Szent Ágnes – a tisztaság „logója”, 2011. január 21.

1./ A IV. szd. elején Rómában vértanúhalált halt 13 éves Ágnes az egyik legnépszerűbb római szent. Neve bekerült a római misekánonba is. Halála után mintegy 60 évvel Damasus pápa verses sírfelirattal dicsőítette Ágnest, Szent Ambrus milánói püspök pedig értekezett róla. Bár nevén kívül alig tudunk valami hiteleset is róla, a neve önmagában is sokat mondó. Nevét a latin agnus szóból is eredeztethetjük, mely bárányt jelent. Szent Ágnest éppen ezért karjában báránnyal szokták ábrázolni. Neve azonban két görög szóból is levezethető: a hagiosz szentet jelent, az agiosz pedig tisztát. A hite és szüzessége védelmében vértanúhalált halt Ágnes a tisztaság és a fiatal lányok védőszentje lett. A szent és a tiszta szavak nem csak a görög nyelvben állnak közel egymáshoz, de tartalmilag is összefüggés van a tisztaság és a szentség között. Szent Ágnes ókeresztény vértanút tekinthetjük a tisztaság logójának is.

Gondolatok az Önkéntesség Európai Évéről a Róm 15,1-3 nyomán.

        1./ Az Európai Unió 1983 óta rendez bizonyos témakörre „épített” éveket. Az idei év központi gondolata az önkéntesség lett. Ezzel az önkéntesség erkölcsi magatartására akarja felhívni a polgárok figyelmét. Szombaton – január 7-én – volt az Önkéntesség Évének megnyitója Budapest, melyen részt vett az Európai Bizottság, a magyar kormány, az ENSZ és több európai állam képviselője. A konferencia megnyitó beszédét Schmitt Pál köztársasági elnök mondta.

Kedves Fiatal Házaspárok!

Szeptemberben a hittanórák és más foglalkozások beosztásánál szóba került a fiatal házasok csoportjának megalakítása, igény szerint. Eltelt 5 hónap. Mosta Tarnai Kriszti szorgalmazására és segítségével (címek összegyűjtése) felvetem ismét ennek lehetőségét.

A kopt keresztények hogyan nevelik hithűségre gyermekeiket?

Kedves Testvérek!

Az egyiptomi Alexandriában szilveszter estéjén 21 kopot keresztényt öltek meg egy templomban. Ezzel kapcsolatban elmondok egy történetet. Imádkozzunk értük. - Gábor atya

2010. december 31-én, szilveszter estéjén az egyiptomi Alexandria egyik kopt keresztény templomában terrorista bombarobbantás következtében 21 hívő vesztette életét. XVI. Benedek pápa „a halál aljas gesztusának” nevezte a gaztettet.

A hír hallatán felidézem találkozásomat egy kopt katolikus menyasszonnyal.