Urunk a kereszttel ad áldást – Betegek Világnapja 2011. február 11.

1./ Minden szentmise végén Isten áldását kapjuk. „Urunk a kereszttel ad áldást” – mondja Szent Josemaria Escrivá (Barázda 257). De hogy lehet a kereszt, a szenvedés – áldás? Ezt nem könnyű megérteni. A hívő embert az különbözteti többek között a nem hívőtől, hogy a szenvedésnek látja értelmét. A hívő ember ezért utasítja el az eutanáziát, az asszisztált öngyilkosságot. A nem hívő nemhogy áldást látna a szenvedésben, hanem értelmetlen dolognak tartja, amit ki kell küszöbölni az életből; ha más úton nem megy, akkor eutanáziával. A hitét és ezzel reményét vesztett Európában ma egyre többen tartják végső megoldásnak az eutanáziát. Több országban törvényi akadálya van ennek? Na és! Politikai technika kérdése, hogy eltakarítsák az útból a nekik nem tetsző törvényeket.

Oltáriszentség – elmélkedés, 2011. február 3.

 

1./ A Jelenések könyvéből jól ismerjük a langyos, vagy lanyha lelki életet jellemző mondatot:

Se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból.” (Jel 3, 15-16)

Bátorság kell az „igen” kimondásához – 2011. februrár 4.

1./ A farkasréti 436. sz. Fekete István Cserkészcsapat régi és új tagjaival kirándulás során ellátogattunk a névadó író egykori lakásába, a II. kerületi Tárogató út 77. sz. házba.

Aquinói Szent Tamás: a szentek között a legtudósabb, és a tudósok között a legszentebb (2011.01.28)

1./ Joseph Lortz professzor (+1975) megállapítása a lényegét fogalmazza meg mindannak, amit a mai nap szentjéről el lehet mondani. A XIII. században élt egyháztanító, domonkos szerzetes művészi szerkezettel felépített könyvei olyan bámulatra méltók, mint korának gótikus katedrálisai. Főművét – a Summa Theologicat – befejezetlenül hagyta. Ennek nem csak korai halála (49 éves) volt az oka, hanem úgy érezte: minden pelyva, amit eddig írt, és letette a tollat. Írásai roppant logikusak, de roppant szárazak is: teológia és filozófia együtt. De Szent Tamás nem csak nagy tudós volt, hanem nagy szent is. Kortársai vallomásai szerint sokat és áhítatosan imádkozott, keresztelési ártatlanságát haláláig megőrizte, nagyon szerényen élt és hallgatag ember volt. Elmélyült imaéletének gyümölcsei az Oltáriszentségről szóló himnuszai, melyeket a pápa megbízásából írt. Abban az időben vezették be ugyanis az új ünnepet, az Úrnapját, s ehhez Aquinói Szent Tamás írta a liturgikus szövegeket. A Lauda Sion-t, a Tantum ergo-t, vagy az Adoro te devote kezdetű latin himnuszokat ma is énekeljük templomainkban. Tamás valóban a szentek között a legtudósabb, és a tudósok között a legszentebb volt.