Címlap

Blogok

Szent József Év, 3. - 2021.04.19.

1./ József, az igaz ember

Szent Máté evangéliuma Szent József szemszögéből írja le Jézus születését. Megjegyzi, hogy „Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.” (Mt 1,18-19)

2021. április 11.

1./ Főpásztorunk, dr. Erdő Péter bíboros úr rendelkezése folytán 2021. április 17-én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket.

A maszkviselés, a kézbe áldoztatás, kézfertőtlenítés és távolságtartás továbbra is kötelező. Ha valaki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.

A Püspöki Kar március 5-ei határozata értelmében a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.

Az Isteni Irgalmasság vasárnapján (ápr. 11.) kértük és továbbra is kérjük Istentől a járvány megszűnését, egyházi és közösségi életünk újjászületését.

 

2./ Április 17-én, szombaton este 6 órakor tartjuk – hívek részvételével – a szokásos Teréz-misét. A szentmisét azokra a szándékokra mutatjuk be, melyeket a hívek egy cédulára írva bedobnak a Kis Szent Teréz dombormű alatti levélszekrénybe.

Szent József Év, 2. - 2021.04.12.

1./ Rejtett élet

Korunkban az ember egyik fokmérője az ismertség, hogy hány követője van az instagramon. Az influencer kifejezés olyan befolyással bíró embert jelent, aki hatással van mások gondolkodására, szokásaira, döntéseire, életmódjára. A másokat befolyásoló ember vonzerejének titka többek között beszédstílusa, megjelenése, kreativitása, humora, stb.

Az üdvtörténetben másként van. Eklatáns példa erre Szent József élete. Szent József személye alapvető jelentőségű az üdvtörténetben, még ha meglehetősen rejtett is az élete. A Bibliában csak Máté és Lukács evangéliumában olvasunk róla, Jézus gyermekségtörténetében. Valószínű, hogy Jézus nyilvános működésének kezdetekor József már nem élt, ezért nem tudunk többet róla. Életének küldetését alázatosan, a názáreti rejtettségben teljesítette.

Szent József a maga korában nem volt kiemelkedően ismert személy, nem volt influencer, ám az üdvtörténetben mégis meghatározó szent volt.

Húsvét 2. Irgalmasság vasárnapja „B” 2021. április 11.

1./ Az isteni irgalmasság vasárnapja

A húsvétot követő vasárnapot régebben fehérvasárnapnak nevezték, mert az ősegyházban húsvét-kor megkeresztelt felnőttek ezen a napon vetették le magukról a keresztségkor kapott fehér ruhát. Ezt a vasárnapot 2000-ben Szent II. János Pál pápa az isteni irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. A lengyel pápa ezt a rendelkezését az ugyancsak lengyel Szent Fausztina nővér közlései alapján hozta. Figyelemre méltó azonban, hogy a pápa egész működését áthatotta az isteni irgalmasság gondolata, és még pápaságának elején külön enciklikát szentelt ennek a témának: Dives in misericordia – Irgalomban gazdag Isten címen.