Keresztény értékek, 10. - 2020.11.16.

1./ Hogyan szűnt meg világunk keresztény lenni?

Guillaume Cuchet francia történészprofesszor 2018-ban megjelent könyvének címére utalt Bruno Thevenin atya, a Teréz-misszió alapítója, nemrég küldött levelében. Az 1846-ban La Salette-ben két gyereknek megjelent Szűzanya az Egyházban bekövetkező szörnyű válságról jövendölt: „Róma el fogja veszíteni a hitet”; „a világi vezetők minden vallásos nézetet ki akarnak majd irtani”. Mindennek az oka pedig, hogy „nem szentelitek meg az Úr napját, dolgoztok vasárnap.”

Imádkozó családok, 8. - 2020.11.15.

A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka: Akit érettünk tövissel koronáztak

 

„A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették és bíborszínű köpenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették és nádszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: »Üdvözlégy, zsidók királya!« (Mt 27,27-29)

Keresztény értékek, 9. - 2020.11.09.

1./ Luca Signorelli: Az antikrisztus prédikációja c. freskójának ábrázolása érzékelteti mindazt, ami napjainkban (is) történik. Az orvietói dómban látható freskón az antikrisztust szobortalapzaton állva látjuk, amint egy kopasz és ökörszarvú rusnya démon súgja a fülébe, hogy mit mondjon. A kifejezetten gonosz arcvonású antikrisztus körül komor arcú tömeg, illetve egymást gyilkolászó emberek láthatók. Nem véletlen, hogy a XVI. század elején készült freskó látványa jut eszembe most, amikor a nizzai dómban egy tunéziai iszlamista három embert ölt meg és többet megsebesített. Ez több, mint emberi gonoszság; sátáni gonoszság az, hogy a néhány nappal korábban Franciaországba érkezett 21 éves gyilkos lefejez egy imádkozó idős asszonyt, átvágja a torkát a sekrestyésnek és halálra szurkálja a templomba imádkozni betérő édesanyát.

Napjaink része lett a gyűlöletkeltés. Szónoki emelvényekről és stúdiókból zúdul ránk az uszítás, a szavazatszédelgésből fakadó demagógia és butítás, minek eredménye az agymosott és identitását vesztett tömeg.

Imádkozó családok, 7. - 2020.11.08.

A fájdalmas rózsafüzér második titka: Akit érettünk megostoroztak

 

„Pilátus megkérdezte: »Akarjátok, hogy szabadon engedjem nektek a zsidók királyát?« Mert tudta, hogy a főpapok csak irigységből adták kezére. Ám a főpapok felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérje. Pilátus ismét megkérdezte: »Mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának mondtok?« Azok újra ezt kiáltozták: »Keresztre vele!« Pilátus folytatta: »Mi rosszat tett?« Azok annál hangosabban kiáltották: »Keresztre vele!« Erre Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.” (Mk 15, 9-15)