A szeretet öröme, 2. - 2016.12.05.

1./ A családról szóló egyházi tanítás több tekintetben vörös posztó a világ szemében. Ennek bizonyítékául szolgál a következő hír. Franciaországban a közelmúltban betiltottak egy sikeres kisfilmet, mely mosolygós down-kórban szenvedő gyermekeket mutat be, azzal a céllal, hogy nyilvánvalóvá tegyék: ebben a betegségben szenvedő gyermekek boldog életet élhetnek, és öröm forrásai lehetnek családjuk körében. A filmet eddig 7 millióan látták.

A szeretet öröme, 1. - 2016.11.28.

1./ Az új egyházi évet új elmélkedési sorozattal kezdjük. Többen kérdezték, hogy mi lesz az új tematikus év tárgya. Miután az Irgalmasság Éve után a Szentatya nem jelölt meg újabb témát, kézenfekvőnek találtam, hogy a hétfői énekes zsolozsmák elmélkedéséül Ferenc pápa: Amoris laetitia – a szeretet öröme kezdetű apostoli buzdítását vegyük. A családok helyzetével két püspöki szinódus is foglalkozott – 2014-ben a III. rendkívüli püspöki szinódus, 2015-ben pedig a XIV. rendes közgyűlés – ami önmagában is mutatja, hogy Ferenc pápa fontosnak tartja a családok helyzetének vizsgálatát.

Az Úrnak háza volt az otthona – 2016.11.21.

A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban mai emléknapján Tiziano festménye jelenik meg képzeletünkben. A reneszánsz kori velencei festészet híres alkotása nem véletlenül született meg 1534-1538 között. Tekintsük át a témát, azaz Szűz Mária bemutatását a templomban.

Irgalmasok, mint az Atya, 35. - 2016.11.14.

1./ Az irgalmasság szentévének végén bezárták a „szent kapukat”. Sok-sok zarándok kereste fel a búcsúnyerésre kijelölt templomokat. Mi is kétszer jártunk Máriaremetén, tavasszal és ősszel, hogy a szentév kegyelmi ajándékában részesüljünk, vagy másokat részesítsünk.
Ferenc pápa november 12-én, az utolsó szombati kihallgatáson az irgalmasság egyik vonásáról beszélt: az inklúzióról, a befogadásról. Az inklúzió azt jelenti, hogy óvakodjunk önmagunkba zárkózni, óvakodjunk a biztonságot nyújtó keretek közé zárkózni. Nagyon aktuális figyelmeztetés!