A szeretet öröme, 22. - 2017.05.15.

1./ Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításának nyolcadik fejezete élénk vitát keltett még katolikus körökben is. Szeptemberben négy bíboros levélben fordult a pápához a szöveg értelmezését illetően. Az apostoli buzdítás a polgárilag elvált, majd újraházasodottakat, illetve a csak polgári házasságban vagy élettársi kapcsolatban élő katolikusokat nem bűnös állapotban élőknek mondja, hanem „szabálytalan” helyzetben élőknek nevezi. A pápa az erkölcsi felelősséget enyhítő körülményeket sorolja fel és kijelenti: „nem mondható többé, hogy mindazok, akik valamely úgynevezett „szabálytalan” helyzetben vannak, halálos bűn állapotában élnek, meg vannak fosztva a megszentelő kegyelemtől.” (301)

A szeretet öröme, 21. - 2017.05.08.

1./ Hogyan gondolkodjunk az újraházasodott elváltakról?

Az Amoris laetitia apostoli buzdítás nyolcadik fejezete azoknak a keresztényeknek a helyzetével foglalkozik, akik nem szentségi házasságban élnek együtt. Ez lehet az egyre inkább terjedő élettársi viszony, de lehet a válás utáni újabb polgári házasság. Ők „nem részesednek teljes módon az Egyház életében” - fogalmaz Ferenc pápa (291) –, ami azt jelenti, hogy a hatályos egyházi törvénykönyv szerint kizárják magukat a szentségek vételéből, azaz nem járulhatnak szentáldozáshoz és a bűnbánat szentségéhez, amíg ez az állapot fennáll. A pápa arra buzdít, hogy őket szeretetteljes törődéssel kell kezelni, mert ők is az Egyház tagjai, annak ellenére, hogy életüket a megsebzett és zátonyra futott szeretet jelölte meg. Az Egyház legyen számukra olyan, mint egy kikötői világítótorony, mely világosságot ad azoknak, akik elvétették az irányt, vagy viharban vannak.

A szeretet öröme, 20. - 2017.05.01.

1./ A hit továbbadása napjaink családjainak egyik nehéz feladata. „Nehézzé teszi napjaink életstílusa, a munkaidő-beosztás, a mai világ bonyolultsága, amelyben sokan félelmetes ritmust kénytelenek fölvenni a puszta életben maradásért. Ennek ellenére a családnak továbbra is annak a helynek kell maradnia, ahol a hit igazságainak és szépségeinek befogadását, az imádkozást és a felebarát szolgálatát tanítják... A szülők Isten eszközei a hit érlelődésében és kibontakozásában. Ezért olyan szép, amikor az édesanyák tanítják a gyermekeknek, hogy csókot küldjenek Jézusnak vagy a Szent Szűznek. Mennyi gyöngédség van egy ilyen gesztusban! Ilyenkor a kicsinyek szíve az imádság helyévé alakul.” (287)

A szeretet öröme, 19. - 2017.04.24.

1./ A gyermek erkölcsi nevelése a szülők egyik fő feladata. Ferenc pápa apostoli buzdításában ezt írja: „még ha a szülőknek szükségük is van az iskolára, hogy biztosítani tudják gyermekeiknek az alapvető oktatást, teljesen soha nem ruházhatják másra erkölcsi nevelésüket.” (Amoris laetitia, 263)