„Minden forrásom belőled fakad”, 14. - 2020.03.23.

1./ Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején – sokak mindennapi imádsága lett. Átgondolva
imádkozva észrevesszük, hogy a keresztény imádság lényeges formáit tartalmazza: hálaadást,
kérést, bűnbánatot. Ezek az imaformák a szentmisében is megtalálhatók. A szentmisét bűnbánati
imával kezdjük, dicsőítéssel (Gloria) folytatjuk, majd a pap hálaadó imát mond (prefáció), végül az átváltoztatás után kérő és közbenjáró imák következnek (egyházért, holtakért, békéért, stb).
   Noha a koronavírus járvány miatt templomainkban nincs nyilvános szentmise, Erdő Péter
bíboros úr imádságával mégis bekapcsolódhatunk egy közösségi imádságba. A hívek közösségéért a papok továbbra is imádkoznak az üres templomban naponta bemutatott magánmiséjükben; a hívek pedig otthonukban, jó esetben családi közösségben végezhetnek Isten áldását leesdő imádságot.
   Erdő Péter bíboros imájának lényeges gondolata, hogy életünk végül Isten kezében van.

Tudnivalók a koronavírus-járvány idejére

1./ A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-i rendelkezésének megfelelően
templomainkban szünetel a nyilvános liturgia, vagyis sem hétköznap, sem vasárnap nem lesznek a
nép részvételével bemutatott szentmisék
(temetési szentmisék sem képeznek kivételt). A papok
természetesen misézhetnek sine populo – nép nélkül. A felvett szentmisék elmondása tehát meg fog történni a konkrét napon.


2./ Farkasréten a hétköznapi szentmisék időpontjában (H-K-Sz. reggel 7 óra, Cs-P-Szo. este 6 óra)
nyitva lesz a templom előcsarnoka az egyéni imádkozók számára.

Nagyböjt 4. vasárnapja „A” 2020. március 22.

1./ „Ki vétkezett, hogy vakon született?” (Jn 9,2)

A tanítványoknak a vakon született emberrel kapcsolatos kérdése mögött egy igen régi szemlélet húzódott meg, mely szerint minden betegség és csapás mögött Isten büntetését kell látni. A tanítványok itt a szülők bűnére gondolnak, mivel a fiúk már vakon született. Jézus ellene mond ennek a szűk látókörű gondolkodásmódnak. Senki sem vétkezett, hanem „Isten tetteinek kell rajta nyilván-valóvá válniuk.” (Jn 9,3) Isten tette ebben az esetben a vakon született csodás meggyógyítása volt.

Koronavírusos érzékenyítés Isten befogadására – 2020. március 17.

1./ Napjainkban egyre általánosabbá válnak az „érzékenyítő programok”. Óvodás kortól kezdve
olyan foglalkozásokat tartanak, melynek célja, hogy a gyerekek, fiatalok és felnőttek egyre
érzékenyebbek legyenek például a fogyatékos emberek felé, illetve fogadják el a „másságot”, ide
értve a homoszexualitást és a gender ideológiát, mint a nemi identitás másságát. Az ún. NGO-k,
különböző civil szervezetek érzékenyítő programokat tartanak a migránsok befogadása céljából.