Minden forrásom belőled fakad, 10. - 2020.02.24.

1./ Szent Mátyás apostol ünnepe egy hűséges tanítvány alakját állítja elénk, akit az áruló Júdás helyére választott az apostolok közössége. (ApCsel 1,26) XVI. Benedek pápa egyik katekézisében (2006. október 18.) arról szólt, hogy „hűségének nagysága miatt nyert isteni meghívást Júdás helyére, hogy mintegy az ő árulását kiváltsa. Ebből egy végső tanúságot vonhatunk le: még ha az Egyházból nem is hiányoznak a méltatlan és áruló keresztények, mindannyiunkra tartozik, hogy azt a rosszat, amit elkövettek, ellensúlyozzuk a Jézus Krisztusba, a mi Urunkba és Megváltónkba vetett tiszta tanúságtételünkkel.”

Minden forrásom belőled fakad, 9. - 2020.02.17.

1./ „Tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket.” - olvastuk a mai nap szentleckéjében (Jak 1,1-11). A héten pusztított Európában a Ciara névre keresztelt ciklon; több emberéletet és hatalmas anyagi pusztítást okozva. Viharok nem csak a természetben vannak, de az emberi életben is: hitkétely, valamint az egészséggel, munkával és családi élettel összefüggő viharok is előfordulnak. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a mepróbáltatásoknak csak káros hatásai vannak. A természetben történő viharkárokra ez valóban igaz. Ám a megpróbáltatásoknak a hit szempontjából jótékony hatása is lehet, amennyiben a próbák megerősítik hitünket.

Minden forrásom belőled fakad, 8. - 2020.02.10.

1./ A Házasság hete mozgalma több mint két évtizede vette kezdetét az Egyesült Királyságban, hazánk pedig 2008-ban csatlakozott a házasságot és családot népszerűsítő mozgalomhoz. Korunk értékválságát mutatja, hogy egy olyan alapvető értéket, mint a család és házasság, népszerűsíteni kell. Az ember alapösztönei – az önfenntartó és fajfenntartó ösztön – alapvetően bennünk van, de külső körülmények gátolni képesek eme ösztönök működését. A XXI. századi szépségideál nem kevés kamaszt késztetett drasztikus koplalásra és taszított ezáltal anorexiás állapotba. Megtalálni az arany középutat a torkosság és a mértékletesség között – ehhez segít a valláserkölcsi nevelés. A fajfenntartó ösztön esetében is létezik bűnös elhajlás, ezt nevezzük bujaságnak. A bűn abban áll, hogy az Isten által belénk teremtett nemi vágy már nem az utódnemzésre irányul, hanem kizárólag az örömszerzésre. A bujaság ellentéte a tisztaság, melyet a mai korban gúny tárgyává tesznek. Meg is van a következménye: széthulló családok, demográfiai válság.

Minden forrásom belőled fakad, 7. - 2020.02.03.

1./ A holokauszt nemzetközi emléknapja (jan. 27.) után két nappal a Magyar Püspöki Konferencia közleményt adott ki, melyben a keresztény emberek elleni rasszista megnyilvánulás ellen emelte fel hangját. Úgy tűnik, a rasszizmus gonosz szelleme újból felbukkant – miként a vissza-visszatérő influenza vírus – és újra fertőz. Budapest VII. kerületének polgármestere ugyanis rémisztő képződménynek” nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat és nőket. Püspökeink elfogadhatatlannak tartják ezt „a tragikus emlékeket idéző hozzáállást”, mert „hitünk, kultúránk, történelmünk arra tanít bennünket, hogy tiszteljük egymást és a másik emberi méltóságát, még akkor is, ha véleményünk nem mindenben egyezik.”