Anyámnak, az Egyháznak szívében Szeretet leszek Teréz-mise, 2021.03.17.

1./ Lisieux-i Szent Teréz még csak 4 éves volt, amikor 1877-ben az idős, 76 éves Szent John Henry Newman bíboros ezt írta:

„Az Egyház kilátásait illetően… tudjuk, hogy az idős emberek általában aggodalmaskodók. Ám az én véleményem nem új keletű, hanem már ötven éve hordozom lelkemben. Ezen idő alatt szüntelenül növekvő hitetlenséget látok kibontakozni, s az évek folyamán vízözönszerűen emelkednek a hullámok. Földi életem befejezése utáni időben már csak a hegycsúcsok fognak kiemelkedni, mint szigetek az áradatból. Elsősorban a protestáns világra gondolok itt. Ám a katolikus vezetők részéről is rendkívüli erőfeszítésekre és sikerekre van szükség. A Bölcsesség és a Bátorság ajándékát kell a Magasból elnyerniök, ha a Szentegyházat valóban ki akarják menteni a borzalmas vészből. Ha a rájuk váró megpróbáltatás ideiglenes lesz is, amíg tart, rendkívül heves lesz.”

Keresztény értékek, 27. - 2021.03.15.

1./ Nemzeti ünnepünk és Petőfi Sándor elválaszthatatlan egymástól.

Az 1848. áprilisában írt A magyarok istene c. költeményében a gondviselő Istenről szól, aki „őrzi gondosan a magyar nemzetet”.

                 Él az a magyarok istene, hazánkat

                 Átölelve tartja atyai keze;

                 Midőn minket annyi ellenséges század

                 Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Ellenségesség tekintetében a XXI. század sem különbözik az előzőektől. Az istentagadó és kozmopolita nemzetköziség – melyet egykor internacionalizmusnak, most globalizmusnak hívnak – ma is a haza elpusztításán dolgozik.

Keresztény értékek, 26. - 2021.03.08.

1./ A képmutatás folytonossága évezredek óta tapasztalható az emberiség történelmében.

A Kr. e. (i. e.) VIII. században élt próféták – Ámosz, Ozeás, Izajás – elítélték azt a külsőséges, képmutató istentiszteleti módot, amelyhez nem társul az erkölcsi parancsok megtartása. Izajás az Úr szavát közvetítve így ítéli el a képmutató templomi áldozatbemutatásokat és zarándoklatokat:

„Ne hozzatok nekem többé értéktelen ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el… Zarándoklataitokat egész szívemből gyűlölöm, terhemre lettek. Ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom szememet.” A kemény kritika oka, hogy érzéketlenek voltak a szegények és elnyomottak iránt. Ezért így folytatja: „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának s védelmezzétek az özvegyet.” (vö. Iz 1, 10-20) Izajás próféta a szociális igazságosság erőteljes hirdetője volt.

Keresztény értékek, 25. - 2021.03.01.

1./ „Gyöngítsd önmegtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson.” - Szent Mátyás apostol mondását Alexandriai Szent Kelemen őrizte meg számunkra. Ez a mondat a böjt helyes szándékát határozza meg. A hegyi beszédben Jézus - aki maga is negyvennapos böjtöt tart nyilvános működése előtt - figyelmeztet a helyes szándékra. „Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet, és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” (Mt 6,16-18) Jézus azt tanítja, hogy nem az emberekért, hanem Istenért böjtölünk. Ahogy Szent Mátyás apostol is mondta: „gyöngítsd önmegtagadással testedet, hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson”.