Mártírium a családban – 2011. június 3.

1./ Az ugandai vértanúkat (Lwanga Károlyt és 21 társát) VI. Pál pápa avatta szentté 1964-ben.
Az 1884-ben 16 évesen trónra lépő Mwanga király udvarmestere, a keresztény Mkasa észrevette, hogy a király homoszexuális vonzalmat táplál apródjai iránt, és molesztálja őket. Az udvarmester megpróbálta védeni a királynál alig fiatalabb fiúkat. Amikor a király erre rájött, haragjában lefejeztette udvarmesterét.

Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú – a nők becsületének védelmezője. 2011. május 23.

1./ 1986. májusában Győrött papi lelkigyakorlaton vettem részt. A második napon ebéd után megtekintettük a székesegyházat.

Sienai Szent Bernardin: Jézus nevének felirata legjobb helyen a szívünkben van. - 2011.05.20.

 

1./ El Greco 1603-ban megfestette a toledoi székesegyház számára Sienai Szent Bernardin képét. Ferences ruhában, kezében zarándok-bottal, lábánál két földre helyezett püspöksüveggel ábrázolja a XV. század nagy itáliai hitszónokát. Az attribútumok nagyon kifejezőek. A földre helyezett két püspöki mitra arra utal, hogy Bernardin két ízben is visszautasította a pápa püspöki kinevezését. A zarándokbot felső végén fénykoszorúba foglalva a jól ismert három betűs rövidítést látjuk: JHS – Jesus hominum Salvator = Jézus az emberek megváltója. Ezt a három betűt sokszor látjuk oltárokon és miseruhákon. Bernardin volt az, aki Jézus nevének nagy tisztelője és apostola lett. De hogyan lett azzá?

„Krisztus Mária által fog győzni!” (Boldog II. János Pál pápa) – 2011. május 13.

l./ Idén halmozódnak az évfordulók. A budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola most ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Több, mint 300 diákja 10-ik alkalommal vett részt kerékpárral a Mindszenty-zarándoklaton.