"A házasság tisztességes, és a hitvesi ágy tiszta" (Zsid 13,4) – 2011. március 18.

1./ Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító (+387) emléknapja az idei Család Évében alkalmat ad a házasságról való elmélkedésre. Cirill – vagy Kürillosz – 37 éven át volt Jeruzsálem püspöke, de ebből 21 évet száműzetésben töltött. Útjában állt az eretnek arianusoknak, ezért kellett elhagynia székvárosát. Nevét katekézisei tették híressé, melyeket 350 körül tartott Jeruzsálemben, és amelyeket szimultán tolmácsoltak latin és szír nyelvre. A huszonnégy katekézist gyorsírók örökítették meg az utókor számára. Nagyböjtben tartotta a katekéziseket, hittanulók – katekumenek – részére, szombat és vasárnap kivételével minden nap. Az első 18 katekézis a jelöltek keresztségre való felkészítését szolgálta, a többit húsvét hetében tartotta a már megkeresztelteknek. Ez utóbbi – un. Müsztagógikus katekézisek – a keresztség, a bérmálás és az eukharisztia lényegét és szimbólumait magyarázta. - Érdemes megjegyezni, hogy napjainkban az egyház visszatért a katekumenátus intézményéhez, vagyis a felnőtt korban keresztelésre jelentkezőket a Cirill által gyakorolt katekézisben részesítik.

A böjt segít megfelelni Isten elvárásainak – 2011. március 11.

1./ Három évvel ezelőtt egy 14 éves,  gimnáziumi tanulmányait éppen megkezdő hittanos lány azt mondta, hogy tart attól, hogyan tudja teljesíteni azokat az elvárásokat, melyeket majd az élet támaszt vele szemben. Az elvárásoknak való megfelelési kényszer alighanem sok fiatalnak és felnőttnek okoz szorongást napjainkban. Talán nincs is olyan ember, aki ne érezte volna valaha a szorongás torokszorító érzését. Ezért igyekeznek a szülők minél sokoldalúbb tudást belepréselni gyermekükbe, hogy a kiszámíthatatlan elvárásoknak meg tudjanak majd felelni.

Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök tanítása a családról – 2011. március 4.

 

1./ A Család Évében kapóra jön a 2009-ben boldoggá avatott Meszlényi Zoltán püspök egyik – 1941-ben elmondott – esküvői szentbeszéde. Az esküvőkön oly gyakran hallott jézusi példabeszéd-ből indul ki: a sziklára épített ház hasonlatából (Mt 7, 24-27).

Kedves Házaspárok!

Több mint egy hónapja próbálkoztam egy házas kör létrehozásával. A beérkezett válaszok mindegyik más volt, pontosabban mindenkinek más-más időpont lett volna megfelelő. Ez alapvetően a gyermek-felügyelet miatti nehézségek miatt van.