Farkasréti cserkészet: lenni, vagy nem lenni?

A Szegletkő adventi-karácsonyi összevont számának hátsó borítóján Szabó Zsolt csapatparancsnok drámai felhívása olvasható. A 20 éve alapított 436.sz. Fekete István cserkészcsapat léte, vagy megszűnése a tét, attól függően, hogy a 2010. dec. 20-ig terjedő toborzásnak milyen eredménye lesz.

A Munkácsy-kiállítás elé (2010. november végétől 2011. április 30-ig)

Adalékok Munkácsy Mihály (1844-1900) Golgota c. festményéhez
Munkácsy vallásos tárgyú festményei – a nagy triász – ebben a sorrendben keletkeztek:

Krisztus Pilátus előtt, 1881
Golgota, 1884
Ecce homo, 1896

Farkasréti Mindenszentek Alapítvány

Kedves Hívek!

 

Kérjük, hogy ajánlja fel adója 1%-át a Farkasréti Mindenszentek Alapítvány javára.

 

Az egyházi év...

Kedves Testvérek!

1./ Az egyházi év – a gazdasági évtől eltérően – Krisztus Király ünnepével (november 21.) lezárul. Minden évzáráskor azt kérdezzük: mit hozott az elmúlt esztendő. A gazdasági év zárásakor a gazdasági adatok alakulására kérdezünk rá, az egyházi év zárásakor pedig arra, hogy hozzásegített az életszentségben való előbbrejutáshoz? Az
egyházban mindenki – papok és hívek egyaránt – meghívást kap az életszentségre: az apostol szava szerint: „Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek” (1 Tessz 4,3; vö. Ef 1,4 és Lumen Gentium V.39.)