Vágyunk a mennyországra? - Teréz-mise, 2021.08.17.

1./ A gazdagság veszélyeiről szóló mai evangéliumban (Mt 19,23-30) Jézus egy elképesztő kijelentéssel provokál: „könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába” (Mt 19,24). A tű foka a legkisebb átjáró helyet jelképezi. Amint az ókori kelet legnagyobb állata nem fér át a legkisebb helyen, úgy a gazdag sem üdvözülhet, vagyis nem juthat be a mennybe – állítja Jézus. Mi volt ebben a provokáció?

Ismerni kell az Ószövetségnek a gazdagságról alkotott felfogását. Az ószövetségi szentírás több könyve tanítja, hogy Isten a jámborságot már itt a földön jutalmazza. Most meg azt hallják Jézustól, hogy a gazdag nem juthat a mennybe. Nem csoda, ha felteszik a kérdést: ha az igaz ember, akinek igaz voltát Isten gazdagsággal jutalmazza, nem üdvözül, akkor egyáltalán ki üdvözülhet?

Lelkipásztori levél, 2021.07.23.

 

Természeti és erkölcsi klímaválság – 2021.07.23. (Szent Brigitta, Európa társvédőszentjének ünnepén)

 

1./ Németország Észak-Rajna-Vesztfália tartományában borzalmas erejű ciklon okozott tragédiát 2021. július közepén. A villámárvíz következtében összedőlt házakban sokan meghaltak, vagy eltűntek. Egy magyar éghajlatkutató szerint szerencsénk volt, hogy ennek a ciklonnak csak a széle érintett meg bennünket felhőszakadások, jégverés formájában, és nem nálunk csapott le. Az utóbbi évek éghajlatváltozásának szembetűnő jelei a szélsőséges téli hidegbetörések, valamint a nyári aszályos időt követő özönvizek. A kutató szerint nincs értelme arról vitázni, hogy mindebben mennyi szerepe van az emberi tényezőnek és mennyi a rajtunk kívül álló tényezőnek. Ezt mondja egy szakember. A klímaaktivisták és zöld politikusok persze mást mondanak: ők magukat ajánlják a megoldás kulcsaként. S mivel az emberekben növekszik a félelem, jó esélyük van a hatalom megszerzésére. A klímaváltozás orvoslásának esélye azonban a jövő titka.

 

2./ A baj nem jár egyedül – szoktuk mondani. A mondásnak aktualitást ad az erkölcsi „klímaváltozás” szemünk láttára történő elmélyülése. A mellékletben látható rajz is erre a sajátos klímaváltozásra utal: a szivárvány színeivel ábrázolt felhőből szakadó esőben a piros-fehér-zöld esernyő alatt egy négy tagú magyar család talál menedéket. A piktogram egyértelműen férfit, nőt, leányt és fiút ábrázol; vagyis különbséget tesz az LMBTQ és a normál felfogás között. A színes rajz azt az erkölcsi klímaváltozást ábrázolja, melyet „ennek a sötét világnak kormányzói” idéztek elő.

kép: 

Lelkipásztori levél, 2021.06.29

 

Historia est magistra vitae – a történelem az élet tanítómestere                        2021. június 29.

 

1./ Az esztergomi főszékesegyház káptalanjában halálozások során megüresedett stallumokat (kanonoki ülőhelyeket/hivatalokat) részeben graduális promóció útján – kinevezési sorrend szerinti előléptetéssel –, részben új kinevezésekkel tölti be a Bíboros Főpásztor. Ily módon kerültem előbbre, a Bánfy Lukács stallumba, ami arra indított, hogy jobban megismerjem a XII. században élt esztergomi érsek életét és korát. A történelmi tájékozódás meglepő felismerésekhez vezetett.

Lelkipásztori levél, 2021.06.22

 

Pro vagy contra?

 

1./ Kevert világban élünk, ahol a keresztény tanítással ellentétes gondolatok befészkelik magukat katolikus emberek fejébe, s ezt beszédben és cselekedetben kifejezésre is juttatják. Az egyik budai patinás katolikus gimnázium diákja tanítási órán kifejtette, hogy hibásnak tartja az egyház abortuszellenességét. A pedagógus válasza az volt, hogy ő viszont nem ért egyet a diák nézetével. Az ügy ezzel be volt fejezve. Arról is értesültem, hogy több katolikus hívő részt vett a kormánypárt által előterjesztett – majd megszavazott – pedofilellenes törvény elleni tüntetésen. Konkrétan egyházi iskolát végzett, vallásgyakorló fiatalokról és plébániai munkatársról van szó, akik magabiztosak cselekedetük helyességét illetően.