Lelki otthonunk az Egyház, 27. - 2019.10.07.

1./ „Ferenc, építsd fel romba dőlt házamat!”

Ezt a címet adta előadásának Bruno Thevenin atya – a Teréz-misszió alapítója - , melyet szept. 28-án tartott a veresegyházi Szentlélek templomban, az imamozgalom XII. országos találkozóján. Párhuzamot volt a párizsi Notre Dame székesegyház nagyhétfőn (április 15.) történt leégése, és Assisi Szent Ferenc látomása között. Ferenc 1205-ben az Assisi határában fekvő San Damiano kápolnában imádkozva Jézus felszólítását hallotta: „Ferenc, menj, építsd fel romba dőlt házamat!” -Ferenc – társaival együtt – rendbe hozta a kis kápolnát, majd néhány év múlva III. Ince pápa elé járultak az új szerzetesrend működésének engedélyezéséért. A pápa eleinte tartózkodóan fogadta a koldusszegény társaságot, de amikor álmában azt látta, hogy a düledező lateráni bazilikát egy ilyen rongyos ruhába öltözött ember tartja meg vállaival, akkor engedélyezte a ferencesek rendjének működését. Szent Ferenc életének jeleneteiről később Giotto és tanítványai freskókat készítettek az assisi bazilikában. Ezek egyikén láthatjuk III. Ince pápa álmát.

Lelki otthonunk az Egyház, 26. - 2019.09.30.

1./ A sátán mindig belerondít a jóba.

Erre számos példát mondhatunk. A bibliai Jób története arról szól, hogy van egy istenfélő, derék ember, szép családdal, de a sátán belerondít életébe: előbb elveszti vagyonát, utána gyermekeit, legvégül pedig egészségét is. Ennek ellenére sem lázad Isten ellen, hanem azt mondja: „Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve.” (Jób 1,21)

Lelkipásztori levél, 2019.09.21

 

 

Kedves Testvérek!

 

1./ A kassai vértanúkra – Szent Kőrösi Márk esztergomi kanonokra, Szent Grodecz Menyhért és Szent Pongrácz István jezsuita atyákra – 400 évvel ezelőtti mártíromságuk napján, 2019. szept. 7-én ünnepi szentmisékkel emlékeztek a kassai Árpád-házi Szent Erzsébet székesegyházban, illetve az esztergomi bazilikában. Két nappal később (szept. 9.) a farkasréti templomban is megemlékeztünk róluk, a szokásos hétfő esti énekes zsolozsma homiliájában. A 400 évvel ezelőtti hitviták hátterében a harminc éves háború húzódott meg, melyet a XVII. század világháborújának is mondanak. A három különböző nemzetiségű – horvát, lengyel és magyar – vértanú pap ennek a békétlenségnek lett az áldozata.

Lelki otthonunk az Egyház, 25. - 2019.09.23.

1./ Gabriele Kuby: Kiút a szeretethez c. könyvét gyermekeinek és minden fiatalnak ajánlja, akik úgy döntenek, hogy az élet oldalára állnak. Az 1997-ben katolizált három gyermekes szociológusnő könyve 2015-ben jelent meg a Szent István Társulat kiadásában. Egyik fejezete a társadalom homoszexualizálásával foglalkozik; ami alatt azt érti, hogy az állami oktatási rendszer – óvodáktól az egyetemig bezárólag – valamint a tömegtájékoztatási eszközök, sőt az egyházakon belüli csoportok is olyan választási lehetőségként mutatják be a homoszexualitást, amely egyenrangú a heteroszexualitással. A társadalom homoszexualizálása abban mutatkozik meg, hogy egy harcos kisebbségnek – a média és a politika segítségével – sikerül úgy formálnia a közvéleményt, és sikerül létrehozni olyan hatalmi struktúrát, ami miatt veszélyes lesz képviselni az ide vonatkozó katolikus tanítást.