„Istent szeretni és megszerettetni” – 2020.07.17.

Lisieux-i Szent Teréz így fogalmazta meg életprogramját önfelajánló imádságában (vö. Önéletrajza, 317. - Ecclesia, 1974)

 

Úgy gondolnánk, hogy egy életprogramot másokkal megismertetni, és ami még ennél is több: megszerettetni másokkal – ez tevékeny munkát igényel. Csakhogy Teréz olyan szerzetesrend tagja volt, amely „szemlélődő” munkát végzett; nem betegápoló vagy tanító tevékenységet végzett, hanem szemlélődő imádság volt a profilja. A kármelita apácák világtól elzárt élete, a kolostor zárt világa, a külső tevékenység hiánya sokak számára érthetetlen életprogram. Azt még könnyebben megértik, hogy egy beteget ápoló szerzetes, aki munkáját nem fizetségért, hanem Isten iránti szeretetből végzi, meg tudja szerettetni Istent. De miként tudja megszerettetni másokkal Istent egy olyan szerzetes, aki – miként Kis Szent Teréz – szerzetes élete során ki sem lép a kolostor falai közül?! S ami még abszurdabb: hogyan lehetett Kis Szent Teréz a missziók védőszentje, olyan szerzetesek közbenjárója, akik egész életüket a hitterjesztés külső tevékenységében élik?!

Erények, 4. - 2020.07.13. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Szigorú, de igazságos.

Ha egy szülőre, pedagógusra ezt mondják, az dicséretnek, elismerésnek számít és tekintélyét nem kérdőjelezik meg. Nem könnyű igazságosnak lenni. Az iskolás gyereket szigorú büntetés éri, ha nem tudta a leckéjét, de ha minden tőle telhetőt megtett, ha fáradozott, ha gyöngélkedett, akkor a tanító – tudtán kívül is – egy kis igazságtalanságot követ el vele szemben, amikor enyhébben bírálja el. A többiek ezt kivételezésnek szokták mondani. Ezért a tanárnak olyan körültekintően kell értékelni diákját, mint ahogy a kötéltáncos egyensúlyoz egy bottal a kezében. Egy kis ügyetlenség a kötélen, és máris megvan a baleset; illetve a tanár megkapja a „kivételező” jelzőt. De ha igazságos, akkor lehet szigorú is, mégis elismeréssel fogják jutalmazni. Az igazságosság tehát fontos erény.

Az igazságosságot az ókorban a négy sarkalatos – különösen fontos – erény egyikének tartották.

A Bibliában az egyik legnagyobb elismerésnek számít, ha valakit az „igaz” jelzővel illetnek. Ilyen volt Szent József is, akiről ez az egyetlen jelző olvasható: „igaz ember volt” (vö. Mt 1,19).

Erények, 3. - 2020.07.06. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Istenhez hasonlítani?

Cselekedeteinkkel általában meg akarunk felelni valakinek. A gyerek szüleinek, tanárainak, példaképeinek szeretne megfelelni, s ennek érdekében nem kevés erőfeszítésre is képes. Ez a megfelelési vágy nem kényszerből ered, hanem szeretetből. Istennek is szeretnél megfelelni? Igen? Akkor tégy akarata, parancsai szerint. A „parancs” szó kényszernek tűnik, de Istennek szeretetből akarj megfelelni, hiszen ő szeret téged. Fiát adta érted, aki szeretetből meghalt ÉRTED! ÉRTED?

Erények, 2. - 2020.06.29. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe

A két főapostol liturgikus ünnepéből adódik, hogy az alázatosság erényéről elmélkedjünk. Előbb idézzük fel életük egy-egy jelentős epizódját.

Szent János evangéliumának 21. fejezetében olvassuk, hogy Jézus feltámadása után megjelent apostolainak a Tibériás tavánál. Ekkor háromszor kérdezte Pétertől: „szeretsz engem?” A három kérdés nem volt véletlen; ez felidézte Péterben azt a keserű emléket, amikor a főpap udvarában háromszor megtagadta Jézust (Jn 18, 17.25.27). Péter háromszoros tagadását most háromszoros szeretet-vallomásával tette jóvá, s ezek után Jézus átadta a főhatalmat Péternek az Egyház fölött: „legeltesd juhaimat!” A hagyomány szerint Szent Pétert 67-ben megkínozták, majd keresztre feszítették. Péter alázatból azt kérte, hogy fejjel lefelé feszítsék keresztre, mert ő nem méltó arra, hogy ugyanúgy haljon meg, mint Jézus.