Címlap

Blogok

Évközi 26. vasárnap – 2020. szeptember 27.

 

 

1./ Október hónap hétköznapjain rózsafüzért imádkozunk a templomban; H-K-Sz reggel, a szentmise után, Cs-P-Szo este a szentmise előtt fél órával.

 

2./ Jövő vasárnap délután ½ 5-től szentségimádás lesz a templomban.

 

3./ Jövő vasárnap országos templomi gyűjtés lesz az Apostoli Szentszék javára; az ún. Péter-fillérek gyűjtés.

 

4./ A Püspöki Kar ismételten kéri a kedves Híveket, hogy a templomban használjunk orrot és szájat eltakaró maszkot, ill. a szentáldozás kiszolgáltatása kizárólag kézbe történjék és mellőzzük a kézfogást.

 

5./ A legújabb lelkipásztori levél az előcsarnokban lévő kis asztalról elvihető.

Keresztény értékek, 3. - 2020.09.28.

1./ A hűség örök emberi érték. Már a kereszténység előtti időkben találunk erre vonatkozó gondolatokat.

Homérosz (Kr.e. VIII.szd.) Odüsszeiájában örök érvényű példát állít az asszonyi hűségnek Pénelopé személyében, aki húsz éven át hűségesen várta vissza férjét, Odüsszeuszt.

Confucius (Kr.e. VI.szd.), a kínai vallás megalapítója így vall a hűség fontosságáról: „Egy ember, aki híjával van az őszinteségnek és a hűségnek, szememben érthetetlen lény. Olyan hatalmas szekér, amely előtt nincs járom, kicsi kocsi kormányrúd nélkül. Hogyan vezethetne ez bennünket az élet útján végig.”

Cicero (Kr.e. 106-43. római ügyvéd, szónok, államférfi) halála előtti évben ezt írta De officiis c. művében: „Az igazságosság alapja a hűség. Vagyis az adott szónak és a szerződéseknek megtartása és őszintesége.” (1,7)

Imádkozó családok, 1. - 2020.09.27.

Az örvendetes rózsafüzér első titka: Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál

 

Hat hónap múlva elküldte Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. A szűz egy Dávid családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese és Máriának hívták.” (Lk 1,26-27)

Lelkipásztori levél, 2020.09.27.

 

Kedves Családok!

 

1./ A koronavírus-járvány hatása életünk minden területén érezhető: családi életben, oktatásban, munkahelyen, sportban, vallásos életben. Márciusban gyakorlatilag leállt a közösségi vallási élet. Szentmisék, katekézisek, énekkari összejövetelek szüneteltek, elmaradt a tavaszi elsőáldozás és bérmálás. Ez utóbbi két szentség kiszolgáltatása szeptember 27-én, vasárnap megtörténik oly módon, hogy főpásztori felhatalmazással magam végzem a bérmálást. Bérmálások elmaradására utoljára a II. világháború alatt volt példa. Ezzel csupán a helyzet drámaiságát érzékeltetem. Most egy kérdés foglalkoztat: hogyan tovább?