Rátalálni arra, aki a vágyat felkelti bennem – 2011. június 10.

Pünkösd előtt arról elmélkedünk, hogy a pünkösdi Lélek a mai világban is működik. Ahol imádságos szándékkal jönnek össze, ott megnyilvánul az ereje. Erre utal a budapesti Örökimádó templomban lezajlott imaest...

„Zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket...”

1./ Ez a gondolat a makkosmáriai kegytemplomban kifüggesztett imádság egyik sora, melyet a Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz imádkoznak hosszú ideje a hívek. Makkosmárián gyerekkoromtól fogva igen sokszor jártam. Tudom, hogy a II. világháború után sok anya és feleség kereste fel a kegyhelyet, hogy fogságba esett fia vagy férje hazatéréséért imádkozzon.

Az imádságban találkozunk Jézussal. - Szentségimádás Farkasréten, 2011. június 2.

 

1./ Minden alkalommal, amikor szentségimádáson veszünk részt, Krisztus elé állunk, hogy buzgón imádkozzunk hozzá. Az imádság egy találkozás Jézussal. A rendszeres és őszinte imádságnak köszönhetően közeledni fog az ő akarata és a mi akaratunk. Az imádságban Krisztus találkozik velünk, és fölfedi előttünk akaratát. Csak az imádságban tud Krisztus közel férkőzni hozzánk.

Kedves Farkasréti Hívek! Kedves Fiatalok!

 

1./ A múlt vasárnapi elsőáldozás volt papi szolgálatom 32. elsőáldozása. Az utóbbi évekhez képest ez más volt. Nem attól volt más, hogy a kis énekkar – amelyhez hasonló előző helyeimen sehol sem volt – igen szépen énekelt. Az volt szembeötlő számomra, hogy a 18 elsőáldozó mindegyike mély áhítattal vette magához az Úr szent testét és vérét. A hittanórákon ismert elevenségüket ismerve ez az áhítat meglepett. Vajon mi lehet a magyarázata? - kérdeztem magamban.