Címlap

Blogok

400 éves időutazás Európa történelmében – 2022.01.24.

1./ Szalézi Szent Ferenc genfi püspök, egyháztanító (1567-1622. december 28.) élete az 1555-ös augsburgi vallásbéke korszakára valamint a harmincéves háború kezdetére esett. A cuius regio eius religio – akié a föld, azé a vallás elv értelmében a földbirtokos rendek szabadon választhattak a lutheri és a katolikus vallás között, alattvalóiknak viszont követniük kellett uruk vallását. Aki nem értett egyet gazdájának vallási meggyőződésével, az vagyonát megtartva elköltözhetett más vidékre. Az augsburgi vallásbéke ugyan 63 éven át nyugalmat hozott a német-római birodalomban, de megágyazott az 1618-ban kirobbant kegyetlen harmincéves háborúnak, melynek áldozata lett a három szent kassai vértanú: Kőrösi Márk, Grodecz Menyhért és Pongrácz István.

Ima az egységért – 2022.01.17.

Yves Congar OP. (1904-1995) a II. vatikáni zsinat után írt Szeretem az egyházat c. könyvében foglalkozik a keresztények egységéért végzett imádsággal. A hagyományos januári ökumenikus imahét alkalmából hasznosnak tartom a kiváló francia teológus gondolatait ismertetni.

 

1./ Az imádság különböző formái közül – kérő, hálaadó, dicsőítő, engesztelő – most a kérő imádságról lesz szó, hiszen az ökumenikus hét célja: imádság a keresztények egységéért. Az ima olyan cselekedet, amelyben alkalmazkodom Isten üdvözítő akaratához. Ebben Jézusnak az Olajfák hegyén elmondott imádsága a legszebb példa: „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied.” (Lk 22,42) Amíg a pogány imádság önmaga felé akarja húzni az istenséget, a keresztény ima belehelyezkedik Isten kezébe. Valahogy úgy, mint ahogy a kis gyerek belehelyezi kezét az apa kezébe, és rábízza magát. A keresztény imádság mindig Isten akaratával való egyesülést jelent. Az imádkozó alárendeli magát Isten szuverén akaratának.

Kis Szent Teréz belső missziója – 2022.01.17.

1./ A Teréz-misszió 15 éve jött Magyarországra

Budapest 2007-ben városmisszióra készült. Szép gondolat volt, hogy a városmisszióra hazánkba hozzák a missziók egyik védőszentje, Lisieux-i Szent Teréz ereklyéit. A szeptember 15-22. között tartott városmisszió előtt augusztus 30-tól előbb a pécsi, egri és váci egyházmegye, végül a főváros fogadta az ereklyét. Ezt megelőzően már májusban elindult a Teréz-misszió, Törökszentmiklóson, Holló Mihályné Magdi jóvoltából. 2008-tól évente országos találkozókat szervezett, mindig más-más régióban, s ezeken részt vett az imamozgalom francia alapítója, Bruno Thevenin atya is.

Imafelhívás a magyar nemzetért – 2022.01.09.

I. Az Őrtüzek Imádság Háza 12 héten át tartó imádságot kezdeményezett a magyar nemzetért, mely 2022. január 9-től április 3-ig tart. Az imádság hat területre terjed ki, mindegyik szándékra 2-2-2 héten át lehet imádkozni.

 1./ A magyarországi Egyházért, a keresztényekért, a keresztények egységéért, az egyházi vezetőkért. (január 9-től 22-ig)

 2./ A politikusokért, a világi vezetőkért. (január 23-tól február 5-ig)

 3./ A tömegtájékoztatásért, közbeszédért, azért, hogy az emberek tiszteltben tartsák a másik véleményét és egymást, szerető és elfogadó módon beszéljenek egymással. (február 6-tól 19-ig)

 4./ A családokért, mint legkisebb közösségekért, emberi kapcsolatokért. (február 20-tól március 5-ig)

 5./ A fiatalokért, akik Magyarország jövőjének alapjai, zálogai és örökösei. (március 6-tól 19-ig)

 6./ Magyarország megtéréséért, az ébredésért. (március 20-tól április 3-ig)