A keresztény közösségi élet – az életszentségre segítő út - 2012.02.17.

1./ Csoportos szenttéavatások

     A szentek között többen is vannak, akiket sokadmagukkal avattak szentté. A legismertebb esetek a vértanúk között fordulnak elő. Az El Greco által megfestett Szent Mór vértanúsága a IV. szd. végén történt, amikor a keresztényüldöző Maximianus császár kivégeztette a kereszténnyé lett egész tébai légiót, Szent Mórt és mintegy hatezer katonáját. A svájci Genfi tó vidékén történt vértanúság helyét ma Sankt Moritz falu őrzi. Csoportos vértanúságra a világ minden részében sor került. Csak néhány példát említek: Lwanga Szent Károly és 12 ugandai társáról, Dung Lac Szent András és 115 vietnami társáról, Miki Szent Pál és 25 japán jezsuita társáról liturgikus emléknapjukon emlékezünk meg.

Szentségimádás Farkasréten, 2012.02.02.

ÉNEK: SzVU 110. Áldunk téged, ó angyali kenyér...


1./ A 2012. február 4-i bérmálás minden bizonnyal plébániánk kegyelmi napja lesz. Az is lehet, hogy új pünkösd lesz egyházközségünk életében. Sokan imádkoztunk, hogy az legyen. Minden bérmálkozóért imádkozott néhány hívő, de a bérmálkozók is imádkoztak egymásért. Több család imakilencedet is végzett bérmálkozó fiataljáért. Ennek a sok imádságnak hiszem, hogy meg lesz az eredménye. Az első pünkösdnél is volt eredménye a közös imának. Az apostolok Szűz Máriával együtt imádkozva várták a Jézus által megígért Szentlélek kiáradását. S Pünkösdkor eltöltötte őket a Lélek ereje, a korábban félénk Péter apostol kiállt a nép elé a feltámadt Jézusról beszélni, és aznap mintegy háromezer ember megtért. Az első Pünkösd a kegyelem napja volt az Egyház életében. Ez a február 4-i bérmálás szintén a kegyelem napja lehet kicsiny közösségünk életében.

Mit ér az imádság? - 2012.02.10.

1./ Szent Skolasztika életéből megtudjuk, mit ér az imádság

     Ínséges időket élünk. Az európai társadalmakban leginkább a pénz hiányzik, Afrikában és Ázsiában az élelmiszer és az ivóvíz, sok országban a béke hiányzik – végül, úgy tűnik, az egész földön hiányzik az imádság. Igen, ínséges időket élünk az imádság tekintetében is. Lehet, hogy ez nem fáj úgy, mint az élelmiszer hiánya; lehet, hogy nem látszik annyira, mint a pénzhiány; de az imádság hiánya mégis tükröződik a lelkek állapotán. Ha sokan szkeptikusan kérdezik, hogy ugyan mit ér az imádság? - mi nem kezelhetjük le így az imádság jelentőségét. A mai nap szentjének – Szent Skolasztikának – az életéből megtudjuk, mit ér az imádság.

„Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!” - 2012.02.03.

Miközben a szentelmények - a különféle áldások (ház, jármű, rózsafüzér, imakönyv stb), sőt a temetések - száma is csökkenő tendenciát mutat, a Balázs-áldást, vagy torok-áldást még ma is sokan kérik. Nem véletlenül: itt rólunk van szó, egészségünkről, életünkről - amit féltünk.