A szeretet öröme, 4. - 2016.12.19.

 

1./ Korunk jellemzője – Ferenc pápa megfogalmazásában - „az ideiglenesség kultúrája”.

Ideiglenesek a párkapcsolatok: a személyek gyorsan átlépnek az egyik érzelmi kapcsolatból a másikba. Az emberi kapcsolatokat meg lehet kötni, és gyorsan fel is lehet bontani – az egyéni érdekeknek és tetszésnek megfelelően. Más esetekben csak azért tartják fenn a kapcsolatokat, mert az anyagi vagy előrejutási hasznot hoz, vagy enyhíti a magányosság érzését.

A fogyasztói társadalom is le tudja beszélni az embereket a gyermekvállalásról, csak azért, hogy megőrizhessék a szabadságukat és korábbi életmódjukat.” (Amoris laetitia, 42)

Az aktuális kultúra egyik legnagyobb szegénysége a magány. A magány egyik oka, hogy Istent száműzték az ember életéből.” (uo. 43)

Lelkipásztori levél

Kedves Testvérek!

 

A karácsony ünnepe legyen a Jézussal való találkozás napja!

 

A hozzánk közelálló személy születésnapját számon tartjuk, és ha eljön az a nap, felköszöntjük őt. A születésnap a találkozás napja. A találkozásnak sok formája létezik: személyesen, levélben és sms-ben, telefonon és interneten keresztül, hívő ember esetében még az imádság „hullámhosszán” is találkozhatunk a születésnapos személlyel. Igen, az „égi interneten” át is létrejön a találkozás.

 

A szeretet öröme, 3. - 2016.12.12.

 

1./ Ferenc pápa „belemenős” kijelentései rendre meglepnek bennünket és önvizsgálatra késztetnek. A médiában megszoktuk, hogy vannak belemenős riporterek, akik belemenős kérdéseket tesznek fel. A sportban is megszoktuk, hogy vannak belemenős labdajátékosok, akik meglepő hatékonysággal járulnak hozzá csapatuk sikeréhez. Immár harmadik éve szokjuk – néha berzenkedve – hogy van egy „belemenős” pápánk, aki rendre újszerű megállapításokkal nyugtalanít bennünket, önelégült híveket és papokat. Ilyen belemenős kijeletése olvasható az Amoris laetitiaA családokban megélt szeretetről kezdetű apostoli buzdításában, miszerint: a házasságok csökkenésének, az élettársi viszonyok növekedésének mi magunk is oka vagyunk. (36)

Házastársak imája

Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk és megszerettük egymást!

Segíts mindig meglátni a jót házastársamban és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat.

Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni egymástól.

Uram, kezedbe adjuk házasságunkat! Ámen.