Kedves Farkasréti Hívek! Kedves Fiatalok!

 

1./ A múlt vasárnapi elsőáldozás volt papi szolgálatom 32. elsőáldozása. Az utóbbi évekhez képest ez más volt. Nem attól volt más, hogy a kis énekkar – amelyhez hasonló előző helyeimen sehol sem volt – igen szépen énekelt. Az volt szembeötlő számomra, hogy a 18 elsőáldozó mindegyike mély áhítattal vette magához az Úr szent testét és vérét. A hittanórákon ismert elevenségüket ismerve ez az áhítat meglepett. Vajon mi lehet a magyarázata? - kérdeztem magamban.

Mártírium a családban – 2011. június 3.

1./ Az ugandai vértanúkat (Lwanga Károlyt és 21 társát) VI. Pál pápa avatta szentté 1964-ben.
Az 1884-ben 16 évesen trónra lépő Mwanga király udvarmestere, a keresztény Mkasa észrevette, hogy a király homoszexuális vonzalmat táplál apródjai iránt, és molesztálja őket. Az udvarmester megpróbálta védeni a királynál alig fiatalabb fiúkat. Amikor a király erre rájött, haragjában lefejeztette udvarmesterét.

Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú – a nők becsületének védelmezője. 2011. május 23.

1./ 1986. májusában Győrött papi lelkigyakorlaton vettem részt. A második napon ebéd után megtekintettük a székesegyházat.

Sienai Szent Bernardin: Jézus nevének felirata legjobb helyen a szívünkben van. - 2011.05.20.

 

1./ El Greco 1603-ban megfestette a toledoi székesegyház számára Sienai Szent Bernardin képét. Ferences ruhában, kezében zarándok-bottal, lábánál két földre helyezett püspöksüveggel ábrázolja a XV. század nagy itáliai hitszónokát. Az attribútumok nagyon kifejezőek. A földre helyezett két püspöki mitra arra utal, hogy Bernardin két ízben is visszautasította a pápa püspöki kinevezését. A zarándokbot felső végén fénykoszorúba foglalva a jól ismert három betűs rövidítést látjuk: JHS – Jesus hominum Salvator = Jézus az emberek megváltója. Ezt a három betűt sokszor látjuk oltárokon és miseruhákon. Bernardin volt az, aki Jézus nevének nagy tisztelője és apostola lett. De hogyan lett azzá?