Szent József Év, 3. - 2021.04.19.

1./ József, az igaz ember

Szent Máté evangéliuma Szent József szemszögéből írja le Jézus születését. Megjegyzi, hogy „Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.” (Mt 1,18-19)

Szent József Év, 2. - 2021.04.12.

1./ Rejtett élet

Korunkban az ember egyik fokmérője az ismertség, hogy hány követője van az instagramon. Az influencer kifejezés olyan befolyással bíró embert jelent, aki hatással van mások gondolkodására, szokásaira, döntéseire, életmódjára. A másokat befolyásoló ember vonzerejének titka többek között beszédstílusa, megjelenése, kreativitása, humora, stb.

Az üdvtörténetben másként van. Eklatáns példa erre Szent József élete. Szent József személye alapvető jelentőségű az üdvtörténetben, még ha meglehetősen rejtett is az élete. A Bibliában csak Máté és Lukács evangéliumában olvasunk róla, Jézus gyermekségtörténetében. Valószínű, hogy Jézus nyilvános működésének kezdetekor József már nem élt, ezért nem tudunk többet róla. Életének küldetését alázatosan, a názáreti rejtettségben teljesítette.

Szent József a maga korában nem volt kiemelkedően ismert személy, nem volt influencer, ám az üdvtörténetben mégis meghatározó szent volt.

Húsvét 2. Irgalmasság vasárnapja „B” 2021. április 11.

1./ Az isteni irgalmasság vasárnapja

A húsvétot követő vasárnapot régebben fehérvasárnapnak nevezték, mert az ősegyházban húsvét-kor megkeresztelt felnőttek ezen a napon vetették le magukról a keresztségkor kapott fehér ruhát. Ezt a vasárnapot 2000-ben Szent II. János Pál pápa az isteni irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. A lengyel pápa ezt a rendelkezését az ugyancsak lengyel Szent Fausztina nővér közlései alapján hozta. Figyelemre méltó azonban, hogy a pápa egész működését áthatotta az isteni irgalmasság gondolata, és még pápaságának elején külön enciklikát szentelt ennek a témának: Dives in misericordia – Irgalomban gazdag Isten címen.

Templomszentelési évforduló (Farkasrét) – 2021. április 10.

1./ A farkasréti Mindenszentek templomát dr. Lékai László bíboros 1977. április 10-én szentelte fel. Mi számunkra a templom? A Jézussal történő találkozás helye. Az emmauszi tanítványok története (Lk 24,13-35) arról szól, hogy milyen módon találkoztak a tanítványok a feltámadt Jézussal, de arról is szól, hogy milyen módon találkozhatunk mi – Jézus mai tanítványai – Jézussal. Három módon: Isten Igéjében, a Szentírásban; az Eucharisztiában; a hívek közösségében.

A koronavírus-járvány a történelemben példátlan módon éppen ezt a találkozást gátolja. Mivel nincs nyilvános szentmise, nem részesülhetünk az Eucharisztiában, a szentáldozásban, nem tudunk találkozni a hívek közösségével, s a szentírási szövegeket is legfeljebb otthon olvashatjuk el, vagy online szentmise-közvetítés során hallhatjuk azt. Most érezzük át, hogy mi jelent nekünk a templom.