Paphiány és a lelkek ínsége – Mt 11, 28 összefüggésében

A papszentelések ls papi jubileumok hónapja után a papság egyik lényeges küldetéséről elmélkedünk: a gyóntatásról.

Látványvilágunkban ez lényegtelen téma, de a lélek élete szempontjából lényeges.

Szentségimádás Farkasréten, 2011.07.07. (Matta El Meszkin: Tanácsok az imádsághoz - nyomán)

Krisztus lecsendesíti a vihart - Markó Károly

1./ A Nemzeti Galériában Markó Károly festményeiből láthatunk időszaki kiállítást. 61 éves volt, amikor megfestette a Krisztus lecsendesíti a vihart c. képet. Amíg a háttérben a viharos tó hullámai hánynak-vetnek egy csónakot, az apostolok csónakja már rezzenéstelen vízen úszik. Jézus a víz fölé terjesztett karokkal éppen most teremtett békét a viharos tavon. A béke jeleként szivárvány jelenik meg az égen, melynek alja éppen Jézus alakját világítja meg. A csodától meglepett apostolok tágra meredt szemmel tekintenek Jézusra. id. Markó Károly a béke megteremtőjeként ábrázolja Jézust.

 

A szívek átváltoztatásának ereje – Jézus Szíve főünnepe, 2011. július 1.

 

1./ A lángoló szív mind az ikonográfiában, mind a köznyelvben előfordul. Két szerelmes emberre azt szoktuk mondani, hogy 'szívük lángra lobbant” egymás iránt. Az ikonográfiában – pl. egyházi díszítéseken – gyakran találkozunk Jézus töviskoszorúval átfogott lángoló szívének ábrázolásával.

Úrnapi körmenet lesz Szentpétervárott – 2011. június 24.

Úrnapja előtt egy néhány évvel ezelőtti szép lelki élményt hívott elő a Vatikáni Rádió közlése. S az ünnepi hangulatomat emelte, hogy e sorok írása alatt a szövegben említett orosz katolikus fiatalok énekét hallgattam.