Keresztény értékek, 15. - 2020.12.21.

1./ A karácsony vitathatatlan érték

Az egészség olyan érték, melynek fontosságát csak akkor vesszük észre, amikor megfogyatkozik vagy elvész. Ilyenkor mondjuk: legfőbb érték az egészség. Valószínűleg más értékekkel is hasonló a helyzet: amikor elvész, akkor döbbenünk rá fontosságára. Most, amikor a koronavírus-járvány miatt nem élhetjük úgy karácsonyunkat, mint megszoktuk, felismerjük a karácsony értékét. Nekünk Jézus Krisztus földi születésének ünnepe, másoknak az öröm és békesség, a család és gyermekség ünnepe.

Imádkozó családok, 13. - 2020.12.20.

A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka: Aki nekünk a Szentlelket elküldötte

 

„Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2, 1-4)

Keresztény értékek, 14. - 2020.12.14.

1./ Erőszakban túltengő világban élünk.

Naponta hallunk terrorista támadásokról, családon belüli erőszakról, háborús konfliktusokról. Az erőszak speciális fajtái közé tartozik a szervkereskedelem, amikor bűnözői csoportok gyerekeket elrabolnak, kiveszik egyik veséjét és jó pénzért továbbadják vagyonos emberek beteg gyermekei részére. Az elcsellengő, vagy elcsalt fiatalkorúak prostitúcióra kényszerítése szintén az erőszak egyik megnyilvánulása. Az orvostudomány fejlődésének egyik következménye a „felhasználási” céllal végzett embrionális őssejtkutatás, amelynek során emberi embriókat hoznak létre és semmisítenek meg. A fizikai erőszakon kívül létezik verbális, szóbeli erőszak is, pl. rágalmazás, megfélemlítés, megfenyegetés stb.

Az erőszak leküzdésére a toleranciát szokták szorgalmazni.

 

2./ A tolerancia a latin tolero = elvisel, eltűr ige főnévi változata, az emberiesség erénye. Nem a közömbösség, hanem a másik ember eltérő lelkiismeretének tiszteletben tartása. A tolerancia alapvető keresztény magatartás; elutasítja az előítéletet, s igyekszik beleélni magát embertársának helyzetébe és megérteni őt. Ebből következik, hogy a tolerancia/türelem alapja a szeretet, és nem az egyenrangúság. Amíg az egyenrangúság jogi kategória, a tolerancia/türelem erkölcsi kategória. Az egyenrangúság a jog erejére támaszkodik, a tolerancia viszont a szeretet erejére. Amíg a jog kényszerítő erő, a szeretet ösztönző erő.

Imádkozó családok, 12. - 2020.12.13.

A dicsőséges rózsafüzér második titka: Aki a mennybe fölment

 

Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgyhogy tovább nem láthatták. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: »Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel?

Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.«” (ApCsel 1,9-11)