Célra szegezett tekintettel – 2012.03.02.

Nagyböjt első hétvégéjén több egymástól különböző hatás ért, amelyek mégis egy képben állnak össze. A „képnek” három mozzanatát említem: egy beteglátogatást, a farkasréti templom régi tabernákulumát és Mozart Ave verum-át.

A mai keresztény Mátyás apostol szerepében – 2012.02.24.

Mátyás apostolról ne csak a jégtörés jusson eszünkbe, hanem az az egyetlen mondat, amely tőle fennmaradt. Erről olvashatunk itt.

A keresztény közösségi élet – az életszentségre segítő út - 2012.02.17.

1./ Csoportos szenttéavatások

     A szentek között többen is vannak, akiket sokadmagukkal avattak szentté. A legismertebb esetek a vértanúk között fordulnak elő. Az El Greco által megfestett Szent Mór vértanúsága a IV. szd. végén történt, amikor a keresztényüldöző Maximianus császár kivégeztette a kereszténnyé lett egész tébai légiót, Szent Mórt és mintegy hatezer katonáját. A svájci Genfi tó vidékén történt vértanúság helyét ma Sankt Moritz falu őrzi. Csoportos vértanúságra a világ minden részében sor került. Csak néhány példát említek: Lwanga Szent Károly és 12 ugandai társáról, Dung Lac Szent András és 115 vietnami társáról, Miki Szent Pál és 25 japán jezsuita társáról liturgikus emléknapjukon emlékezünk meg.

Szentségimádás Farkasréten, 2012.02.02.

ÉNEK: SzVU 110. Áldunk téged, ó angyali kenyér...


1./ A 2012. február 4-i bérmálás minden bizonnyal plébániánk kegyelmi napja lesz. Az is lehet, hogy új pünkösd lesz egyházközségünk életében. Sokan imádkoztunk, hogy az legyen. Minden bérmálkozóért imádkozott néhány hívő, de a bérmálkozók is imádkoztak egymásért. Több család imakilencedet is végzett bérmálkozó fiataljáért. Ennek a sok imádságnak hiszem, hogy meg lesz az eredménye. Az első pünkösdnél is volt eredménye a közös imának. Az apostolok Szűz Máriával együtt imádkozva várták a Jézus által megígért Szentlélek kiáradását. S Pünkösdkor eltöltötte őket a Lélek ereje, a korábban félénk Péter apostol kiállt a nép elé a feltámadt Jézusról beszélni, és aznap mintegy háromezer ember megtért. Az első Pünkösd a kegyelem napja volt az Egyház életében. Ez a február 4-i bérmálás szintén a kegyelem napja lehet kicsiny közösségünk életében.