Jegyzetek a dicsekvésről – Gal 6,14 nyomán. 2011. április 18.

1. Nagyhétfő zsolozsmájában Szent Ágoston püspök beszédét olvasva a dicsekvés gondolata merül fel. Nem kell tanulmányokat folytatni ahhoz, hogy felismerjük az emberi dicsekvés sokféle alakját.
 

A dicsőség utáni vágy gátolja az önuralmat – 2011. április 11.

 

II. János Pál pápa boldoggá avatására készülünk. Szent Szaniszló krakkói püspökként elődje volt Karol Wojtylának. A későbbi pápára bizonyára nagy hatással volt a Wawel székesegyházban eltemetett vértanú elődje. Ismerkedjünk meg vele.

A tiszta, bensőséges életmód tanítója: Szent Izidor püspök, egyházatya – 2011. április 4.

1./ Az irodalmi, művészi és tudományos élet kiválóságait különböző elismerésekkel illetik, mint pl. Kossuth-díj, József Attila-díj, Széchenyi-díj. Az egyház is megtisztelő címeket ad kiemelkedő írói és tanító tevékenységet kifejtő tagjainak.

Ne féljetek! - gondolatok a félelem kor- vagy kórtünetéről

 

1./ II. János Pál pápa 27 éves egyházkormányzata alatt számtalan esetben így buzdított: Ne féljetek!

Indokolt volt. A mai ember fél döntést hozni. Fél a felelősségtől. A magát vallásosnak tartó hívő is fél az elhatározástól. Nem csak arról van szó, hogy fél egy életre szóló elköteleződéstől, s ezért nem vállalja a papi vagy szerzetesi hivatást, nem köt egyházi házasságot, hanem gyáván megalkuszik – a mai „szokásra” hivatkozva – az élettársi viszonnyal. Nem csak arról van szó, hogy fél képviselni az egyházi tanítást a környezetében – iskolában, munkahelyen, baráti társaságban -, és a hallgatás köntösébe burkolódzik. Feledi Babits morális igazságát: „ … vétkesek közt cinkos aki néma” (Jónás könyve, 3. rész). Nem csak arról van szó, hogy fél a külső fórum előtti elköteleződéstől és döntéstől, de ma már arról is beszélhetünk, hogy fél a belső fórum előtt – vagyis lelkiismerete előtt – akármilyen elhatározástól. Fél ígéretet tenni önmaga előtt, hogy pl. ministrálni fog, hogy havi rendszerességgel szentgyónást végez, hogy egy közösségi programon részt vesz. Határozatlan és döntésképtelen. Miért? Egyszerű és kényelmes lenne azt válaszolni, hogy ez kortünet és/vagy kÓrtünet! Helyesebb és igazabb lenne azt válaszolni, hogy azért határozatlan és döntésképtelen, mert ez kényelmes neki. Elkényelmesedtünk és irtózunk az erőfeszítéstől. Ez viszont kÓrtünet! (Hosszú és nagy Ó-val írva!) A mai ember beteg.