A keresztény gyökerekhez való visszatérés – 2021.09.20.

1./ Ferenc pápa az Európai Unióról szóló gondolatát osztotta meg szlovákiai útjáról visszatérően a repülőgépen adott interjúban. A Magyar Kurír kérdésére a következőt válaszolta:

Általánosságban Európának vissza kell térnie az alapító atyák álmaihoz. Az Európai Unió nem egy gyűlés, hogy bizonyos dolgokat elintézzünk, szétosszunk. Az Európai Unió alapja egy olyan szellemiség, amelyet Schuman, Adenauer, De Gasperi álmodott meg. Vissza kell térni ezekhez a nagyokhoz. Fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unió csak egy irányító hivatal legyen, de ez nem helyes. El kell menni egészen a misztikáig, meg kell keresni Európa gyökereit, és tovább kell vinni azokat. Igaz, bizonyos érdekek – talán nem európai érdekek – megpróbálják az Európai Uniót ideológiai gyarmatosításra használni, és ez elfogadhatatlan. Nem! Az Európai Uniónak függetlennek kell lennie, és minden országnak azonos színvonalon kell állnia, a nagy alapítók álmából nyerve inspirációt.”

Gondolatok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról – 2021.09.13.

1./ NEKünk adtad magad

Az augusztusi plébániai családos táborban tartott szentségimádáson hallottam először gitáros kísérettel az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) „Minden forrásom belőled fakad” mottójára íródott éneket, melynek címe szójátékot tartalmaz: NEKünk adtad magad. A cím azonban asszociációra is alkalmat ad, hiszen a Szent II. János Pál pápa által bevezetett világosság rózsafüzér ötödik titka is így szól: ...aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.

Maurice Zundel (1897-1975) svájci teológus – Szent VI. Pál pápa barátja – egyik homíliájában ezt mondta az Eucharisztiáról: „A legrendkívülibb dolgok egyike, hogy Isten olyan Isten, aki Életét adja az emberiségért, következésképpen az ember életét saját életével méri: az ember felér Istennel.” (1966. febr. 6. Genf)

Lelkipásztori levél, 2021.09.01.

 

 

Katolikus megközelítéssel az LMBTQ és gender ideológiáról – 2021.09.01.

 

1./ „Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete” - így kezdődik a Karl Marx által 1848-ban megfogalmazott Kommunista kiáltvány. A kommunizmus kísérlete ugyan elbukott, de bizonyos mutációk folytán ma is jelen van. Ma a nyugati világot egy másik őrült kísértet járja be: az LMBTQ és gender ideológia. Bármennyire is furcsa, de azt kell mondani, hogy ennek a téves ideológiának is lehet pozitív hatása a kereszténység életében.

   A katolikus egyházban kezdettől fogva voltak veszélyes eretnek tévtanítások. Az eretnekségek mégis pozitív hatással voltak, mert kiváltották az igaz tanítás megfogalmazását. Csak egy példát említek: az arianista eretnekséget.

Koszorúzás a budapesti Márton Áron téren, 2021. augusztus 28-án, 16 órakor

Márton Áron – Erdély püspöke – születésének 125. évfordulóján olyan sziklaszilárd hitű és jellemű emberre emlékezünk, akit Illyés Gyula találó szófordulattal „emberkatedrális”-nak nevezett. A szent életű püspök egykori titkára – a hónap elején nyugdíjba ment Bara Ferenc csíkdánfalvi plébános – úgy fogalmazott egykori főpásztoráról, mint aki „rendíthetetlen hitével belegyökerezve a biztonságos Sziklába, Istenbe, végezte papi és főpásztori munkáját. Ebbe a Sziklába kapaszkodva állta a viharok tépését és lett sziklaszilárddá”.