Az engedelmesség szolgai erényéről – 2011.04.29.

 

1./ Az engedetlenség a gyermeki lét velejárója. A szülők és nevelők gyakran találkoznak a gyermeki engedetlenséggel. Tévedés lenne valamiféle múló gyermekbetegségnek minősíteni az engedetlenség bűnét. Ez maga az ősbűn. Ádám és Éva története arról szól, hogy az ember megtagadta az Istennek kijáró engedelmességet. Az engedetlenség bűnével az ember felcserélte Isten szolgálatát a sátán szolgaságával. Ettől a szolgaságtól Jézus kereszthalálig menő engedelmessége szabadította meg az emberiséget, amint Pál apostol írja: „Ahogy egy embernek engedetlensége miatt mindnyájan bűnössé váltak, egynek engedelmességéért meg is igazultunk.” (Róm 5, 19)

Jegyzetek a dicsekvésről – Gal 6,14 nyomán. 2011. április 18.

1. Nagyhétfő zsolozsmájában Szent Ágoston püspök beszédét olvasva a dicsekvés gondolata merül fel. Nem kell tanulmányokat folytatni ahhoz, hogy felismerjük az emberi dicsekvés sokféle alakját.
 

A dicsőség utáni vágy gátolja az önuralmat – 2011. április 11.

 

II. János Pál pápa boldoggá avatására készülünk. Szent Szaniszló krakkói püspökként elődje volt Karol Wojtylának. A későbbi pápára bizonyára nagy hatással volt a Wawel székesegyházban eltemetett vértanú elődje. Ismerkedjünk meg vele.

A tiszta, bensőséges életmód tanítója: Szent Izidor püspök, egyházatya – 2011. április 4.

1./ Az irodalmi, művészi és tudományos élet kiválóságait különböző elismerésekkel illetik, mint pl. Kossuth-díj, József Attila-díj, Széchenyi-díj. Az egyház is megtisztelő címeket ad kiemelkedő írói és tanító tevékenységet kifejtő tagjainak.