A szeretet öröme, 24. - 2017.05.29.

 

1./ A házastársi és családi lelkiségről szól Ferenc pápa az Amoris laetitia apostoli buzdítás utolsó, kilencedik fejezetében. „Ha a családnak sikerül Krisztusban összegyűlnie, akkor ő összefogja és megvilágosítja az egész családi életet. A fájdalmakat és problémákat az Úr keresztjével egyesülve élik át, és őt átölelve el tudják viselni a legnehezebb pillanatokat is. A család keserű óráiban olyan egységben vannak az elhagyatott Jézussal, amely el tudja kerülni a szakítást... Másrészt, az öröm, a pihenés és az ünnep pillanatait is úgy élik meg, mint részesedést Krisztus feltámadásának az életteljességéből.” (315. 317.)

Ferenc pápa fontosnak tartja, hogy a családok „tudjanak találni mindennap néhány percet, hogy együtt álljanak az élő Úr előtt, mondják el neki a gondjaikat, imádkozzanak a családi szükségletekért, imádkozva valakiért, aki épp akkor nehéz helyzetben van, kérjék a segítséget, hogy képesek legyenek szeretni, adjanak hálát az életért és a jó dolgokért, kérjék a Szűzanyát, hogy anyai palástjával óvja őket. Egyszerű szavakkal kifejezve: ez az imádságos alkalom nagyon jót tesz a családnak... Az imádság közösen járt útja a szentmisén való közös részvételben éri a csúcspontját, főként vasárnaponként, a pihenés napján.” (318)

A szeretet öröme, 23. - 2017.05.22.

 

1./ Mit tesz az Egyház a „szabálytalan helyzetben” élő házastársak érdekében?

A Ferenc pápa által használt „szabálytalan helyzetben” élés fogalma alatt a polgári válás utáni újabb polgári házasságot, vagy csupán élettársi viszonyt kell érteni. Mivel ez a „szabálytalan helyzet” valójában bűnben élést jelent, ők nem járulhatnak a szentségekhez, nem kaphatnak feloldozást és nem áldozhatnak a szentmisén – kivéve a halálveszély esetét. Mivel egyre több katolikus hívő él ilyen „szabálytalan helyzetben”, egyre nagyobb nyomás éri az Egyházat, hogy valamilyen módon tegye lehetővé az érintettek szentségekhez járulását. Mit tud tenni az Egyház az ő érdekükben?

Lelkipásztori levél, 2017-05-21

Kedves Testvérek!

 

1./ A fatimai jelenések centenáriuma konkrét lelkipásztori kezdeményezésre indít: öt elsőszombat megtartására fatimai módon (2017. június-október hónapokban).

A szeretet öröme, 22. - 2017.05.15.

1./ Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításának nyolcadik fejezete élénk vitát keltett még katolikus körökben is. Szeptemberben négy bíboros levélben fordult a pápához a szöveg értelmezését illetően. Az apostoli buzdítás a polgárilag elvált, majd újraházasodottakat, illetve a csak polgári házasságban vagy élettársi kapcsolatban élő katolikusokat nem bűnös állapotban élőknek mondja, hanem „szabálytalan” helyzetben élőknek nevezi. A pápa az erkölcsi felelősséget enyhítő körülményeket sorolja fel és kijelenti: „nem mondható többé, hogy mindazok, akik valamely úgynevezett „szabálytalan” helyzetben vannak, halálos bűn állapotában élnek, meg vannak fosztva a megszentelő kegyelemtől.” (301)