Imádság - udvarlás idejére

Tájékoztató

1./ Kinek javallott az imádság?
Minden olyan fiatalnak, aki a házasság alatt egy férfi és egy nő között létrejövő, életreszóló kapcsolatát érti. Ne alkalmazza az imát olyan, aki hasonló neművel „gerjed vágyra” és „ocsmányságot” művelnek egymással (vö. Róm 1,27). Az ilyen perverzitásban (helytelenségben) szenvedő előbb forduljon bánatimában a lélek orvosához, az irgalmas Jézushoz.
Nem javallott továbbá annak sem, aki szerzetesi (női és férfi), vagy papi hivatásra készül.

Kedves farkasréti Gyerekek és Fiatalok! (2010. aug. 19.)

1./ Júniusban megismertem Bíboros Úr szándékát, hogy Farkasrétre helyez további szolgálatra.
     Igent mondtam a megtisztelő kérésre. Magamban mindjárt elhatároztam, hogy új állomáshelyemen is megkísérlem elterjeszteni a Teréz-missziót. Miért? Azért, mert 31 éves papi működésem legszebb évei éppen ehhez az imamozgalomhoz kötődnek.

Kedves farkasréti Édesanyák!

1./ Munkácsy Mihály gyerekfejjel élte át az 1848-49-es szabadságharcot és az azt követő megtorlást. E szomorú események emléke jelenik meg a Tépéscsinálók (1871) c. festményén, melyet 27 évesen alkotott, s a Magyar Nemzeti Galériában láthatunk.

Plébánosi Köszöntő (2010. augusztus 1.)

Kedves Testvérek!

1./ Farkasrét gyerekkoromban a temetőt jelentette számomra. Elhunyt családtagjaink sírjait látogattuk, ministránsként temetéseken segédkeztünk testvéreimmel együtt. A korábbi kápolnában sosem jártam. Szűkebb pátriámból, Remete-kertvárosból az esztergomi szemináriumi évek után - mint a székesfehérvári egyházmegye papja - 1979-ben Csepelre kerültem káplánnak. Itt hallottam először az 1977-ben felszentelt Farkasréti Mindenszentek plébániatemplomról. A csepeli egyházközség világi elnöke - Cser Károly - volt ugyanis a templom statikus építésze, Szabó István Ybl-díjas tervezőmérnök jóbarátja. Karcsi sokszor és örömmel beszélt erről a beton béléstestekből épült templomról. Méltán. Azóta többször mutattam be itt gyászmisét, s mindig megkapott a templom meghittsége. Bár rideg anyagokból épült - betonból, vasból, üvegből - mégis áhítatot keltő hatása van.