Házasság és család, 45. - 2018.11.05.

1./ Szent Imre herceg ünnepi zsolozsmájának reggeli himnusza így kezdődik:

Óh, mily csodálatos,

ha szent biztonságban

megy át, aki fiatal,

a fiatalságon!

Homérosz Odüsszeiájában két tengeri szörny veszélyezteti Odüsszeusz hajóját: Szkülla és Kharübdisz. A fiatalokat jóval több veszély fenyegeti. Egyrészt saját forrongó természetük, mely nyers individualizmusban, önteltségben, mások lenézésében és a tekintély elutasításában nyilvánul meg. Másrészt a külső romboló tényezők jelentik a veszélyt, mint például a rossz társak, káros olvasmányok és látványok. A külső rossz hatások erősebbek lehetnek, mint a jó példák hatásai. Miért? Azért, mert mindig könnyebb rombolni, mint építeni; könnyebb mételyezni, mint nemesíteni; könnyebb elnevelni, mint nevelni; könnyebb félrevezetni, mint a jó úton megtartani.

Házasság és család, 44. - 2018.10.29.

1./ A család veszélye egyben az állam veszélye is.

Napjainkban leginkább a népességfogyás veszélyére szoktunk gondolni. Két megoldás ütközik: az egyik a bevándorlóktól várja a népesség számának növelését, a másik hatékony családpolitikában, mely elősegíti a gyermekvállalást. Európa elöregedését látva a megoldás egyre sürgetőbb.

Demény Pál Széchenyi-díjas magyar-amerikai demográfus szerint ha a jelenlegi demográfiai értékek maradnak, ötven év múlva Európa felismerhetetlenné válik. A most 85 éves tudós öt éve azért települt vissza, mert Amerikában a harmadik világ túlnépesedésének kutatását támogatták, ahelyett, hogy a születések számának növelésével foglalkoztak volna. A demográfiai válság megoldásaként lényegében azt mondja, amit kormányunk is képvisel: hatékony családpolitikával növelni kell a születések számát, és így hosszabb távon meg kell állítani a népességfogyást, ahelyett, hogy bevándorlók számára nyitott kapukkal próbálnánk növelni a fogyó népességet. Helyesnek tartja, hogy az állam a gyermekek számának figyelembevételével adjon támogatást a családoknak, és ne alapjogon juttasson támogatást. Vagyis a differenciált támogatást tartja jónak.

Egy közgazdász-demográfus természetesen a számok tükrében látja azt a veszélyt, ami a családokat és az államot is fenyegeti.

Házasság és család, 43. - 2018.10.22.

1./ 40 évvel ezelőtt kezdte meg péteri szolgálatát Szent II. János Pál pápa.

Mai liturgikus emléknapján – mely 40 évvel ezelőtt beiktatásának napja volt – rá emlékezünk. Ki volt Karol Wojtyla, aki pápaként a II. János Pál nevet vette fel? Hosszú méltatások helyett egyetlen lényegre törő szóval lehet jellemezni egyéniségét: SZENT. Amint egy emberről sokféle portrét lehet festeni, úgy a szent pápáról is többen írtak életrajzokat. Többek között André Frossard francia író is, aki II. János Pál pápa barátjának mondhatta magát. Frossard apja a francia kommunista párt egyik alapítója és első főtitkára volt. A szülői házban ateista nevelésben részesült, majd húsz éves korában a zsidó hitről áttért a katolikus hitre. II. János Pál pápa nem sokkal megválasztása után meghívta a nála öt évvel idősebb barátját Rómába. Beszélgetéseik eredményeként született két könyve, a Ne féljetek! és a II. János Pál arcképe. A Szent István Társulat mindkét könyvet megjelentette.

Lelkipásztori levél, 2018-10-14

Imaest a tiszta szerelemért Farkasréten, 2018. október 19. péntek este 8 órakor

 

1./ Miért imádkozunk ezen az estén? Azért imádkozunk, mert a sátán megkísért minden embert, a fiatalokat is, hogy a szerelemet puszta szexualitássá szűkítsék le, amelyben a pillanat „kiélvezése” a fontos. Azért imádkozunk, hogy a fiatalok merjenek szemben haladni az árral, legyenek képesek felelősséget vállalni egymásért és igazán szeretni.

A megkísértettség az ember alapvető állapota ebben a világban” - írja dr. Barsi Balázs atya. Az Istenbe vetett bizalom próbája a megkísértés. Elmélkedjünk a kísértésről – Liguori Szent Alfonzzal.