A Teréz-misszió: testvér-lelkek találkozása (2011. február 17.)

 

1./ Három hónappal ezelőtt levelet kaptam a XXIII. János Szeretetotthon egyik 83 éves lakójától. Ebből megtudtam, hogy a szeretetotthonból néhány éve többen beléptek a Teréz-misszióba és naponta imádkoznak egy-egy papért. A néni leírta Kis Szent Terézhez fűződő kapcsolatának történetét. 1935-ben jó magaviseletéért a tanító néni Kis Szent Teréz érmet tűzött a ruhájára. Ezután édes- anyja megismertette a kis Erzsivel Lisieux-i Szent Teréz papokért feláldozott életét, és istenszerető lelkületét. Az idős néni másik emléke a 17-es számmal kapcsolatos. (Tudjuk, hogy Kis Szent Terézt 1925. május 17-én avatták szentté, és ezért van minden hónap 17-én un. Teréz-mise többek között Farkasréten is.) Szóval Erzsi néni 16 éves korában belépett az engesztelők közösségébe, akiknek minden hónap 17-én különleges engesztelő napja volt, több önmegtagadással. Most szó szerint idézem az idős néni levelét:

Az imádság a családban születik (2011. február 18.)

1./ A Házasság Hete kezdeményezés Angliából indult el, és protestáns testvéreink jóvoltából – Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa útján – 2008-ban került Magyarországra. Ebbe az igazán szép mozgalomba a katolikus egyház is bekapcsolódott. Farkasréten a családok miséjére igen szép számmal jöttek el házaspárok, hogy külön áldásban részesüljenek. Szent Pio atya áldó imádságával kaptak áldást. A televízióban is szép tanúságtételeket hallhattunk a családról. Ifj. Sapszon Ferenc karnagy, a Kodály Zoltán Kórusiskola alapítója például a következő történetet mondta el.

Pietrelcinai Szent Pio atya (1887-1968) ÁLDÁSA HÁZASPÁROKNAK

Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyűvé számotokra a család igáját! Legyetek mindig jók! Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak, melyeken csak az isteni kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet! És az Úr őrizzen meg titeket a harmadik és a negyedik nemzedékig!

Hét jó tanács házaspároknak a lelkiéletről

A legtöbb házaspárnak nincs elképzelése arról, hogyan alakítson ki közös lelki életet. Általában nem is beszélgetnek lelki dolgokról. Egy felmérés szerint a házastársak e téren érzik magukat legtávolabb egymástól. Sokan egyetértenének azzal a feleséggel, aki így fogalmaz: „Nem szoktunk lelki dolgokról beszélgetni, pedig mindketten mélyen hívő családból származunk.” Íme néhány jó tanács azoknak, akik szeretnék közösen megélni hitüket, de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá.