Boldog II. János Pál pápa az ezredforduló pozitív főhőse - 2011. május 2.

1./ II. János Pál pápa boldoggáavatása napján (2011.05.01.) a televízió csatornáin különböző vallású és különböző foglalkozású emberek órákon át beszéltek napjaink nagy tanúságtevőjéről. Ritkán adatik meg, hogy az Egyház ilyen rövid idő múltán – 6 évvel halála után – valakit boldoggá avat. Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy évtizedekkel, sőt évszázadokkal később kanonizálnak egy szent életű személyt, akit az utókor már személyesen nem ismert.

Kedves Farkasréti Hívek! - Lelkipásztori levél 2011.05.01.

 

1./ Miközben a fák virágdíszbe öltöznek, templomunkat állványerdő takarja. Miért? Tavaly augusztusban, mikor átvettem a plébániát, olyan tájékoztatást kaptam, hogy a templom külső falát impregnálni kell. A sok esőzéstől a porózus kefniből épült fal belső felületén megjelent a fehér salétrom. Értesülésem szerint másfél évtizede nem volt impregnálva a homlokzat. A szükségessé vált munkák 2011. április 28-án elkezdődtek.

Az engedelmesség szolgai erényéről – 2011.04.29.

 

1./ Az engedetlenség a gyermeki lét velejárója. A szülők és nevelők gyakran találkoznak a gyermeki engedetlenséggel. Tévedés lenne valamiféle múló gyermekbetegségnek minősíteni az engedetlenség bűnét. Ez maga az ősbűn. Ádám és Éva története arról szól, hogy az ember megtagadta az Istennek kijáró engedelmességet. Az engedetlenség bűnével az ember felcserélte Isten szolgálatát a sátán szolgaságával. Ettől a szolgaságtól Jézus kereszthalálig menő engedelmessége szabadította meg az emberiséget, amint Pál apostol írja: „Ahogy egy embernek engedetlensége miatt mindnyájan bűnössé váltak, egynek engedelmességéért meg is igazultunk.” (Róm 5, 19)

Jegyzetek a dicsekvésről – Gal 6,14 nyomán. 2011. április 18.

1. Nagyhétfő zsolozsmájában Szent Ágoston püspök beszédét olvasva a dicsekvés gondolata merül fel. Nem kell tanulmányokat folytatni ahhoz, hogy felismerjük az emberi dicsekvés sokféle alakját.