A nyár a lélekgondozás ideje – elmélkedés Lk 10,38-42 szakaszról, 2011. július 29.

Jan Vermeer: Krisztus Márta és Mária házában1./ Jan Vermeer: Krisztus Márta és Mária házában c. festménye (1656 körül) a Lukács evangéliumában leírt jelenetet ábrázolja.

Tiziano: Krisztus megjelenik Mária Magdolnának (Noli me tangere) c. festménye – 2011.07.22

 

Mária Magdolna emléknapján Tizianonak a festménye ad alkalmat az érzelem és/vagy szolgálat sorrendisége feletti elmélkedésre.

Isten megismerésének legmagasabb rendű módja: Isten szeretete (Szent Bonaventura) 2011.07.15.

 

1./ Szent Bonaventura püspök, egyháztanító (1217-1274) 5 éves volt, amikor Assisi Szent Ferenc meghalt. A szent saját leírása szerint háromévesen súlyos betegségbe esett. Ekkor édesanyja fogadalmat tett, hogy ha meggyógyul a gyermek, ferences kolostorba adja nevelésre.

Paphiány és a lelkek ínsége – Mt 11, 28 összefüggésében

A papszentelések ls papi jubileumok hónapja után a papság egyik lényeges küldetéséről elmélkedünk: a gyóntatásról.

Látványvilágunkban ez lényegtelen téma, de a lélek élete szempontjából lényeges.