„Minden forrásom belőled fakad”, 3. - 2019.12.16.

1./ Introibo ad altare Dei – bemegyek az Isten oltárához. (Zsolt 43,4)

A szentmise rendkívüli – tridenti – formája szerint ezzel a zsoltáridézettel kezdődött az ún. lépcsőimádság, amit a pap az oltár elé lépve a lépcsőnél mondott latin nyelven. A Baross Gábor telepi templom szembemiséző oltára előtti padlómozaikon a 43. zsoltár verse olvasható: bemegyek az Isten oltárához. A templom új liturgikus terét a II. vatikáni zsinat után dr. Arató Miklós O.Cist. plébánossága idején alakították át. Noha a népnyelvű szentmiséből már kimaradt a lépcsőimádság, a padlómozaikban mégis megőrizték az említett zsoltáridézetet. Jól tették! A felirat jelentőségét most ismertem fel igazán, tíz évvel ottani szolgálatom után. Mi váltotta ki bennem ezt a felismerést?

„Minden forrásom belőled fakad”, 2. Szeplőtelen Fogantatás főünnepe, idén: 2019.12.09.

1./ Egy új korszak kezdete

A történelemben mindig voltak olyan események, melyek egy új korszak kezdetét jelentették. Forradalmak és háborúk, békekötések és kiegyezések, földrajzi felfedezések és tudományos felfedezések mind-mind bizonyos értelemben új korszakokat nyitottak az emberiség történelmében. Ha visszagondolunk a mi kis országunk utóbbi 30 évére, abban is korszakváltásként éltük meg az 1989-es rendszerváltoztatást, vagy az Európai Unióba való belépésünket.

De az új államforma patetikus és felemelő kikiáltása, az uniós tagság önfeledt pillanata egyaránt eltörpül Gábor angyal bejelentése mellett: Mária – a kegyelemmel teljes menyasszony – a Megváltót fogja világra szülni. Mária kiválasztásával az emberiség történelmének legjelentősebb korszakváltása kezdődött el. Mária személyében Isten egyedülállóan különleges teremtménye jelent meg a földön: egy bűntelen ember.

„Minden forrásom belőled fakad”(Zsolt, 87,7), 1. - 2019.12.02.

1./ Milyen állapotban köszönt az Egyházra az új egyházi év?

November hónapban két pap mondta el történetét.

Egy Budapest közeli településen a templom felújítása folyt. A templom falánál az alapítványi iskola diákjai csoportosultak. A plébános arra lett figyelmes, hogy az egyik diák éppen rongálja a frissen javított falat. „Miért teszed ezt?” - kérdésére a diák így válaszolt: „Minden keresztény »sz . .«-ral ezt teszem.” A plébános jelezte neki, hogy a templomnál elhelyezett térfigyelő kamera alapján majd azonosítani fogják, és telefonon máris hívta a körzeti megbízottat. A tettes erre azt válaszolta, hogy úgysem fognak tudni beazonosítani. Mire a rendőr megérkezett, a diákok nagy része eltávozott.

Lelki otthonunk az Egyház, 34. - 2019.11.25.

1./ A mai magyar családi és iskolai valóság diagnózisa tárul elénk a Mandiner 2019.nov.13-i számában olvasható nagyinterjúban. A bencések által fenntartott budaörsi Szent Benedek iskolaközpont lelkésze – Bese Gergely – bőséggel beszél a diákok drog, Tinder- (okostelefonokra kifejlesztett társkereső) és kütyüfüggéséről, a családi elidegenedésről és széthullásról. A papsága előtt évekig földrajzt tanító pap-tanár szerint ha tönkremegy egy társadalomban a családkép, és családroncsok lesznek, akkor arra nehéz sikeres családpolitikát és társadalompolitikát építeni. A felkavaró cikk megjelenése után kommentek százai jelentek meg az interneten – mutatva, hogy az iskolalelkész érzékeny pontra talált. Az interjúkészítő megkérdezte: „Nem baj, ha bepánikolnak a szülők a mondanivalójától?” Mire az atya válasza: „Nem baj, sőt, épp elkélne egy kis pánik! A szülők hajlamosak azt mondani, hogy az ő gyermekükkel semmi gond nincs, ami nem igaz.”

Az interjút végigolvasva mégsem a pánikkeltés szándéka érzékelhető, sokkal inkább az őszinte szembenézés korunk bálványimádásának jelenségével.