Házasság és család, 39. - 2018.09.24.

1./ A családi minták meghatározóak az ember életében.

Somogyiné, dr. Petik Krisztina – a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára – a családi örökségek közé sorolja a házastársak, szülők viselkedését, melyet a gyermekek megfigyelnek és később felnőttként e minták mintegy automatikusan – tehát nem tudatosan – meghatározzák reakcióikat. Előfordul, hogy a házastársak egészen más mintát követnek, ebből fakadóan nem egymás elvárásainak megfelelően viselkednek, amiből súlyos konfliktusok fakadhatnak. A családi minták határozzák meg kommunikációs stílusunkat, konfliktuskezelő módszerünket. Az alkohol, a válás, az öngyilkosság nagyon sok esetben mintakövetésből fakad – akár generációkon át. Az apák szerepét különösen fontosnak tartja a pszichológus, mert ők erősítik meg mindkét nembeli gyermekben a nemi identitást. Többek között ezért sem mindegy, hogy a gyermekek csonka családban nőnek-e fel.

Házasság és család, 38. - 2018.09.17.

1./ A párkapcsolatok törékenysége korunk egyik szomorú ténye. Ferenc pápa találó kifejezése, hogy korunkat az „ideiglenesség kultúrája” jellemzi. Addig maradnak sokan egy kapcsolatban – legyen az házasság, vagy akár csak élettársi viszony – amíg abban „jól érzik magukat”. Ez a megközelítés egyre általánosabbá válik. Sok esetben a felelősség, a házasság lényegi kötelességei fel sem merülnek. Különösen szomorú arról értesülni, amikor egy egyházközség vallásgyakorló házaspárja – akár 5-6 gyermek mellett – elválik. A válások nem egy pillanat művei, hanem olyan, mint amikor egy ház falán először kis repedések jelennek meg. Ha nem figyelnek fel a kezdetben még orvosolható jelenségre, az később a ház összeomlásához vezethet. Hogyan lehetséges, hogy két vallásgyakorló – elvileg a bűnbánat szentségéhez is járuló (?) - házaspár oda jusson, hogy családi életük szétesik? Hogyan lehetséges, hogy nem figyelnek fel életük diszharmóniájára?

A harmónia nemcsak a komolyzenében, de az emberi kapcsolatokban is fontos tényező. A harmonikus családi életnek egészségmegőrző szerepe van – amint erre Kopp Mária egyetemi tanár, magatartáskutató rámutatott. Az egészségmegőrző szerepen túl a gyermekek lelki fejlődése sem nélkülözheti a harmonikus családi életet. Hála Istennek, sok stabil és harmonikus család van, akik üde színfoltjai ennek az ideiglenesség kultúrájától senyvedő világnak. A sok harmonikus családból megemlítem Lisieux-i Szent Teréz családját.

Lelkipásztori levél, 2018-09-16

Kedves Testvérek!

 

1./ Főpásztorunk – dr. Erdő Péter bíboros atya – 2018. szeptember 8-án kiadott körlevelében ismételt felhívást fogalmazott meg a szentáldozás rendjével kapcsolatban. Már 2004-ben és 2009-ben is megfogalmazta, hogy több helyen szabálytalan gyakorlat van szokásban, mint pl. a kis kereszt osztása. Az önmagában szép gesztust az Eucharisztia kiszolgáltatásától elkülönítve lehet csak alkalmazni – ezt megkívánja az Eucharisztia szent mivolta. Bíboros atya kéri, hogy ahol ez a szétválasztás még nem történt meg, ott ismertessük és értessük meg a Hívekkel a szentáldozás rendjét.

Házasság és család 37. - 2018.09.10

1./ A gyermekek imádságra nevelése a hitoktatási év kezdetekor igen aktuális.

Gál Ferenc professzorral két alkalommal találkoztam életemben; első alkalommal még a 80'-as évek elején egy templom sekrestyéjében. Mi fiatal papok, egy kirándulás alkalmával tértünk be a templomba, hogy szentmisét mutassunk be, a professzor úr pedig éppen befejezte a szentmiséjét. Néhány szót tudtunk csupán váltani, de ma is emlékszem tanácsára, amelyet nekünk útravalóul adott. Azt mondta: akkor teszünk a legtöbbet, ha megtanítjuk a gyerekeket imádkozni.