Imádkozó családok, 10. - 2020.11.29.

A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka: Akit érettük keresztre feszítettek

 

Hat óra tájban az egész földre sötétség borult, egészen kilenc óráig. Kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott: »Eloi, Eloi, lamma szabaktáni?« Ez annyit jelent: »Istenem, Istenem miért hagytál el?« Az ott állók közül néhányan hallották, és megjegyezték: »Illést hívja.« Valaki odafutott, s ecetbe mártott szivacsot nádszálra tűzve inni adott neki. »Hadd lássuk – mondta –, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa?« Jézus hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét.

A templom függönye ekkor kettéhasadt felülről egészen az aljáig. Mikor a százados, aki ott állt, látta, hogyan lehelte ki lelkét, kijelentette: »Ez az ember valóban az Isten Fia volt.«” (Mk 15, 33-39)

Keresztény értékek, 11. - 2020.11.23.

1./ „Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van…

A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!…

Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek.

És leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget. Szíven döfik azt,

akinek jelleme van.”

Márai Sándor (1900-1989) Kassán született, de amerikai emigrációban meghalt felvidéki magyar író jövőbe látó gondolatai mára jelenné váltak. A hívő ember naponta imádkozza a Miatyánkban, hogy „jöjjön el a Te országod!” Mit tehetünk, hogy a nagy író által lefestett szellemileg hanyatló, erkölcsileg romló, dekadens világban mégis megvalósuljon Isten országa?

Imádkozó családok, 9. - 2020.11.22.

A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka: Aki érettünk a keresztet hordozta

 

„Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenei Simont, Sándor és Rúfusz atyját, aki éppen a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Majd kivezették arra a helyre, amelynek Golgota, azaz Koponyahely a neve.” (Mk 15,21-22)

Kis Szent Teréz életszentségének titka: mindent vagy semmit. - 2020.11.17.

1./ Zakeus a jerikói vámosok feje volt. Ma úgy mondanánk, hogy vámos vállalkozó. Ő bérelte és szedte be segédei útján a vidék határ- és piaci vámjait. Jerikó Arábia vámállomása volt, balzsamot vittek innen ki. Mint vámos, Zakeus nemcsak a kortárs zsidók szemében számított bűnös embernek, de ma is annak tartanánk, mivel korrupció útján gazdagodott meg. Mint gazdag ember, Jézus tanítása szempontjából is „nehéz eset” volt, hiszen „könnyebb átmenni a tevének a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába” (Lk 18,24).

Zakeus története (Lk 19, 1-10) elmondja, hogy ez az alacsony ember mindenáron látni akarta Jézust. Ezért felmászott egy vadfügefára, nem törődve azzal, hogy ez méltóságával ellenkező, nevetségessé teszi magát és ismerősei gúnyosan fogják nézni. Zakeus megállíthatatlan volt eltökéltségében, s ez vált javára. Jézus lehívta a fáról, és mindenki megrökönyödésére közölte vele, hogy ma az ő házban – vagyis egy bűnös ember házában – „kell” megszállnia. Zakeus a nem várt megtiszteltetés hatására megígérte, hogy négyszeresen adja vissza az igazságtalanul szerzett pénzt. A törvény értelmében (Szám 5,20-26) csak 120 %-kal kellett volna visszaadnia csalással vagy zsarolással szerzett összeget és nem 400 %-kal. Isten szeretete azonban úgy megérintette őt Jézus személyén keresztül, hogy túl akart tenni a törvény követelményén. Zakeus egy minőségileg más életre vágyott.