Címlap

Blogok

Keresztény értékek, 20. - 2021.01.25.

1./ Staféta a hitben

Vannak mesterségek, melyek apáról fiúra szállnak. Ismerünk vendéglős és cukrász-dinasztiákat (Gundel, Auguszt), akiknek tagjai büszkén említik a cég alapításának évét. A mesterségbeli tudás átadása öröm annak, aki adja, öröm annak, aki kapja, és öröm azoknak a vendégeknek, akik betérnek egy patinás vendéglőbe, cukrászdába.

Gondolunk-e arra, hogy a hit továbbadása és továbbélése is öröm a családnak, és öröm az egyházközségnek?

Imádkozó családok, 16. - 2021.01.24.

A világosság rózsafüzér első titka: Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

 

„Megkeresztelkedése után Jézus azonnal feljött a vízből, mire megnyílt neki az ég, és látta, hogy Isten Lelke galamb képében leereszkedik és rászáll. Akkor a mennyből ez a szózat hangzott: »Ez az én szeretett Fiam akiben kedvem telik«.” (Mt 3,16-17)

Keresztény értékek, 19. - 2021.01.18.

1./ Összeálltak, mint a lovak kánikulában.

Az ősi magyar szólás-mondást azokra alkalmazták, akik esküvő nélkül éltek együtt. Amióta az élettársi viszony még keresztény fiatalok között is bevett szokássá vált a házasságkötés előtt, ezt a mondást nem lehet hallani. Miért? Álságos lenne a humánumra hivatkozni, hogy az embert nem lehet állathoz hasonlítani. Itt nem erről van szó. A mondás mélyebb értelme ugyanis az, hogy akik nyilvános társadalmi elköteleződés nélkül költöznek össze, állnak össze, azok ösztöneiket követik – mint a lovak. Erről van szó!

Mit kellene követni az ösztönön kívül? Régi elv, hogy aki többet kapott, attól többet várnak. Aki megkapta a hit ajándékát, aki keresztény nevelésben részesült és keresztény életmintát is látott, attól elvárható, hogy a keresztény tanítást kövesse, és ne az ateista társadalmi életmodellt. Hitünknek az életvitelünkben kell megmutatkoznia elsősorban. A hitünkről való tanúságtétel bátorságot kíván. Bátorságra vall, ha valakinek van mersze a divatos társadalmi trenddel szemben a katolikus tanítás szerint élni, például elutasítani az élettársi viszonyt az esküvő előtt.

Imádkozó családok, 15. - 2021.01.17.

Kedves Családok! Kedves Fiatalok!

 

A világjárvány miatt bevezetett esti kijárási tilalom miatt gyakorlatilag nem tudunk felnőtt és ifjúsági katekézist tartani. Ennek részleges pótlására indítottam el a rózsafüzér titkairól való elmélkedést azzal a szándékkal, hogy ez segítse a napi egy tized rózsafüzér-imádságot – akár egyénileg, akár családdal együtt végezve.

 

Miért fontos az imádság? Kalkuttai Szent Teréz anya (1910-1997) mondta: „Tudom, mi a mai világ baja; hiányzik az imádság.” Imádság nélkül, vagyis az Istennel való kapcsolattartás nélkül „megkeményedik” a szívünk. Ezt a kifejezést már a 95. zsoltár használja, majd a Zsidóknak írt levél szerzője is idézi (Zsid 3,7). Izajás próféta szerint „érzéketlenné vált a nép szíve” (Iz 6,10), Jézus pedig Izajást idézve mondja: „megkérgesedett ennek a népnek a szíve” (Mt 13,15). Magyarán szólva: imádság nélkül „megkeményedik”, „érzéketlenné válik” válik az ember Isten iránt. Ez a két jelző - „keményszívű”, „érzéketlen szívű” - nem dicséret, hanem negatívum állítása.