Lelkipásztori levél, 2021.12.10.

 

Kedves Szülők!

 

Immár második éve korlátozza életünket a covid-járvány. Emiatt 2021-ben csak kettő gyerek járult első szentáldozáshoz. A bérmálás szentségét 2020 őszén pedig főpásztori felhatalmazással mindenütt a saját plébános szolgáltatta ki, így volt Farkasréten is. Akkor úgy tűnt, hogy a hittanosok számának csökkenése miatt legközelebb csak három év múlva rendezünk bérmálást. A legutóbbi lelkipásztori levél nyomán megindult beszélgetések hatására azonban úgy látom, hogy elsősorban az egyházi középiskolákba járó diákjaink jelentkezése esetén 2022 őszén mégis megrendezhető lesz a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A bérmálás alsó korhatára a 12. életév. Ezért kérem, hogy aki gyermeke bérmálását szeretné kérni, 2021. december 31-ig jelezze igényét személyesen nálam. A továbbiakról a jelentkezések ismeretében fogok tájékoztatást adni.

Isten ideálját az emberről a Szeplőtelen Fogantatás jelzi – 2021.12.06.

1./ Egy gyakori félreértés szerint a Szeplőtelen Fogantatás Jézusnak szűzi fogantatását jelenti. Ez azonban súlyos tévedés. A szeplőtelen fogantatás Szűz Máriára vonatkozik, konkrétan azt jelenti, hogy Mária – Isten kegyelmi ajándékozásának érdeméből – fogantatásának pillanatától mentes volt az áteredő bűntől. Szűz Mária tehát egy „kivételezett” ember. De miért lett kivételezett?

2./ Szűz Mária Isten ideálja az emberről

Prohászka Ottokár úgy fogalmaz, hogy a szeplőtelen fogantatás nem tisztaság, nem szűzesség, hanem az Isten gondolata szerint való ember. A szeplőtelen fogantatás az Isten ideálját jelzi az emberről. A szeplőtelen fogantatás nem erény, nem tökéletesség, hanem tiszta, el nem bukott, bűntelen emberiség, amit így jellemezhetünk: kegyelemmel teljes.

Az új egyházi év kezdetére – 2021.11.29.

1./ Új seprű jól seper – ez a közmondás arra a jellemvonásra utal, melyet minden kezdőnél megfigyelhetünk: a lelkesedésre. Az új munkakörbe kerülő dolgozóra éppúgy jellemző a lelkesedés, mint az új tantárggyal ismerkedő tanulóra.

Az új egyházi év kezdetén a lelki élet két fároszát, világító elméjét idézem: Prohászka Ottokár püspököt és Lisieux-i Szent Terézt.

Fogyasztói mentalitás vagy odaadó szeretet – 2021.11.22.

1./ A fogyasztói társadalom alaptétele: dolgozz többet, hogy többet fogyaszthass.

A jólét hajszolása elválaszthatatlan a fogyasztói mentalitástól. A jólét hajszolásának előbb-utóbb mutatkoznak testet és lelket károsító következményei. A túlhajszoltság, a szakmány- és több műszakos munka, a mozgáshiány és a tartós stressz következtében romlik mind az egészségi, mind a lelki állapot. Ezúttal csak a lelki károkra kívánok kitérni, mert erről kevésbé hallunk.

A fogyasztás azt jelenti: elvenni, felhasználni; a szeretet viszont adni, megosztani akar, oda akarja adni magát. A fogyasztó ember messzemenően képtelenné vált a szeretetre. Aki csak fogyasztani és venni akar, képtelenné válik az adásra, az áldozatra, a megosztásra. Ez a fogyasztó ember ezért képtelen az olyan eszményekre, amelyek az élet odaadását követelik meg. Képtelen lesz az igaz szeretet tartós kötődésére, képtelen lesz a hűségre. Ahol azonban a szeretet, az eszmények és a szellemi értékek megsemmisülnek, ott megfullad a szellem. Ott az ember materialistává válik. Ott meghal a hit és a vallásosság is. Mert Isten a Szeretet (1 Jn 4,8). Ha az ember képtelenné válik a szeretetre, akkor képtelen a hitre és a vallásosságra is. Így mérgeződik meg a mai ember lelkileg; a Gonosz munkálkodik benne, és ez már nem is tűnik helytelennek, nem zárják ki a társadalomból; így a méreg meg is marad az emberben.