Mindenszentek ünnepére (2010. november 1.)

Kedves Farkasréti Hívek!  (2010. november 1.)

   1./ Mindenszentek ünnepére készülünk, templomunk búcsúnapjára. Ezen a napon sok lélekkel fogunk ünnepelni: mindenszentekkel. Reményik Sándor Templom és iskola c. versében arról ír, hogy a templom padjaiban a holtak is mellétek ülnek, nagyapáink, nagyanyáink – Szemükben biztatás vagy vád: Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát! A trianoni országvesztés után írt versben méltán aggódik a megmaradásért, melynek biztosítékát a templomban és iskolában látja.

Ifjúsági szentségimádás Farkasréten (2010. október 29.)

1./ Boldog Chiara Luce Badano
   Egy hónappal ezelőtt Rómában boldoggá avatták Chiara Luce Badanot. Az olasz lány 1971-ben született, és mindössze 19 évet élt. 20 évvel ezelőtt halt meg áttételes csontrákban. Annak ellenére, hogy óriási fájdalmai voltak, mindig mosolygott. Szenvedése másfél évig tartott, de sosem beszélt a betegségéről, nem panaszkodott. Orvosai és látogatói bámulattal adóztak hatalmas lelki erején. Mi adott neki erőt mindehhez? - kérdezzük. Tudjuk, az Istenbe vetett hite tette erre képessé. De miként
alakulhat ki egy fiatalban ilyen erős hit? Érdemes erről beszélni, hogy bennünk is erősödjék a hit.

Imádság - udvarlás idejére

Tájékoztató

1./ Kinek javallott az imádság?
Minden olyan fiatalnak, aki a házasság alatt egy férfi és egy nő között létrejövő, életreszóló kapcsolatát érti. Ne alkalmazza az imát olyan, aki hasonló neművel „gerjed vágyra” és „ocsmányságot” művelnek egymással (vö. Róm 1,27). Az ilyen perverzitásban (helytelenségben) szenvedő előbb forduljon bánatimában a lélek orvosához, az irgalmas Jézushoz.
Nem javallott továbbá annak sem, aki szerzetesi (női és férfi), vagy papi hivatásra készül.

Kedves farkasréti Gyerekek és Fiatalok! (2010. aug. 19.)

1./ Júniusban megismertem Bíboros Úr szándékát, hogy Farkasrétre helyez további szolgálatra.
     Igent mondtam a megtisztelő kérésre. Magamban mindjárt elhatároztam, hogy új állomáshelyemen is megkísérlem elterjeszteni a Teréz-missziót. Miért? Azért, mert 31 éves papi működésem legszebb évei éppen ehhez az imamozgalomhoz kötődnek.