Az egyház – és a világ – igazi „válságmenedzserei” a szentek – 2011. június 17.

1./ Az amerikai Roger J. Landry atya fenti megállapítása látszik igazolódni azon a filmsikeren, melyről a budapesti egyetemi lelkészség lapja – az „Egyetemes” - 59. száma is beszámol. A budapesti egyetemisták május 16-án megtekintették a Cannes-i filmfesztiválon Nagydíjat kapott, azaz francia Oscar-díjban részesített Emberek és Istenek c. francia filmet.

Rátalálni arra, aki a vágyat felkelti bennem – 2011. június 10.

Pünkösd előtt arról elmélkedünk, hogy a pünkösdi Lélek a mai világban is működik. Ahol imádságos szándékkal jönnek össze, ott megnyilvánul az ereje. Erre utal a budapesti Örökimádó templomban lezajlott imaest...

„Zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket...”

1./ Ez a gondolat a makkosmáriai kegytemplomban kifüggesztett imádság egyik sora, melyet a Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz imádkoznak hosszú ideje a hívek. Makkosmárián gyerekkoromtól fogva igen sokszor jártam. Tudom, hogy a II. világháború után sok anya és feleség kereste fel a kegyhelyet, hogy fogságba esett fia vagy férje hazatéréséért imádkozzon.

Az imádságban találkozunk Jézussal. - Szentségimádás Farkasréten, 2011. június 2.

 

1./ Minden alkalommal, amikor szentségimádáson veszünk részt, Krisztus elé állunk, hogy buzgón imádkozzunk hozzá. Az imádság egy találkozás Jézussal. A rendszeres és őszinte imádságnak köszönhetően közeledni fog az ő akarata és a mi akaratunk. Az imádságban Krisztus találkozik velünk, és fölfedi előttünk akaratát. Csak az imádságban tud Krisztus közel férkőzni hozzánk.