az üldözésről többször beszélt tanítványainak:

„Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.” (Jn 15,18)

„Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” (Jn 15,20)

„Eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek.” (Jn 16,2)

Minden forrásom belőled fakad, 25. - 2020.06.15.

1./ Mi a közös a koronavírus-járvány és a hit között?

Az, hogy mindkettő érintkezéssel terjed. De amíg a járvány terjedése ellen távolságtartással védekezünk, addig a távolságtartás nem csak a járvány terjedését, de a hit terjedését is akadályozza.

Elmélkedjünk arról, hogy milyen kihívást – mondhatnám úgy is, hogy milyen veszélyt és akadályt – jelent a vírus miatti bezárkózás, a szentmisétől és a szentségektől való távolságtartás a hívő embernek.